• 9 czerwca, 2022

Skuteczność szczepionkowa rekombinowanej szczepionki przeciw chorobie Mareka 301B/1 Ekspresja interleukiny kurzej-15

Szczepionka przeciwko chorobie Mareka (MD) nie zapewnia sterylizującej odporności, która zapobiega późniejszej replikacji i wydalaniu wirusa MD (MDV) u zaszczepionych ptaków. Postawiono hipotezę, że odporność komórkowa ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania replikacji wirusa u kurcząt , ponieważ MDV występuje u gospodarza w formach związanych z komórką. Aby poprawić skuteczność szczepionki MD, w szczególności odporność komórkową, skonstruowaliśmy rekombinowaną v301B/1-IL-15, szczep 301B/1 szczepionkowy MDV serotypu 2 eksprymujący kurzą interleukinę (IL-15), cytokinę, która promuje T- proliferacja komórek i wzmacnia odpowiedzi komórek T.
Zbadaliśmy skuteczność szczepionki v301B/1-IL-15 podanej jako biwalentna szczepionka MD w połączeniu z herpeswirusem indyków (HVT) przeciwko bardzo zjadliwej prowokacji MDV. Ekspresja IL-15 nie wpływała na stabilność wirusa i wzrost rekombinowanej v301B/1-IL-15.
Jednakże skuteczność ochronna v301B/1-IL-15 nie różniła się znacząco od tej v301B/1, rodzicielskiego wirusa użytego do skonstruowania v301B/1-IL-15. Wydalanie wirusa prowokującego było nieznacznie zmniejszone w dniu 21 (16 dni po prowokacji) w grupie zaszczepionej v301B/1-IL-15 plus HVT, bez statystycznie istotnej różnicy w porównaniu z grupą zaszczepioną v301B/1 plus HVT, a atrofia grasicy była zaobserwowano, że jest mniej dotkliwy w grupie zaszczepionej v301B/1-IL-15 plus HVT. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona v301B/1-IL-15 nie różniła się od v301B/1 przed bardzo zjadliwą prowokacją MDV, ale nie ma wpływu na skuteczność dwuwalentnej szczepionki MD.

Eficacia de una vacuna recombinante contra la enfermedad de Marek 301B/1 que expresa a la interleucina-15 del pollo.

La vacunación contra la enfermedad de Marek (con las siglas en inglés MD) no proporciona inmunidad esteriante que evite la posteriori replikación y diseminación de este virus (MDV) en las aves vacunadas.
 • Se plantea la hipótesis de que la inmunidad mediada por células es fundamentalne para kontroli replikacji wirusa w pollos porque el virus e Marek istnieje w formach asociadas a células en el huésped. Para mejorar la eficacia de la vacuna de Marek, specificmente la inmunidad mediada por células, se construyó un el virus recombinante v301B/1-IL-15, que es una cepa vacunal del serotipo 2, 301B/1, que expresa el gene de la interleucina-15 de pollo (IL-15) , que es una citocina que promueve la proliferación celular de células T y mejora la respuesta de las células T.
 • Zapoznaj się z badaniem skuteczności odkurzacza v301B/1-IL-15 podawaną w związku z odkurzaczem dwuwartościowym przeciwko enfermedadowi Marka w połączeniu z wirusem opryszczki wirusowej (HVT) przeciwko desafío muy virulento. Wyrażenie IL-15 nie miało wpływu na ustalenie wirusa i replikację zrekombinowanego wirusa v301B/1-IL-15. Sin embargo, la eficacia protectora de v301B/1-IL-15 no fue significativamente diferente de la obtenida con el virus v301B/1, que es el virus progenitor utilizado para construir v301B/1-IL-15.
 • La diseminación del virus de desafío se redujo ligeramente en el día 21 (16 dni después del desafío) en el group vacunado con v301B/1-IL-15 más HVT, sin diferencias estadísticamente significativas conspecto má con v301B y la atrofia del timo se observó que era menos severa en el grupo vacunado con v301B/1-IL-15 más HVT. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona konferencji z v301B/1-IL-15 nie ma szczególnego znaczenia na temat konferencji w wersji v301B/1 przeciwko ekspozycji wirusa Marka na wirus wirulentny, bez wpływu na siano z powodu skuteczności wirusa Marka biwalentnego.

Do zwalczania kokcydiozy u kur potrzebne są tanie, łatwe w produkcji szczepionki doustne, aby zmniejszyć wpływ tej choroby na dobrostan i wyniki ekonomiczne.

 Drożdże Saccharomyces cerevisiae  eksprymujące trzy  antygeny Eimeria tenella  zostały opracowane i dostarczone kurczętom w postaci zabitych termicznie, liofilizowanych pełnych drożdżowych szczepionek doustnych w czterech oddzielnych badaniach. Po szczepieniu  replikacja E. tenella  została zmniejszona po prowokacji niską dawką (250 oocyst) u kur niosek Hy-Line Brown (p<0,01). Podobnie, ocena zmian w kątnicy została zmniejszona u kurcząt Hy-Line Brown niosek zaszczepionych mieszaniną S. cerevisiae wyrażającą EtAMA1, EtIMP1 i EtMIC3 po prowokacji na poziomie patogennym (4000  oocyst E. tenella  ; p<0,01).
Średni przyrost masy ciała po prowokacji 15 000  oocyst E. tenella  był znacząco zwiększony u zaszczepionych kurcząt brojlerów Cobb500 w porównaniu z kontrolami szczepionymi pozornie (p<0,01). Tak więc inaktywowane rekombinowane szczepionki drożdżowe oferują opłacalne i skalowalne możliwości kontroli kokcydiozy, co ma znaczenie dla produkcji brojlerów i kurcząt hodowanych w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC).
Podtyp H5 wysoce zjadliwy wirus ptasiej grypy (HPAIV) był wprowadzany do Korei Południowej co 2 lub 3 lata  przez  dzikie migrujące ptactwo wodne, powodując niszczycielskie szkody w przemyśle drobiarskim. Chociaż większość szkód i strat ekonomicznych spowodowanych przez HPAIV koncentruje się na nioskach kurcząt, wiadomo, że kaczki domowe odgrywają główną rolę w przenoszeniu z gospodarstwa na gospodarstwo.
Jednak większość badań nad szczepionką HPAIV na drobiu przeprowadzono z użyciem inaktywowanych szczepionek emulsją olejową. W tym badaniu opracowaliśmy żywą rekombinowaną szczepionkę wektorową wirusa choroby Newcastle (NDV) przeciwko H5 HPAIV (rK148/ES2-HA) przy użyciu wcześniej ustalonego szczepu szczepionkowego NDV (K148/08) wyizolowanego z dzikiej kaczki krzyżówki. Skuteczność szczepionki podawanej  drogą  oczno-nosową lub w postaci sprayu oceniano wobec śmiertelnego zakażenia H5 HPAIV u kaczek domowych i kurcząt. Inokulacja oczno-nosowa rK148/ES2-HA u kurcząt i kaczek wywołała miana przeciwciał przeciwko HPAIV już 1 lub 2 tygodnie po pojedynczej dawce szczepienia, podczas gdy szczepienie natryskowe u kaczek wywołało przeciwciała przeciwko HPAIV po szczepieniu przypominającym.
Kurczęta i kaczki szczepione rK148/ES2-HA wykazywały wysokie wskaźniki przeżywalności i niskie wydalanie wirusa po prowokacji H5N6 HPAIV. Łącznie szczepienie rK148/ES2-HA zapobiegało śmiertelnej infekcji i zmniejszało wydalanie wirusa zarówno u kur, jak i kaczek. Szczepionka opracowana w tym badaniu może być użyteczna w hamowaniu wydalania wirusa w epidemiach H5 HPAIV, z łatwością aplikacji szczepionki i szybkim początkiem odporności.

W ostatnich dziesięcioleciach choroby związane z adenowirusem drobiu (FAdV) stały się coraz większym problemem dla przemysłu drobiarskiego na całym świecie.

Przebadano eksperymentalnie różne strategie immunizacji przeciwko FAdV, ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek podjednostkowych przeciwko zespołowi zapalenia wątroby i wodosierdzia (HHS), wywoływanemu przez serotyp 4 FAdV i wtrętowemu zapaleniu wątroby (IBH), wywoływanemu przez serotypy 2, 8a, 8b i 11 .
W tym badaniu rozszerzyliśmy naszą innowacyjną koncepcję rekombinowanych chimerycznych białek włóknistych, aby zaprojektować nową chimerę łączącą epitopy z dwóch różnych serotypów, FAdV-4 i -11, i zbadaliśmy jej skuteczność w jednoczesnej ochronie kurczaków przed HHS i IBH. Kurczęta wolne od określonych patogenów zaszczepiono nowym rekombinowanym włóknem chimerycznym, a następnie poddano prowokacji szczepem wywołującym HHS lub IBH. Ptaki szczepione/prowokowane wykazywały zmniejszenie objawów klinicznych, ograniczoną hepatomegalię i niższe poziomy AST w porównaniu z odpowiednimi kontrolami prowokowanymi.
Ponadto szczepionka zapobiegała atrofii narządów limfoidalnych dotkniętych HHS, takich jak grasica i torebka Fabrycjusza, a miano wirusa w narządach docelowych zostało znacznie zmniejszone. Ochrona kliniczna była związana z wysokimi poziomami przeciwciał przed prowokacją mierzonymi na płytkach ELISA pokrytych antygenem szczepionkowym. Co ciekawe, rozwój przeciwciał neutralizujących był ograniczony przeciwko FAdV-11 i nieobecny przeciwko FAdV-4, co wskazuje, że ochrona zapewniana przez taki antygen może być powiązana z różnymi szlakami immunizacji.

Immunization Grade Chick Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20011 Chondrex 10 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Chick Type II Collagen, 2 mg/ml x 5 ml

20012 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 442.8 EUR

Immunization Grade Chick Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1071 Chondrex 5 mg 580.26 EUR

Immunization Grade Chick Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1081 Chondrex 5 mg 486.3 EUR

Immunization Grade Rat Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20041 Chondrex 5 mg 599.4 EUR

Immunization Grade Goat Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20071 Chondrex 5 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Human Type II Collagen, 1 mg, lyophilized

20051 Chondrex 1 mg 630.72 EUR

Immunization Grade Sheep Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20081 Chondrex 5 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Mouse Type II Collagen, 1 mg, lyophilized

20061 Chondrex 1 mg 371.46 EUR

Immunization Grade Rat Type II Collagen, 2 mg/ml x 2.5 ml

20042 Chondrex 2 mg/ml x 2.5 ml 599.4 EUR

Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20021 Chondrex 10 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml

20022 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 442.8 EUR

Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20031 Chondrex 10 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml

20032 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 442.8 EUR

Immunization Grade Mouse Type II Collagen, 2 mg/ml x 0.5 ml

20062 Chondrex 2 mg/ml x 0,5 ml 371.46 EUR

Immunization Grade Rat Type I Collagen, 5 mg, lyophilized

1064 Chondrex 5 mg 381.9 EUR

Immunization Grade Mouse Type V Collgen, 0.1 mg, lyophilized

1096 Chondrex 0.1 mg 303.6 EUR

Immunization Grade Human Type XI Collagen, 1 mg, lyophilized

1085 Chondrex 1 mg 616.8 EUR

Immunization Grade Human Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1065 Chondrex 1 mg 547.2 EUR

Immunization Grade Mouse Type I Collagen, 5 mg, lyophilized

1066 Chondrex 5 mg 381.9 EUR

Immunization Grade Rabbit Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1067 Chondrex 1 mg 181.8 EUR

Immunization Grade Canine Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1068 Chondrex 1 mg 181.8 EUR

Immunization Grade Bovine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1072 Chondrex 5 mg 580.26 EUR

Immunization Grade Bovine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1082 Chondrex 5 mg 486.3 EUR

Immunization Grade Bovine Type I Collagen, 10 mg, lyophilized

1062 Chondrex 10 mg 286.2 EUR

Immunization Grade Human Type III Collagen, 1 mg, lyophilized

1305 Chondrex 1 mg 547.2 EUR

Immunization Grade Porcine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1073 Chondrex 5 mg 580.26 EUR

Immunization Grade Porcine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1083 Chondrex 5 mg 486.3 EUR

Immunization Grade Human Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

1095 Chondrex 1 mg 599.4 EUR

Immunization Grade Bovine Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

1092 Chondrex 1 mg 538.5 EUR

Immunization Grade Human Placenta Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

10951 Chondrex 1 mg 599.4 EUR

cBSA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5600 AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

cOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5605 AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

hOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5606 AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

cBSA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5600-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

hBSA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5601-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

cOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5605-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

hOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5606-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

Custom Production of Monoclonal antibodies (immunization, ELISA Kit, fusion, screening, Cloning of up to 3 clones)

MAB-1 Alpha Diagnostics 1 12483.6 EUR

ELISA Grade Chick Type II Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

2011 Chondrex 0.5 mg/ml x 1 ml 355.8 EUR

T-Cell Grade Chick Type II Collagen, 0.5 mg, lyophilized

2021 Chondrex 0.5 mg 355.8 EUR

Native Chicken Collagen Type II

NATE-1165 Creative Enzymes 1kg 453.6 EUR

Chicken egg ovalbumin protein (ELISA Kit, antigen, allergy grade)

OVA15-N-1000 Alpha Diagnostics 1 g 489.6 EUR

Chicken Type II Iodothyronine Deiodinase (DIO2) ELISA Kit

abx513383-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Chicken Type II iodothyronine deiodinase, DIO2 ELISA KIT

ELI-02062c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

T-Cell Grade Chick Type I Collagen, 0.5 mg, lyophilized

1051 Chondrex 0.5 mg 207.9 EUR

Chicken Type- 1 angiotensin II receptor, AGTR1 ELISA KIT

ELI-05431c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken egg ovalbumin protein (OVA, >98% pure, Low endotoxin, antigen grade)

OVA17-N-10 Alpha Diagnostics 10 mg 270 EUR

Chicken egg ovalbumin protein (OVA, >98% pure, Low endotoxin, antigen grade)

OVA17-N-100 Alpha Diagnostics 100 mg 826.8 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2A1) ELISA Kit

abx513359-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Chicken Interleukin 1 Receptor Type II (IL1R2) ELISA Kit

abx357181-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 2 (AGTR2) ELISA Kit

abx355594-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 1 (AGTR1) ELISA Kit

abx355746-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken IgY (Non Immune)

31R-1052 Fitzgerald 1 ml 177.6 EUR

Chicken Immunoglobulin A(IgA)

QY-E80107 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

Chicken Interferon type B (IFNB)

1-CSB-EP838568CH Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Chicken Immune RNA,Irna ELISA Kit

CN-00824C1 ChemNorm 96T 529.2 EUR

Chicken Immune RNA,Irna ELISA Kit

CN-00824C2 ChemNorm 48T 349.2 EUR

Chicken Immune RNA,Irna ELISA Kit

QY-E80070 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

Chicken Type I Procollagen (PCI) ELISA Kit

abx356803-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Immunoglobulin G1 ELISA Kit

ELA-E8700d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Immunoglobulin G2 ELISA Kit

ELA-E9347d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Immunoglobulin Y ELISA Kit

ELA-E0544d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Immunoglobulin A ELISA Kit

ELA-E0546d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 1 Antibody (AGTR1-Ab) ELISA Kit

abx356008-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Immunoglobulin G2a ELISA Kit

ELA-E8925d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Type III Procollagen (PCIII) ELISA Kit

abx356326-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Chicken Immunoglobulin G (IgG) Protein

20-abx168579 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1095.60 EUR
 • 493.20 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Chicken Immunoglobulin M (IgM) Protein

20-abx653818 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2397.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Chicken Immunoglobulin G (IgG) Protein

abx670112-10mg Abbexa 10 mg 610.8 EUR

Chicken IGF-II

SU020 GroPep 20 µg 303.6 EUR

Chicken IGF-II

SU100 GroPep 100 µg 415.2 EUR

Chicken Immunoglobulin Y (IgY) Antibody

45010-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Chicken Immunoglobulin G (IgG) CLIA Kit

20-abx190625 Abbexa
 • 10131.60 EUR
 • 5396.40 EUR
 • 1243.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin A (IgA) CLIA Kit

20-abx490165 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin A (IgA) CLIA Kit

20-abx496306 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin M (IgM) CLIA Kit

20-abx491622 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin A (IgA) CLIA Kit

20-abx491632 Abbexa
 • 10282.80 EUR
 • 5472.00 EUR
 • 1262.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

20-abx258442 Abbexa
 • 8684.40 EUR
 • 4626.00 EUR
 • 1074.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

20-abx258713 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

abx257889-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Chicken Immunoglobulin G (IgG) ELISA Kit

abx250053-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Immunoglobulin Y (IgY) ELISA Kit

abx250054-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Chicken Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

20-abx150023 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin G (IgG) ELISA Kit

20-abx150024 Abbexa
 • 6373.20 EUR
 • 3404.40 EUR
 • 801.60 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

20-abx150025 Abbexa
 • 7087.20 EUR
 • 3780.00 EUR
 • 886.80 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

abx573904-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Immunoglobulin Y (IgY) ELISA Kit

abx576705-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Chicken Immunoglobulin G,IgG ELISA Kit

CN-00796C1 ChemNorm 96T 542.4 EUR

Chicken Immunoglobulin G,IgG ELISA Kit

CN-00796C2 ChemNorm 48T 362.4 EUR

Chicken Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

DLR-IgA-Ch-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Chicken Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

DLR-IgA-Ch-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

DLR-IgM-Ch-48T DL Develop 48T 511.2 EUR

Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

DLR-IgM-Ch-96T DL Develop 96T 658.8 EUR

Chicken Immunoglobulin Y (IgY) ELISA Kit

DLR-IgY-Ch-48T DL Develop 48T 399.6 EUR

Chicken Immunoglobulin Y (IgY) ELISA Kit

DLR-IgY-Ch-96T DL Develop 96T 504 EUR

Chicken Immunoglobulin M(IgM)ELISA Kit

CSB-E16200C-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Chicken Immunoglobulin M(IgM)ELISA Kit

1-CSB-E16200C Cusabio
 • 843.60 EUR
 • 5811.60 EUR
 • 3084.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Chicken Immunoglobulin A, IgA ELISA Kit

CSB-E11232Ch-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Chicken Immunoglobulin A, IgA ELISA Kit

1-CSB-E11232Ch Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Podsumowując, udowodniliśmy, że koncepcja szczepionek z błonnikiem chimerowym może być rozszerzona poza granice gatunków wirusowych i stanowi pierwszą jednoskładnikową szczepionkę podjednostkową FAdV zapewniającą kompleksową ochronę przed różnymi chorobami związanymi z FAdV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *