• 9 czerwca, 2022

Wgląd w specyficzność wiązania peptydów na końcu C domeny PDZ neuronalnej syntazy tlenku azotu

Neuronowa syntaza tlenku azotu, w przeciwieństwie do jej śródbłonkowych i indukowalnych odpowiedników, wykazuje domenę PDZ (PSD-95/Dlg/ZO-1) zlokalizowaną na jej końcu N zaangażowaną w celowanie subkomórkowe. C-końce różnych białek komórkowych wstawiają się w bruzdę wiążącą tej domeny PDZ i określają subkomórkową dystrybucję neuronalnego NOS (nNOS). Mechanizmy molekularne leżące u podstaw tych interakcji są słabo poznane, ponieważ domena PDZ nNOS może najwyraźniej wykazywać specyficzność wiązania klasy I, klasy II i klasy III.

Ponadto ostatnio zasugerowano, że domena PDZ nNOS wiąże się z bardzo niskim powinowactwem z C-końcami białek docelowych i aby doszło do wiązania, musi zajść konieczna równoczesna interakcja boczna. Opisujemy tutaj, że domena PDZ nNOS może zachowywać się jak domena PDZ klasy III w dobrej wierze i wiązać się z sekwencjami C-końcowymi z resztami kwasowymi w pozycji P-2 z niskimi mikromolowymi stałymi wiązaniami. Wiązanie z sekwencjami C-końcowymi z resztą hydrofobową w pozycji P-2 oraz resztą kwasową w pozycji P-3 (klasa II) może również wystąpić, chociaż interakcje obejmujące reszty rozciągające się do pozycji P-7 pośredniczą w tego typu wiążący.

To rozwiązłe zachowanie rozciąga się również na jego powiązanie z sekwencjami klasy I, które muszą wykazywać resztę Glu w P-3 i resztę Thr w P-2 Za pomocą ukierunkowanej mutagenezy i spektroskopii NMR byliśmy w stanie zidentyfikować reszty zaangażowanych w każdy konkretny rodzaj wiązania i zracjonalizować mechanizmy stosowane do rozpoznawania partnerów wiążących.

Na koniec przeanalizowaliśmy związek o wysokim powinowactwie domeny PDZ nNOS z klaudyną-3 i klaudyną-14, dwoma ściśle połączonymi białkami błonowymi tetraspanowymi, które są niezbędnymi składnikami bariery parakomórkowej.

 

Wcześniejsze badania wykazały, że c-jun i neuronalna syntaza tlenku azotu (nNOS) są indukowane w uszkodzonych neuronach ruchowych, ale ich rola w śmierci neuronów ruchowych pozostaje niejasna.

 • Postawiliśmy hipotezę, że nNOS może być dalszym efektorem kinazy N-końcowej c-jun (JNK)/c-jun w śmierci neuronu ruchowego wywołanej oderwaniem. Tutaj odkryliśmy, że oderwanie korzenia ramiennego wywołało przejściowy wzrost aktywności JNK i odpowiednio trzy- i czterokrotny wzrost fosfo-c-jun i c-jun; jednak oderwanie korzenia ramiennego spowodowało zmniejszenie ekspresji białka nNOS od 4 godzin do 14 dni po urazie.
 • W 14 dni po urazie prawie wszystkie neurony ruchowe nNOS-dodatnie były zlokalizowane razem z neuronami ruchowymi fosfo-c-jun-dodatnimi w ipsilateralnych rogach brzusznych.
 • Inhibitor JNK SP600125, zastosowany bezpośrednio po urazie, powodował podwyższenie poziomu białka nNOS zarówno w uszkodzonych rdzeniach kręgowych, jak i neuronach ruchowych i powodował niewielkie złagodzenie śmierci neuronów ruchowych poprzez hamowanie fosforylacji c-jun 14 dni po urazie.
 • Nasze wyniki wykazały, że szlak transdukcji sygnału JNK/c-jun jest zaangażowany w oderwanie korzenia. Hamowanie fosforylacji c-jun zapobiega spadkowi poziomów nNOS poniżej poziomu wyjściowego w rdzeniu kręgowym i częściowo łagodzi śmierć neuronu ruchowego po wyrwaniu korzenia.
 • W związku z tym hamowanie fosforylacji c-jun lub zwiększanie poziomu białka nNOS w uszkodzonym rdzeniu kręgowym na wczesnym etapie może zostać wykorzystane w przyszłości jako strategie celów molekularnych w zapobieganiu degeneracji neuronów ruchowych podczas wybijania korzeni.

 

Ogon C-końcowy (CT) neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) jest elementem regulatorowym, który hamuje aktywność nNOS przy braku związanej kalmoduliny (CaM).

Struktura krystaliczna domeny reduktazy nNOS (nNOSr) (Garcin, ED, Bruns, CM, Lloyd, SJ, Hosfield, DJ, Tiso, M., Gachhui, R., Stuehr, DJ, Tainer, JA i Getzoff, ED (2004) J. Biol. Chem. 279, 37918-37927) ujawnili, w jaki sposób pierwsza połowa CT oddziałuje z nNOSr, a zatem dostarczyli szablonu do szczegółowych badań. Wygenerowaliśmy mutanty skrócone w nNOS i nNOSr, aby przetestować znaczenie 3 różnych regionów CT.

Wyeliminowanie końcowej połowy CT (wszystkich reszt od Ile1413 do Ser1429), która jest niewidoczna w strukturze kryształu, nie miało prawie żadnego wpływu na uwalnianie NADP+, redukcję flawiny, autooksydację flawiny, redukcję hemu, aktywność reduktazy lub aktywność syntezy NO, ale zapobiegał wzrostowi ekranowania FMN, który normalnie występuje w odpowiedzi na wiązanie NADPH.

Dodatkowe usunięcie alfa-helisy CT (reszty 1401 do 1412) znacząco zwiększyło szybkość uwalniania NADP+, autooksydację flawiny i aktywność oksydazy NADPH oraz spowodowało nadmierne odsłanianie kofaktora FMN. Efekty te były związane ze zwiększoną aktywnością reduktazy i nieznacznie zmniejszoną redukcją hemu i syntezą NO.

Dalsze usuwanie reszt za Gly1396 (pełne skrócenie CT) wzmocniło wyżej wymienione efekty, a ponadto zmieniło oddziaływanie NADP+ z FAD, złagodziło kinetyczną supresję redukcji flawiny i dalej zmniejszyło redukcję hemu i syntezę NO. Nasze wyniki pokazują, że CT wywiera zarówno wieloaspektowy, jak i regiospecyficzny wpływ na aktywność katalityczną i powiązane zachowania, a tym samym dostarcza nowego wglądu w mechanizmy regulujące katalizę nNOS.

Domeny PDZ to wielofunkcyjne motywy interakcji białek, które często wiążą się z C-końcem docelowych białek. Tlenek azotu (NO), endogenna cząsteczka sygnałowa, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, odpornościowego i sercowo-naczyniowego. Chociaż istnieje wiele funkcji fizjologicznych dla pochodzącego z neuronów NO, wytwarzanego głównie przez neuronalną syntazę NO (nNOS), nadmierna aktywność nNOS pośredniczy w uszkodzeniu mózgu w niedokrwieniu mózgu i w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona.

Human Carboxyl- terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide syn

ELI-33099h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Rat Carboxyl- terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synth

ELI-10703r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Mouse Carboxyl- terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide syn

ELI-10812m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Rat Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E02C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E02C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E02C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E08C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E08C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E08C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E07C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E07C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E07C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E06C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E06C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E06C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E04C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E04C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E04C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E03C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E03C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E03C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E01C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E01C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E01C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E09C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E09C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E09C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

nNOS (Neuronal Nitric Oxide Synthase)

RA19011 Neuromics 100 uL 451.2 EUR

Guinea pig Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E05C2363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E05C2363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Carboxyl terminal PDZ ligand of neuronal nitric oxide synthase protein(NOS1AP) ELISA kit

E05C2363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Neuronal Nitric Oxide Synthase (Nnos) Antibody

20-abx114082 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

nNOS-C-terminus (Neuronal Nitric Oxide Synthase)

P24287 Neuromics 50 ug Blocking Peptide 208.8 EUR

nNOS-C-terminus (Neuronal Nitric Oxide Synthase)

RA24287 Neuromics 100 uL 646.8 EUR

Rat neuronal nitric oxide synthase,nNOS ELISA Kit

YLA0034RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat neuronal nitric oxide synthase,nNOS ELISA Kit

YLA0034RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Human Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS) ELISA Kit

1-CSB-E13872h Cusabio
 • 843.60 EUR
 • 5811.60 EUR
 • 3084.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS) ELISA Kit

CSB-E13872h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rat neuronal nitric oxide synthase(NOS,nNOS)ELISA Kit

GA-E0550RT-48T GenAsia Biotech 48T 380.4 EUR

Rat neuronal nitric oxide synthase(NOS,nNOS)ELISA Kit

GA-E0550RT-96T GenAsia Biotech 96T 595.2 EUR

Rat neuronal nitric oxide synthase(NOS,nNOS)ELISA Kit

QY-E11102 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS/NOS1) ELISA Kit

CSB-E14034r-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS/NOS1) ELISA Kit

1-CSB-E14034r Cusabio
 • 843.60 EUR
 • 5811.60 EUR
 • 3084.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Mouse neuronal nitric oxide synthase(NOS,nNOS)ELISA Kit

QY-E21072 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Mouse Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS/NOS1) ELISA Kit

CSB-E13273m-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Mouse Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS/NOS1) ELISA Kit

1-CSB-E13273m Cusabio
 • 843.60 EUR
 • 5811.60 EUR
 • 3084.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) Antibody

20-abx329607 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Chicken Neuronal Nitric Oxide Synthase(nNOS/NOS1)ELISA Kit

YLA0003CH-48T Shanghai YL Biotech 48T 540 EUR

Chicken Neuronal Nitric Oxide Synthase(nNOS/NOS1)ELISA Kit

YLA0003CH-96T Shanghai YL Biotech 96T 645 EUR

ELISA kit for Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS/NOS1)

KTE100825-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

ELISA kit for Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS/NOS1)

KTE100825-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS/NOS1)

KTE100825-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx595427-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) Antibody (HRP)

20-abx314989 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Rat Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) CLIA Kit

abx195276-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) CLIA Kit

20-abx492066 Abbexa
 • 10282.80 EUR
 • 5472.00 EUR
 • 1262.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) Antibody (FITC)

20-abx314990 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Rat Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx256109-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

20-abx155900 Abbexa
 • 8684.40 EUR
 • 4626.00 EUR
 • 1074.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx055223-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx570103-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Pig Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx361104-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat NOS1/nNOS(Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal) ELISA Kit

ER0144 FN Test 96T 571.5 EUR

Human Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) CLIA Kit

abx195274-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) CLIA Kit

abx195275-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) Antibody (Biotin)

20-abx314991 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

20-abx152535 Abbexa
 • 7970.40 EUR
 • 4250.40 EUR
 • 990.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx253515-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx254292-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Sheep Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx364404-96tests Abbexa 96 tests 1111.2 EUR

Mouse Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx055268-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx513552-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx570102-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse NOS1/nNOS(Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal) ELISA Kit

EM1235 FN Test 96T 571.5 EUR

Rabbit Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx362730-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Monkey Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx358861-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

CLIA kit for Rat NOS1/nNOS (Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal)

E-CL-R0746 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Chicken Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx356455-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

ELISA kit for Rat NOS1/nNOS (Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal)

E-EL-R1438 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

CLIA kit for Mouse NOS1/nNOS (Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal)

E-CL-M0697 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

CLIA kit for Human NOS1/nNOS (Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal)

E-CL-H0537 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

ELISA kit for Mouse NOS1/nNOS (Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal)

E-EL-M1281 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Human NOS1/nNOS (Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal)

E-EL-H0742 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

NOS1/nNOS ELISA Kit| Mouse Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal ELI

EF013784 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

NOS1/nNOS ELISA Kit| Rat Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal ELISA

EF017083 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Guinea pig Nitric Oxide Synthase 1, Neuronal / nNOS (NOS1) ELISA Kit

abx357551-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E02N0069-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E02N0069-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E02N0069-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E07N0069-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E07N0069-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E07N0069-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E08N0069-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E08N0069-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E08N0069-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E06N0069-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E06N0069-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E06N0069-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E03N0069-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Neuronal Nitric Oxide Synthase ELISA kit

E03N0069-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dlatego też subkomórkowa lokalizacja aktywności nNOS musi być ściśle regulowana. Aby określić ligandy domeny PDZ nNOS, przeszukaliśmy 13 miliardów różnych peptydów i odkryliśmy, że domena nNOS-PDZ wiąże się ściśle z peptydami kończącymi się Asp-X-Val. Różni się to od jedynego znanego konsensusu (Thr/Ser)-X-Val, który oddziałuje z domenami PDZ z PSD-95. W preferencji dla Asp w pozycji peptydu -2 pośredniczy Tyr-77 z nNOS. Podstawienie Y77D78 do H77E78 zmienia specyficzność wiązania z Asp-X-Val na Thr-X-Val. Kierując się konsensusem Asp-X-Val, zidentyfikowano kandydujące białka oddziałujące z nNOS, w tym receptory glutaminianu i melatoniny. Nasze wyniki pokazują, że domeny PDZ mają wyraźną specyficzność wiązania peptydów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *