• 9 czerwca, 2022

Wpływ deksametazonu i kwasu acetylosalicylowego na stan zapalny wywołany przez kompletny adiuwant Freunda u golca nagiego (Heterocephalus glaber)

Nagi golowiec (NMR) to gryzoń grzebieniasty, w przypadku którego zaobserwowano, że ma unikalny system nocyceptywny w porównaniu z innymi. W tym badaniu zbadaliśmy charakterystykę przewlekłego stanu zapalnego w NMR przy użyciu kompletnego adiuwantu Freunda (CFA) i zbadaliśmy wpływ deksametazonu i kwasu acetylosalicylowego na powstałe zapalenie. Do NMR wstrzyknięto podskórnie 0,1 ml CFA w prawą tylną łapę, a grupie kontrolnej wstrzyknięto równoważną objętość normalnej soli fizjologicznej.

W ciągu 24 godzin od wstrzyknięcia zaobserwowano obrzęk kończyny tylnej prawej, której wstrzyknięto, obejmujący staw piszczelowo-stępowy, powierzchnię dłoniową i palce łapy, w którą wstrzyknięto. Obrzęk utrzymywał się przez 6 tygodni eksperymentów i osiągnął szczyt między 14 a 21 dniem. Powstały stan zapalny wpłynął na ruchliwość, postawę i sztywność stawów NMR traktowanych CFA w porównaniu z grupą kontrolną. Leczenie przewlekłej fazy zapalenia od 11 dnia deksametazonem  i kwasem acetylosalicylowym nie wykazało statystycznie istotnego znaczenia w obwodzie łapy w porównaniu z grupą kontrolną, poza kilkoma nieistotnymi okazjami.

Obecne dane wykazały, że CFA był w stanie wywoływać przewlekłe zapalenie w NMR, a zatem NMR można było ustalić jako model przewlekłego zapalenia.

Do oceny działania leków przeciwzapalnych potrzebne są jednak bardziej czułe parametry

  • Głównym celem niniejszej pracy jest określenie klinicznego wpływu nirantyny na trzewny lub somatyczny ból zapalny. Badanie przeprowadzono w celu określenia wpływu nirantyny na trzewną lub somatyczną nadwrażliwość zapalną dorosłych szwajcarskich myszy albinosów przy użyciu kompletnego modelu bólu wywołanego adiuwantem Freunda (CFA).
  • Wpływ wstrzykiwania CFA określono po 24 godzinach wstrzykiwania przy użyciu estezjometru, takiego jak włókna Von Freya, w celu oceny dotykowego chłodzenia wywołanego acetonem i wrażliwości termicznej. Do pomiaru obrzęku łapy użyliśmy cyfrowego pletyzmometru.
  • Pojedynczą dawkę dootrzewnowej iniekcji nirantyny (5 i 10 mg/kg) wstrzyknięto myszom z nadwrażliwością mechaniczną indukowaną przez CFA i po 30 minutach podawania zaobserwowano zmniejszoną nadwrażliwość mechaniczną . Ponadto nirantyna zmniejszyła również nadwrażliwość wywołaną acetonem w ciągu 4 godzin. W porównaniu z DMSO, nirantyna była najbardziej aktywna w zmniejszaniu obrzęku łap wywołanego przez CFA.
  • Aby zmniejszyć nadwrażliwość mechaniczną, podawano wielokrotne dawki nirantyny (bis in die (bid)) od 1 do 5 dnia oraz dnia 2 do 9 i 10) i zaobserwowano niezwykłe wyniki, takie jak brak tolerancji przy wielokrotnym dawkowaniu i znaczne zmniejszenie CFA nadwrażliwość indukowana.
  • Praca ta wykazała, że ​​nirantyna ma działanie antynocyceptywne i wskazuje, że nirantyna jest konwencjonalnie aktywna w radzeniu sobie z uporczywym bólem.

 

Kompletny adiuwant Freunda (CFA) stosowano do rozwoju stanu zapalnego lub artretycznego u zwierzęcia, ale brak jest informacji dotyczących wysokich dawek CFA dotyczących zachowań nocyceptywnych i parametrów zapalnych.

To badanie miało na celu porównanie wpływu różnych wysokich dawek CFA u szczura na ściśle naśladujące parametry nocyceptywne i zapalne reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) u ludzi. Dwadzieścia cztery samce szczurów rasy Sprague-Dawley podzielono losowo na cztery grupy (n = 6): kontrolna (C), grupy z zapaleniem wielostawowym indukowanym CFA przy 5,0 mg/ml (CFA 5,0), 7,5 mg/ml (CFA 7,5) i 10,0 mg/ml (CFA 10,0).

Prawą tylną łapę szczurów zaszczepiono śródskórnie CFA i rozwinęła się ona w stan wielostawowy w ciągu 20 dni. Ocenę nocyceptyjno-behawioralną, w tym testy von Freya i gorącej płytki oraz spontaniczną aktywność, przeprowadzono w dniach 0, 7, 15 i 20. Obustronne badanie średnicy i obwodu stawów skokowych, pełną morfologię krwi, badania histologiczne stawów i łap prowadzono również przez cały okres badania .

Na podstawie wyników grupy CFA 5.0 i CFA 7.5 wykazały znaczny wzrost aktywności spontanicznej i rozwój hiperalgezji termicznej, ale bez zmiany masy ciała i przyjmowania pokarmu, brak rozwoju allodynii dotykowej i wskaźników hematologicznych oraz brak istotnych zmian morfologicznych w histologii stawów . Tymczasem grupa CFA 10.0 wykazała istotne i stałe zmiany we wszystkich badanych parametrach nocyceptywnych i zapalnych. Podsumowując, CFA w dawce 10 mg/ml ma najbardziej potencjalną i niezawodną dawkę do rozwoju zapalenia wielostawowego w modelu szczurzym, naśladującego stan RZS u ludzi.

Zapalenie stawów jest najczęstszą przyczyną przewlekłego bólu. Toksyna botulinowa typu A (BoNT/A) jest szeroko stosowana w leczeniu przewlekłego bólu.

W naszym poprzednim badaniu potwierdziliśmy przeciwzapalne i antynocyceptywne działanie BoNT/A w modelu zapalenia stawów wywołanego kompletnym adiuwantem Freunda (CFA), ale leżący u podstaw mechanizm przeciwzapalny nie został w pełni wyjaśniony . Celem tego badania było zbadanie działania przeciwzapalnego i mechanizmów BoNT/A na zapalenie stawów za pomocą analizy transkryptomicznej.

BoNT/A wstrzyknięto do stawu skokowego szczura w dniu 21 po wstrzyknięciu CFA. Do oceny zachowań związanych z bólem w różnych punktach czasowych zastosowano testy von Freya i gorącej płyty. Pięć dni po traktowaniu BoNT/A przeprowadzono profilowanie ekspresji genów w zwoju korzenia grzbietowego (DRG) przy użyciu sekwencjonowania RNA (sekwencja RNA). Geny o zróżnicowanej ekspresji (DEG) analizowano różnymi narzędziami. Alodynia mechaniczna i hiperalgezja termiczna uległy znacznemu odwróceniu po wstrzyknięciu BoNT/A.

Complete Freund's Adjuvant

MBS8305413-10mL MyBiosource 10mL 140 EUR

Complete Freund's Adjuvant

MBS8305413-30mL MyBiosource 30mL 165 EUR

Complete Freund's Adjuvant

MBS8305413-5x60mL MyBiosource 5x60mL 780 EUR

Complete Freund's Adjuvant

MBS8305413-60mL MyBiosource 60mL 190 EUR

Freund's Adjuvant, Complete

abx082397-10ml Abbexa 10 ml 243.6 EUR

Freund's Adjuvant, Complete

abx082397-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Freund's Adjuvant, Complete

abx082397-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Freund's Adjuvant, Complete

abx082397-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Complete Freund's adjuvant (CFA)

HY-153808 MedChemExpress 10 mL 113.64 EUR

Freund's complete adjuvant

E28X0210046Q-10 EnoGene 10ml 31.75 EUR

Freund's complete adjuvant

E28X0210046Q-500 EnoGene 500ml 1168.25 EUR

Freund's Complete Adjuvant (Pellet)

VAdv-Ly0005 Creative Biolabs inquire Ask for price

Complete Freund's Adjuvant, 5 mg/ml

7023 Chondrex 5 mg/ml x 5 ml 101 EUR

Complete Freund's Adjuvant, 20 mg/ml

7024 Chondrex 20 mg/ml x 5 ml 265 EUR

Complete Freund's Adjuvant, 10 mg/ml

7027 Chondrex 10 mg/ml x 5 ml 146 EUR

Complete Freund's Adjuvant, 4 mg/ml

7001 Chondrex 4 mg/ml x 5 ml 77 EUR

Complete Freund's Adjuvant, 1 mg/ml

7008 Chondrex 1 mg/ml x 5 ml 41 EUR

Complete Freund's Adjuvant, 2 mg/ml

7009 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 51 EUR

Freund's Complete Adjuvant (Solution)

VAdv-Ly0006 Creative Biolabs 5 mL 390 EUR

Freund's Complete Adjuvant (Suspension)

VAdv-Ly0004 Creative Biolabs 10 mL 1663.2 EUR

OORA00326-50ML - FREUND'S COMPLETE ADJUVANT

OORA00326-50ML Aviva Systems Biology 50mL 139 EUR

OORA00327-100ML - FREUND'S COMPLETE ADJUVANT

OORA00327-100ML Aviva Systems Biology 100mL 209 EUR

Complete Freund?s Adjuvant (CFA);vaccine adjuvant

AV-3010-10 Alpha Diagnostics 10 ml 343.2 EUR

Complete Freund?s Adjuvant (CFA);vaccine adjuvant

AV-3010-100 Alpha Diagnostics 10x10 ml 489.6 EUR

Freund's Adjuvant, Incomplete

abx082064-10ml Abbexa 10 ml 243.6 EUR

Incomplete Freund's Adjuvant

7002 Chondrex 5 ml 37 EUR

Freund's Adjuvant, Incomplete

abx082064-100l Abbexa 100 µl 137.5 EUR

Freund's Adjuvant, Incomplete

abx082064-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Freund's Adjuvant, Incomplete

abx082064-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Incomplete Freund's Adjuvant

MBS8305414-10mL MyBiosource 10mL 130 EUR

Incomplete Freund's Adjuvant

MBS8305414-30mL MyBiosource 30mL 155 EUR

Incomplete Freund's Adjuvant

MBS8305414-5x60mL MyBiosource 5x60mL 685 EUR

Incomplete Freund's Adjuvant

MBS8305414-60mL MyBiosource 60mL 170 EUR

Freund's incomplete adjuvant

E28X0210047Q-10 EnoGene 10ml 31.75 EUR

Freund's incomplete adjuvant

E28X0210047Q-500 EnoGene 500ml 1003.17 EUR

Freund's Incomplete Adjuvant

VAdv-Ly0008 Creative Biolabs 50 mL 666 EUR

Incomplete Freund's adjuvant (IFA)

HY-153808A MedChemExpress 10mL 108.23 EUR

OORA00329-50ML - FREUND'S INCOMPLETE ADJUVANT

OORA00329-50ML Aviva Systems Biology 50mL 129 EUR

OORA00328-100ML - FREUND'S INCOMPLETE ADJUVANT

OORA00328-100ML Aviva Systems Biology 100mL 179 EUR

Incomplete Freund?s Adjuvant (IFA);vaccine adjuvant

AV-3015-10 Alpha Diagnostics 10 ml 343.2 EUR

Incomplete Freund?s Adjuvant (IFA);vaccine adjuvant

AV-3015-100 Alpha Diagnostics 10x10 ml 489.6 EUR

Alum Adjuvant

VAdv-Ly0002 Creative Biolabs 50 mL 1663.2 EUR

Adjuvant Peptide

070-05 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 36.72 EUR

Adjuvant Peptide

MBS405952-05mg MyBiosource 0.5mg 165 EUR

Adjuvant Peptide

MBS405952-25mg MyBiosource 25mg 1315 EUR

Adjuvant Peptide

MBS405952-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 685 EUR

Adjuvant Peptide

MBS405952-5x25mg MyBiosource 5x25mg 5865 EUR

Vaccine adjuvant-1

HY-160198 MedChemExpress Get quote Ask for price

Colistin adjuvant-1

T62125-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Colistin adjuvant-1

T62125-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Colistin adjuvant-1

T62125-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Colistin adjuvant-1

T62125-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Colistin adjuvant-1

T62125-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Colistin adjuvant-2

T61154-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Colistin adjuvant-2

T61154-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Colistin adjuvant-2

T61154-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Colistin adjuvant-2

T61154-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Colistin adjuvant-2

T61154-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Colistin adjuvant-1

HY-145439 MedChemExpress Get quote Ask for price

Colistin adjuvant-2

HY-145440 MedChemExpress Get quote Ask for price

Adjuvant emulsifier

E28DYQ1001 EnoGene 171.43 EUR

Recombinant flagellin FlicC vaccine adjuvant (TLR5 agonist); vaccine adjuvant

AV-7010-50 Alpha Diagnostics 50 ug 1074 EUR

Vaccine adjuvant-1 (GMP)

HY-160198G MedChemExpress Get quote Ask for price

New emulsion (adjuvant)

E28X0210049 EnoGene 1ml 203.17 EUR

Vaccigel Alum adjuvant (2% Aluminum hydroxide, ready to use), Vaccine adjuvant

AV-1010-50 Alpha Diagnostics 50 ml 343.2 EUR

Adju-Phos® adjuvant

vac-phos-250 InvivoGen FR 250 ml 444.15 EUR

Quil-A® adjuvant

vac-quil InvivoGen FR 1 g 294 EUR

Saponin Vaccine Adjuvant

VAdv-Ly0009 Creative Biolabs 1 g 1314 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Ovalbumin (OVA @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-OVA Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

Vaccigel AlumPhos adjuvant (2% Aluminum phosphate, ready to use), Vaccine adjuvant

AV-1015-50 Alpha Diagnostics 50 ml 270 EUR

Ascites specific adjuvant

E28X0210048-500 EnoGene 500ml 1003.17 EUR

Aluminum phosphate adjuvant

HY-160197 MedChemExpress Get quote Ask for price

Aluminum hydroxide adjuvant

HY-153205 MedChemExpress Get quote Ask for price

Alhydrogel® adjuvant 2%

vac-alu-250 InvivoGen FR 250 ml 357 EUR

Alhydrogel® adjuvant 2%

vac-alu-50 InvivoGen FR 50 ml (5 x 10 ml) 118.65 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Lipopolysaccharide (LPS @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-LPS Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

TLR2 & NOD2-Based Adjuvant

VAdv-Ly0016 Creative Biolabs 5 mg 4016.4 EUR

Peanut Oil vaccine adjuvant

AV-5010-50 Alpha Diagnostics 50 ml 270 EUR

Mineral Oil vaccine adjuvant

AV-5020-50 Alpha Diagnostics 50 ml 270 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Bovine Serum Albumin (BSA @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-BSA Alpha Diagnostics 1 ml 343.2 EUR

Aluminum phosphate adjuvant (GMP)

HY-160197G MedChemExpress Get quote Ask for price

Aluminum hydroxide adjuvant (GMP)

HY-153205G MedChemExpress Get quote Ask for price

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Keyhole limpet hemocyanin (KLH @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-KLH Alpha Diagnostics 1 ml 343.2 EUR

HS15 Kolliphore vaccine adjuvant

AV-6010-100 Alpha Diagnostics 100 g 343.2 EUR

Aluminum Hydroxide Gels Adjuvant

E28X0210054 EnoGene 50ml 300 EUR

Diptheria Toxin-Vaccine Adjuvant

1601-001 IBT Bioservices 1mg 250 EUR

Calcium phosphate vaccine adjuvant

AV-1020-100 Alpha Diagnostics 100 ml 262.8 EUR

Mannide monooleate vaccine adjuvant

AV-5030-5 Alpha Diagnostics 5 g 196.8 EUR

Pam2CSK4 vaccine adjuvant, unlabeled

AV-9020-1 Alpha Diagnostics 1 mg 489.6 EUR

Pam3CSK4 vaccine adjuvant, unlabeled

AV-9025-1 Alpha Diagnostics 1 mg 343.2 EUR

Ascites production specific adjuvant

E28X0210048-10 EnoGene 10ml 31.75 EUR

RWJ 21757 Synthetic vaccine adjuvant

AV-9010-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

RWJ 21757 Synthetic vaccine adjuvant

AV-9010-5 Alpha Diagnostics 5 mg 343.2 EUR

Quick CTL cellular immune adjuvant

E28X0210044 EnoGene 1ml 203.17 EUR

Pam3CSK4 vaccine adjuvant; FITC labelled

AV-9025-F Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Peptidoglycan (S. aureus); vaccine adjuvant

AV-7045-25 Alpha Diagnostics 25 mg 1220.4 EUR

Peptidoglycan (S. aureus); vaccine adjuvant

AV-7045-5 Alpha Diagnostics 5 mg 343.2 EUR

Pam3CSK4 vaccine adjuvant; Biotin labelled

AV-9025-B Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Pam2CSK4 vaccine adjuvant; Biotin conjugate

AV-9020-B Alpha Diagnostics 1 mg 489.6 EUR

Pam2CSK4 vaccine adjuvant; Biotin conjugate

AV-9020-B-100 Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Vet-SAP Vaccine adjuvant, (EU GMP grade) >95%;

AV-4020-100 Alpha Diagnostics 100 mg 196.8 EUR

Vet-SAP Vaccine adjuvant, (EU GMP grade) >95%;

AV-4020-1000 Alpha Diagnostics 1 g 634.8 EUR

TDB (Trehalose-6,6-dibehenate) Synthetic vaccine adjuvant

AV-9015-2 Alpha Diagnostics 2 mg 489.6 EUR

Squalene (oil-in-water nano emulsion);vaccine adjuvant

AV-3020-10 Alpha Diagnostics 10 ml 343.2 EUR

Lipopolysaccharides (LPS) (Salmonella typhimurium) vaccine adjuvant

AV-7020-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Lipopolysaccharides (LPS) (Salmonella typhimurium) vaccine adjuvant

AV-7020-10 Alpha Diagnostics 10 mg 634.8 EUR

QS-21 (Quillaja saponaria), Vaccine adjuvant, (EU GMP grade) >95%

AV-4010-1 Alpha Diagnostics 1 mg 489.6 EUR

QS-21 (Quillaja saponaria), Vaccine adjuvant, (EU GMP grade) >95%

AV-4010-5 Alpha Diagnostics 5 mg 1951.2 EUR

Lipopolysaccharides (LPS) (Escherichia coli 0111:B4) vaccine adjuvant

AV-7015-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Lipopolysaccharides (LPS) (Escherichia coli 0111:B4) vaccine adjuvant

AV-7015-10 Alpha Diagnostics 10 mg 634.8 EUR

Monophosphoryl lipid A (MPLA) (Synthetic, TLR4/Th1) vaccine adjuvant

AV-7030-1 Alpha Diagnostics 1 mg 489.6 EUR

Monophosphoryl lipid A (MPLA) (Synthetic, TLR4/Th1) vaccine adjuvant

AV-7030-5 Alpha Diagnostics 5 mg 1365.6 EUR

Monophosphoryl lipid A (MPLA)-SM (S. enterica Minnesota, 595),vaccine adjuvant

AV-7025-5 Alpha Diagnostics 5 mg 1886.4 EUR

QuickAntibody Mouse5W (5-week standard mouse mAb/pAb preparation adjuvant)

E28X0210041 EnoGene 1ml 203.17 EUR

QuickAntibody Mouse3W (3-week standard mouse mAb/pAb preparation adjuvant)

E28X0210042 EnoGene 1ml 203.17 EUR

Monophosphoryl lipid A (MPLA)-SM (S. enterica Minnesota, R595),vaccine adjuvant

AV-7025-1 Alpha Diagnostics 1 mg 562.8 EUR

Saponins vaccine adjuvant Combo Pak-1 (contains 1mg of QS21,100 mg of Vet-SAP and 1 g of Saponin).

AV-4000-PK-1 Alpha Diagnostics 1 pk 634.8 EUR

MDP, muramyldipetide (Ac-muramyl-Ala-D-Glu-amide) Synthetic; vaccine adjuvant

AV-7035-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

MDP, muramyldipetide (Ac-muramyl-Ala-D-Glu-amide) Synthetic; vaccine adjuvant

AV-7035-5 Alpha Diagnostics 5 mg 634.8 EUR

QuickAntibody Mouse2W(2-week standard mouse polyclonal antibody preparation adjuvant)

E28X0210043 EnoGene 1ml 203.17 EUR

QuickAntibody Rabbit8W (8-week standard rabbit polyclonal antibody preparation adjuvant)

E28X0210045 EnoGene 1ml 203.17 EUR

Poly(lactide-co-glycolide) star, glucose core, hydroxyl terminated vaccine adjuvant

AV-2050-1 Alpha Diagnostics 0.1 g 196.8 EUR

Lipopolysaccharides (LPS) (Escherichia coli 0111:B4) vaccine adjuvant, ultrapure, TLR4 tested

AV-7016-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Lipopolysaccharides (LPS) (Escherichia coli 0111:B4) vaccine adjuvant, ultrapure, TLR4 tested

AV-7016-5 Alpha Diagnostics 5 mg 416.4 EUR

Classical Adjuvant Combo Pak-1 (contains 10 ml each CFA (#AV-3010-10); IFA (AV-3015-10), and Squalene (#AV-3020-10)

AV-3000-PK-1 Alpha Diagnostics 1 pk 270 EUR

Synthetic Adjuvant Combo Pak-1 (contains 1 mg of Gardiquimod (#AV-8010), Imiquimod (#AV-8015) and 1 mg R848 (#AV-8020-1)

AV-8000-PK-1 Alpha Diagnostics 1 pk 416.4 EUR

LPS/MPLA/MDP vaccine adjuvant Combo Pak-1 (contains 1 mg each of LPS (#AV-7015-1), MPLA-SM (#AV-7025-1) and MDP (#AV-7035-1);

AV-7000-PK-1 Alpha Diagnostics 1 pk 781.2 EUR

Synthetic Adjuvant Combo Pak-2 (contains 1 mg of Pam2csk4 (#AV-9020-1), 1 mg of Pam3csk4 (#AV-9025-1) and 1 mg of Poly(I:C) (#AV-9030)

AV-9000-PK-2 Alpha Diagnostics 1 pk 927.6 EUR

Oil Adjuvant Combo Pak-1 (Contains 10 ml Peanut Oil (#AV-5010-10); Mineral oil (#AV-5020-10) and 1 g Mannide monooleate (#AV-5030-1)

AV-5000-PK-1 Alpha Diagnostics 1 pk 196.8 EUR

Adjuv Incomp Freund 10Ml - PK6

263910 Scientific Laboratory Supplies PK6 92.53 EUR

Complete PERK

0186-S AthenaES Kit 149.66 EUR

Flystuff (59-122BC) Flow Buddy Complete system FlowBuddy Complete - EACH

FLY1038 Scientific Laboratory Supplies EACH 1562.8 EUR

Complete Medium Kit

ABM-TM3524 AcceGen 1 kit Ask for price

MEM Complete Medium

PM150411B Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

MEM Complete Medium

PM150411C Elabscience Biotech 125mL×4 158 EUR

Ipgbox Complete - EACH

28933465 Scientific Laboratory Supplies EACH 535.95 EUR

MEMα Complete Medium

PM150421B Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

MEMα Complete Medium

PM150421C Elabscience Biotech 125mL×4 168 EUR

IMDM Complete Medium

PM150510B Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

IMDM Complete Medium

PM150510C Elabscience Biotech 125mL×4 168 EUR

M199 Complete Medium

PM150610B Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

M199 Complete Medium

PM150610C Elabscience Biotech 125mL×4 168 EUR

JBScreen Plus Complete

CS-506 Jena Bioscience GmbH 5Kits 963.9 EUR

Complete Proliferation Kit

ABM-SM0105T AcceGen 1 kit Ask for price

Benchtop Flowbuddy Complete

59-122BC Genesee Scientific 1 System/Unit 498.86 EUR

Benchtop Flowbuddy Complete

59-122BCU Genesee Scientific 1 System/Unit 637.26 EUR

WallMount Flowbuddy Complete

59-122WC Genesee Scientific 1 System/Unit 546.78 EUR

Complete Lenti-HA Kit

LV200 ABM 1 Kit 975 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700 GeneOn 100 rcs 159.6 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700-2 GeneOn 5x100 rcs 628.8 EUR

A9 Cells Complete Medium

CM-0018-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

C6 Cells Complete Medium

CM-0047-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 128 EUR

F9 Cells Complete Medium

CM-0082-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

L6 Cells Complete Medium

CM-0136-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

OK Cells Complete Medium

CM-0175-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

RD Cells Complete Medium

CM-0193-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

ST Cells Complete Medium

CM-0219-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

A3 Cells Complete Medium

CM-0315-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

TT Cells Complete Medium

CM-0457-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 108 EUR

H9 Cells Complete Medium

CM-0499-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

JM Cells Complete Medium

CM-0607-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

DB Cells Complete Medium

CM-0645-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

Complete Lenti-His Kit

LV100 ABM 1 Kit 975 EUR

Stem Cell Complete Media

CAFM02 Neuromics each 362.88 EUR

A9 Cells Complete Medium

CM-0018 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

C6 Cells Complete Medium

CM-0047 Elabscience Biotech 125mL×4 128 EUR

F9 Cells Complete Medium

CM-0082 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

L6 Cells Complete Medium

CM-0136 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

OK Cells Complete Medium

CM-0175 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

RD Cells Complete Medium

CM-0193 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

ST Cells Complete Medium

CM-0219 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

A3 Cells Complete Medium

CM-0315 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

TT Cells Complete Medium

CM-0457 Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

H9 Cells Complete Medium

CM-0499 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

JM Cells Complete Medium

CM-0607 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

DB Cells Complete Medium

CM-0645 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

35.1 Cells Complete Medium

CM-0662 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

DMEM/F12 Complete Medium

PM150312B Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

DMEM/F12 Complete Medium

PM150312C Elabscience Biotech 125mL×4 158 EUR

McCoy's 5A Complete Medium

PM150710B Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

McCoy's 5A Complete Medium

PM150710C Elabscience Biotech 125mL×4 168 EUR

H9 Cells Complete Medium

MBS2570227-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

A9 Cells Complete Medium

MBS2568544-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

C6 Cells Complete Medium

MBS2568566-4x125mL MyBiosource 4x125mL 170 EUR

F9 Cells Complete Medium

MBS2568594-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

L6 Cells Complete Medium

MBS2568641-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

OK Cells Complete Medium

MBS2568677-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

RD Cells Complete Medium

MBS2568693-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

ST Cells Complete Medium

MBS2568718-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

A3 Cells Complete Medium

MBS2568783-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

TT Cells Complete Medium

MBS2568838-4x125mL MyBiosource 4x125mL 160 EUR

JM Cells Complete Medium

MBS2568886-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

DB Cells Complete Medium

MBS2568914-4x125mL MyBiosource 4x125mL 155 EUR

Stem Cell Complete Media

MBS556493-500mL MyBiosource 500mL 420 EUR

Stem Cell Complete Media

MBS556493-5x500mL MyBiosource 5x500mL 1730 EUR

5637 Cells Complete Medium

CM-0002-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

4T1 Cells Complete Medium

CM-0007-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

AGS Cells Complete Medium

CM-0022-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 108 EUR

B16 Cells Complete Medium

CM-0029-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

BRL Cells Complete Medium

CM-0038-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

CHL Cells Complete Medium

CM-0060-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

CHO Cells Complete Medium

CM-0061-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

EL4 Cells Complete Medium

CM-0078-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

F81 Cells Complete Medium

CM-0081-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

J82 Cells Complete Medium

CM-0125-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

JAR Cells Complete Medium

CM-0126-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

KLE Cells Complete Medium

CM-0133-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

MFC Cells Complete Medium

CM-0156-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

MS1 Cells Complete Medium

CM-0162-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

NRK Cells Complete Medium

CM-0173-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

OP9 Cells Complete Medium

CM-0176-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 158 EUR

P19 Cells Complete Medium

CM-0179-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 108 EUR

RBE Cells Complete Medium

CM-0191-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

RKO Cells Complete Medium

CM-0196-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

Sf9 Cells Complete Medium

CM-0205-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 128 EUR

STO Cells Complete Medium

CM-0220-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

T84 Cells Complete Medium

CM-0229-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

TM3 Cells Complete Medium

CM-0234-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

V79 Cells Complete Medium

CM-0240-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 128 EUR

HEL Cells Complete Medium

CM-0280-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

2V6.11 Cells Complete Medium

CM-0314-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

GH3 Cells Complete Medium

CM-0340-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 128 EUR

H22 Cells Complete Medium

CM-0341-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

HOS Cells Complete Medium

CM-0360-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

RAG Cells Complete Medium

CM-0421-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

RT4 Cells Complete Medium

CM-0431-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 108 EUR

TM4 Cells Complete Medium

CM-0456-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

PED Cells Complete Medium

CM-0482-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

Reh Cells Complete Medium

CM-0484-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

BV2 Cells Complete Medium

CM-0493-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

MMQ Cells Complete Medium

CM-0590-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 128 EUR

B82 Cells Complete Medium

CM-0604-125mL4 Elabscience Biotech 125 mL×4 98 EUR

SCRIPT RT Buffer complete

PCR-281-100ML Jena Bioscience GmbH 100ml 120.8 EUR

SCRIPT RT Buffer complete

PCR-281-10ML Jena Bioscience GmbH 10ml 24.2 EUR

SCRIPT RT Buffer complete

PCR-281S Jena Bioscience GmbH 5 x 1,2ml 17.1 EUR

5637 Cells Complete Medium

CM-0002 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

4T1 Cells Complete Medium

CM-0007 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

AGS Cells Complete Medium

CM-0022 Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

B16 Cells Complete Medium

CM-0029 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

BRL Cells Complete Medium

CM-0038 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

CHL Cells Complete Medium

CM-0060 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

CHO Cells Complete Medium

CM-0061 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

EL4 Cells Complete Medium

CM-0078 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

F81 Cells Complete Medium

CM-0081 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

J82 Cells Complete Medium

CM-0125 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

JAR Cells Complete Medium

CM-0126 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

KLE Cells Complete Medium

CM-0133 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

MFC Cells Complete Medium

CM-0156 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

MS1 Cells Complete Medium

CM-0162 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

NRK Cells Complete Medium

CM-0173 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

OP9 Cells Complete Medium

CM-0176 Elabscience Biotech 125mL×4 158 EUR

P19 Cells Complete Medium

CM-0179 Elabscience Biotech 125mL×4 108 EUR

RBE Cells Complete Medium

CM-0191 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

RKO Cells Complete Medium

CM-0196 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

Sf9 Cells Complete Medium

CM-0205 Elabscience Biotech 125mL×4 128 EUR

STO Cells Complete Medium

CM-0220 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

T84 Cells Complete Medium

CM-0229 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

TM3 Cells Complete Medium

CM-0234 Elabscience Biotech 125mL×4 98 EUR

V79 Cells Complete Medium

CM-0240 Elabscience Biotech 125mL×4 128 EUR

Sekwencja RNA wykazała 97 stopni pomiędzy grupą CFA a grupą Sham; te DEG były wzbogaconą odpowiedzią zapalną, ścieżką sygnalizacyjną IL-17, itp. Między grupą CFA+BoNT/A a grupą CFA występuje 71 DEG; te DEG były związane z odpowiedzią na peptyd, szlakiem sygnalizacyjnym PI3K-Akt, interakcjami ECM-receptor itp. Trzy kluczowe geny uległy znacznemu zmniejszeniu po indukowanym przez CFA bólu stawów, podczas gdy BoNT/A zwiększył ekspresję tych genów. Identyfikacja genów S100A9, S100A8 i MMP8 może dostarczyć nowych celów terapeutycznych dla bólu stawów i wpłynąć na szlak sygnałowy, odgrywając rolę przeciwzapalną po leczeniu BoNT/A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *