• 22 czerwca, 2021

Szybkie i zautomatyzowane wykrywanie

Szybkie i zautomatyzowane wykrywanie wspólnych genów karbapenemaz za pomocą multipleksowego PCR w czasie rzeczywistym w systemie BD MAX Quick detection of carbapenemases in Gram-negative bacilli is important for correct antibiotic therapy, prevention of additional spreading and surveillance functions. We analyzed the present incidence of gene variants and designed two multiplex PCRs with hydrolysis probes. The…

Read More
ewaagroart

Przydatność kliniczna cyfrowej PCR kropli

Przydatność kliniczna cyfrowej PCR kropli do monitorowania transkryptów BCR-ABL1 pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z dodatnim chromosomem Philadelphia Publish-chimeryczny receptor antygenowy 19/22 T-Cell Cocktail Remedy  Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) accounts for 20-30% of grownup sufferers with ALL, characterised by translocation of t (9, 22). Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) have considerably improved the end result although…

Read More