• 9 czerwca, 2022

Skuteczność szczepionkowa rekombinowanej szczepionki przeciw chorobie Mareka 301B/1 Ekspresja interleukiny kurzej-15

Szczepionka przeciwko chorobie Mareka (MD) nie zapewnia sterylizującej odporności, która zapobiega późniejszej replikacji i wydalaniu wirusa MD (MDV) u zaszczepionych ptaków. Postawiono hipotezę, że odporność komórkowa ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania replikacji wirusa u kurcząt , ponieważ MDV występuje u gospodarza w formach związanych z komórką. Aby poprawić skuteczność szczepionki MD, w szczególności odporność komórkową, skonstruowaliśmy rekombinowaną v301B/1-IL-15, szczep 301B/1 szczepionkowy MDV serotypu 2 eksprymujący kurzą interleukinę (IL-15), cytokinę, która promuje T- proliferacja komórek i wzmacnia odpowiedzi komórek T.
Zbadaliśmy skuteczność szczepionki v301B/1-IL-15 podanej jako biwalentna szczepionka MD w połączeniu z herpeswirusem indyków (HVT) przeciwko bardzo zjadliwej prowokacji MDV. Ekspresja IL-15 nie wpływała na stabilność wirusa i wzrost rekombinowanej v301B/1-IL-15.
Jednakże skuteczność ochronna v301B/1-IL-15 nie różniła się znacząco od tej v301B/1, rodzicielskiego wirusa użytego do skonstruowania v301B/1-IL-15. Wydalanie wirusa prowokującego było nieznacznie zmniejszone w dniu 21 (16 dni po prowokacji) w grupie zaszczepionej v301B/1-IL-15 plus HVT, bez statystycznie istotnej różnicy w porównaniu z grupą zaszczepioną v301B/1 plus HVT, a atrofia grasicy była zaobserwowano, że jest mniej dotkliwy w grupie zaszczepionej v301B/1-IL-15 plus HVT. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona v301B/1-IL-15 nie różniła się od v301B/1 przed bardzo zjadliwą prowokacją MDV, ale nie ma wpływu na skuteczność dwuwalentnej szczepionki MD.

Eficacia de una vacuna recombinante contra la enfermedad de Marek 301B/1 que expresa a la interleucina-15 del pollo.

La vacunación contra la enfermedad de Marek (con las siglas en inglés MD) no proporciona inmunidad esteriante que evite la posteriori replikación y diseminación de este virus (MDV) en las aves vacunadas.
 • Se plantea la hipótesis de que la inmunidad mediada por células es fundamentalne para kontroli replikacji wirusa w pollos porque el virus e Marek istnieje w formach asociadas a células en el huésped. Para mejorar la eficacia de la vacuna de Marek, specificmente la inmunidad mediada por células, se construyó un el virus recombinante v301B/1-IL-15, que es una cepa vacunal del serotipo 2, 301B/1, que expresa el gene de la interleucina-15 de pollo (IL-15) , que es una citocina que promueve la proliferación celular de células T y mejora la respuesta de las células T.
 • Zapoznaj się z badaniem skuteczności odkurzacza v301B/1-IL-15 podawaną w związku z odkurzaczem dwuwartościowym przeciwko enfermedadowi Marka w połączeniu z wirusem opryszczki wirusowej (HVT) przeciwko desafío muy virulento. Wyrażenie IL-15 nie miało wpływu na ustalenie wirusa i replikację zrekombinowanego wirusa v301B/1-IL-15. Sin embargo, la eficacia protectora de v301B/1-IL-15 no fue significativamente diferente de la obtenida con el virus v301B/1, que es el virus progenitor utilizado para construir v301B/1-IL-15.
 • La diseminación del virus de desafío se redujo ligeramente en el día 21 (16 dni después del desafío) en el group vacunado con v301B/1-IL-15 más HVT, sin diferencias estadísticamente significativas conspecto má con v301B y la atrofia del timo se observó que era menos severa en el grupo vacunado con v301B/1-IL-15 más HVT. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona konferencji z v301B/1-IL-15 nie ma szczególnego znaczenia na temat konferencji w wersji v301B/1 przeciwko ekspozycji wirusa Marka na wirus wirulentny, bez wpływu na siano z powodu skuteczności wirusa Marka biwalentnego.

Do zwalczania kokcydiozy u kur potrzebne są tanie, łatwe w produkcji szczepionki doustne, aby zmniejszyć wpływ tej choroby na dobrostan i wyniki ekonomiczne.

 Drożdże Saccharomyces cerevisiae  eksprymujące trzy  antygeny Eimeria tenella  zostały opracowane i dostarczone kurczętom w postaci zabitych termicznie, liofilizowanych pełnych drożdżowych szczepionek doustnych w czterech oddzielnych badaniach. Po szczepieniu  replikacja E. tenella  została zmniejszona po prowokacji niską dawką (250 oocyst) u kur niosek Hy-Line Brown (p<0,01). Podobnie, ocena zmian w kątnicy została zmniejszona u kurcząt Hy-Line Brown niosek zaszczepionych mieszaniną S. cerevisiae wyrażającą EtAMA1, EtIMP1 i EtMIC3 po prowokacji na poziomie patogennym (4000  oocyst E. tenella  ; p<0,01).
Średni przyrost masy ciała po prowokacji 15 000  oocyst E. tenella  był znacząco zwiększony u zaszczepionych kurcząt brojlerów Cobb500 w porównaniu z kontrolami szczepionymi pozornie (p<0,01). Tak więc inaktywowane rekombinowane szczepionki drożdżowe oferują opłacalne i skalowalne możliwości kontroli kokcydiozy, co ma znaczenie dla produkcji brojlerów i kurcząt hodowanych w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC).
Podtyp H5 wysoce zjadliwy wirus ptasiej grypy (HPAIV) był wprowadzany do Korei Południowej co 2 lub 3 lata  przez  dzikie migrujące ptactwo wodne, powodując niszczycielskie szkody w przemyśle drobiarskim. Chociaż większość szkód i strat ekonomicznych spowodowanych przez HPAIV koncentruje się na nioskach kurcząt, wiadomo, że kaczki domowe odgrywają główną rolę w przenoszeniu z gospodarstwa na gospodarstwo.
Jednak większość badań nad szczepionką HPAIV na drobiu przeprowadzono z użyciem inaktywowanych szczepionek emulsją olejową. W tym badaniu opracowaliśmy żywą rekombinowaną szczepionkę wektorową wirusa choroby Newcastle (NDV) przeciwko H5 HPAIV (rK148/ES2-HA) przy użyciu wcześniej ustalonego szczepu szczepionkowego NDV (K148/08) wyizolowanego z dzikiej kaczki krzyżówki. Skuteczność szczepionki podawanej  drogą  oczno-nosową lub w postaci sprayu oceniano wobec śmiertelnego zakażenia H5 HPAIV u kaczek domowych i kurcząt. Inokulacja oczno-nosowa rK148/ES2-HA u kurcząt i kaczek wywołała miana przeciwciał przeciwko HPAIV już 1 lub 2 tygodnie po pojedynczej dawce szczepienia, podczas gdy szczepienie natryskowe u kaczek wywołało przeciwciała przeciwko HPAIV po szczepieniu przypominającym.
Kurczęta i kaczki szczepione rK148/ES2-HA wykazywały wysokie wskaźniki przeżywalności i niskie wydalanie wirusa po prowokacji H5N6 HPAIV. Łącznie szczepienie rK148/ES2-HA zapobiegało śmiertelnej infekcji i zmniejszało wydalanie wirusa zarówno u kur, jak i kaczek. Szczepionka opracowana w tym badaniu może być użyteczna w hamowaniu wydalania wirusa w epidemiach H5 HPAIV, z łatwością aplikacji szczepionki i szybkim początkiem odporności.

W ostatnich dziesięcioleciach choroby związane z adenowirusem drobiu (FAdV) stały się coraz większym problemem dla przemysłu drobiarskiego na całym świecie.

Przebadano eksperymentalnie różne strategie immunizacji przeciwko FAdV, ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek podjednostkowych przeciwko zespołowi zapalenia wątroby i wodosierdzia (HHS), wywoływanemu przez serotyp 4 FAdV i wtrętowemu zapaleniu wątroby (IBH), wywoływanemu przez serotypy 2, 8a, 8b i 11 .
W tym badaniu rozszerzyliśmy naszą innowacyjną koncepcję rekombinowanych chimerycznych białek włóknistych, aby zaprojektować nową chimerę łączącą epitopy z dwóch różnych serotypów, FAdV-4 i -11, i zbadaliśmy jej skuteczność w jednoczesnej ochronie kurczaków przed HHS i IBH. Kurczęta wolne od określonych patogenów zaszczepiono nowym rekombinowanym włóknem chimerycznym, a następnie poddano prowokacji szczepem wywołującym HHS lub IBH. Ptaki szczepione/prowokowane wykazywały zmniejszenie objawów klinicznych, ograniczoną hepatomegalię i niższe poziomy AST w porównaniu z odpowiednimi kontrolami prowokowanymi.
Ponadto szczepionka zapobiegała atrofii narządów limfoidalnych dotkniętych HHS, takich jak grasica i torebka Fabrycjusza, a miano wirusa w narządach docelowych zostało znacznie zmniejszone. Ochrona kliniczna była związana z wysokimi poziomami przeciwciał przed prowokacją mierzonymi na płytkach ELISA pokrytych antygenem szczepionkowym. Co ciekawe, rozwój przeciwciał neutralizujących był ograniczony przeciwko FAdV-11 i nieobecny przeciwko FAdV-4, co wskazuje, że ochrona zapewniana przez taki antygen może być powiązana z różnymi szlakami immunizacji.

Immunization Grade Chick Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20011 Chondrex 10 mg 234 EUR

Immunization Grade Chick Type II Collagen, 2 mg/ml x 5 ml

20012 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 234 EUR

Immunization Grade Chick Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1071 Chondrex 5 mg 331 EUR

Immunization Grade Chick Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1081 Chondrex 5 mg 271 EUR

Immunization Grade Goat Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20071 Chondrex 5 mg 238 EUR

Immunization Grade Human Type II Collagen, 1 mg, lyophilized

20051 Chondrex 1 mg 374 EUR

Immunization Grade Sheep Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20081 Chondrex 5 mg 238 EUR

Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20021 Chondrex 10 mg 234 EUR

Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml

20022 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 234 EUR

Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20031 Chondrex 10 mg 234 EUR

Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml

20032 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 234 EUR

Immunization Grade Human Type II Collagen, 2 mg/ml x 0.5 ml

20052 Chondrex 2 mg/ml x 0.5 ml 374 EUR

Immunization Grade Mouse Type II Collagen, 2 mg/ml x 0.5 ml

20062 Chondrex 2 mg/ml x 0,5 ml 216 EUR

Immunization Grade Rat Type I Collagen, 5 mg, lyophilized

1064 Chondrex 5 mg 206 EUR

Immunization Grade Mouse Type V Collgen, 0.1 mg, lyophilized

1096 Chondrex 0.1 mg 168 EUR

Immunization Grade Human Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1065 Chondrex 1 mg 315 EUR

Immunization Grade Mouse Type I Collagen, 5 mg, lyophilized

1066 Chondrex 5 mg 206 EUR

Immunization Grade Human Type XI Collagen, 1 mg, lyophilized

1085 Chondrex 1 mg 353 EUR

Immunization Grade Rabbit Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1067 Chondrex 1 mg 87 EUR

Immunization Grade Canine Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1068 Chondrex 1 mg 87 EUR

Immunization Grade Bovine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1072 Chondrex 5 mg 331 EUR

Immunization Grade Bovine Type I Collagen, 10 mg, lyophilized

1062 Chondrex 10 mg 152 EUR

Immunization Grade Human Type III Collagen, 1 mg, lyophilized

1305 Chondrex 1 mg 303 EUR

Immunization Grade Bovine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1082 Chondrex 5 mg 271 EUR

Immunization Grade Porcine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1073 Chondrex 5 mg 331 EUR

Immunization Grade Bovine Type III Collagen, 1 mg, lyophilized

1302 Chondrex 1 mg 147 EUR

Immunization Grade Porcine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1083 Chondrex 5 mg 271 EUR

Immunization Grade Human Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

1095 Chondrex 1 mg 347 EUR

Immunization Grade Bovine Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

1092 Chondrex 1 mg 303 EUR

Immunization Grade Human Placenta Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

10951 Chondrex 1 mg 347 EUR

cBSA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5600 AAT Bioquest 10 mg 227 EUR

cBSA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5600-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

hBSA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5601-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

cOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5605 AAT Bioquest 10 mg 227 EUR

cOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5605-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

hOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5606 AAT Bioquest 10 mg 227 EUR

hOVA *Optimized for Maximum Immunization Response*

5606-10mg AAT Bioquest 10 mg 222 EUR

Custom Production of Monoclonal antibodies (immunization, ELISA Kit, fusion, screening, Cloning of up to 3 clones)

MAB-1 Alpha Diagnostics 1 12483.6 EUR

T-Cell Grade Chick Type II Collagen, 0.5 mg, lyophilized

2021 Chondrex 0.5 mg 195 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Bile

IGCHBILEF25ML Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Bile

IGCHBILEP100ML Innovative research each 320 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Bile

IGCHBILES100ML Innovative research each 320 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Bile

IGCHBILEZ25ML Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Foot

IGCHFTF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Foot

IGCHFTP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Foot

IGCHFTS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Foot

IGCHFTZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Head

IGCHHDF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Head

IGCHHDP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Head

IGCHHDS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Head

IGCHHDZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOFT1 Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOFT2 Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOPT1 Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOPT2 Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOST1 Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOST2 Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOZT1 Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Aorta

IGCHAOZT2 Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Heart

IGCHHTF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Heart

IGCHHTP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Heart

IGCHHTS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Heart

IGCHHTZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Lungs

IGCHLGF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Lungs

IGCHLGP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Lungs

IGCHLGS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Lungs

IGCHLGZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRF1000GM Innovative research each 254 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRF300GM Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRP1000GM Innovative research each 330 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRP300GM Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRS1000GM Innovative research each 330 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRS300GM Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRZ1000GM Innovative research each 254 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Liver

IGCHLRZ300GM Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Serum

IGCHSER100ML Innovative research each 298 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Serum

IGCHSER50ML Innovative research each 185 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLAK2E100ML Innovative research each 298 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLAK2E50ML Innovative research each 185 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLAK3E100ML Innovative research each 298 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLAK3E50ML Innovative research each 185 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLALIH100ML Innovative research each 298 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLALIH50ML Innovative research each 185 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLANAC100ML Innovative research each 298 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLANAC50ML Innovative research each 185 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLANAE100ML Innovative research each 298 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLANAE50ML Innovative research each 185 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLANAH100ML Innovative research each 298 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Plasma

IGCHPLANAH50ML Innovative research each 185 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gizzard

IGCHGZF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gizzard

IGCHGZP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gizzard

IGCHGZS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gizzard

IGCHGZZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Parotid

IGCHPTDF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Parotid

IGCHPTDP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Parotid

IGCHPTDS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Parotid

IGCHPTDZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Sternum

IGCHSRF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Sternum

IGCHSRP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Sternum

IGCHSRS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Sternum

IGCHSRZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAFT1 Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAPT1 Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAST1 Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAZ Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Trachea

IGCHTCAZT1 Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Pancreas

IGCHPCSF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Pancreas

IGCHPCSP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Pancreas

IGCHPCSS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Pancreas

IGCHPCSZ Innovative research each 133 EUR

Filamin Standard Grade From Chicken Gizzard

GWB-955E5F GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Native Chicken Collagen Type II

NATE-1165 Creative Enzymes 1kg 453.6 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBASV100ML Innovative research each 231 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBASV500ML Innovative research each 700 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBASV50ML Innovative research each 163 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBK2E500ML Innovative research each 722 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBK2E50ML Innovative research each 163 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBK3E100ML Innovative research each 220 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBK3E500ML Innovative research each 722 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBK3E50ML Innovative research each 163 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBLIH100ML Innovative research each 231 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBLIH500ML Innovative research each 700 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBLIH50ML Innovative research each 170 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAC100ML Innovative research each 220 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAC500ML Innovative research each 722 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAC50ML Innovative research each 163 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAE100ML Innovative research each 220 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAE500ML Innovative research each 722 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAE50ML Innovative research each 163 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAH100ML Innovative research each 220 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAH500ML Innovative research each 722 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCHWBNAH50ML Innovative research each 163 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Whole Blood

IGCNHWBK2E100ML Innovative research each 220 EUR

Chicken Collagen Type II (COL- II) ELISA Kit

SL0173Ch Sunlong - Ask for price

Chicken Collagen Type II ELISA kit

E01A89648 BlueGene 96T 700 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gland Pituitary

IGCHGLPTF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gland Pituitary

IGCHGLPTP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gland Pituitary

IGCHGLPTS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Gland Pituitary

IGCHGLPTZ Innovative research each 133 EUR

Chicken Collagenase, Type II ELISA kit

E01A89445 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Procollagen Type II ELISA kit

E01A94043 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagenase Type II ELISA Kit

NSL0929Ch Sunlong 1024 T 528 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Reproductive Tract

IGCHRPTCTF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Reproductive Tract

IGCHRPTCTP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Reproductive Tract

IGCHRPTCTS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Reproductive Tract

IGCHRPTCTZ Innovative research each 133 EUR

Chicken Type II iodothyronine deiodinase ELISA kit

E01A91317 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken COL2(Collagen Type II) ELISA Kit

ELK8629-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Chicken COL2(Collagen Type II) ELISA Kit

ELK8629-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Chicken Collagen Type II (COL2)ELISA Kit

NSL1226Ch Sunlong 1321 T 528 EUR

Chicken Collagen Type II Cleavage ELISA kit

E01A89372 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type II Antibody ELISA kit

E01A91232 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken type II collagen helical peptide ELISA Kit

E01A92449 BlueGene 96T 700 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Intestine Small Ileum Only

IGCHINTF Innovative research each 133 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Intestine Small Ileum Only

IGCHINTP Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Intestine Small Ileum Only

IGCHINTS Innovative research each 210 EUR

Innovative Grade US Origin Chicken Intestine Small Ileum Only

IGCHINTZ Innovative research each 133 EUR

Chicken egg ovalbumin protein (ELISA Kit, antigen, allergy grade)

OVA15-N-1000 Alpha Diagnostics 1 g 489.6 EUR

Chicken Type II iodothyronine deiodinase, DIO2 ELISA KIT

ELI-02062c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Type II Iodothyronine Deiodinase (DIO2) ELISA Kit

abx513383-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Chicken Type II iodothyronine deiodinase (DIO2) ELISA Kit

RK07012 Abclonal 96T 280 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 ELISA kit

E01A89434 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Type-1 Angiotensin II Receptor (AGTR1) ELISA Kit

abx355746-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Chicken Type-1 Angiotensin II Receptor (AGTR1) ELISA Kit

abx355746-596tests Abbexa 5 × 96 tests 662.5 EUR

Chicken Type- 1 angiotensin II receptor, AGTR1 ELISA KIT

ELI-05431c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Anti Type II Collagen Antibody ELISA kit

E01A87416 BlueGene 96T 700 EUR

T-Cell Grade Chick Type I Collagen, 0.5 mg, lyophilized

1051 Chondrex 0.5 mg 100 EUR

Chicken Type II collagen N-terminal propeptide ELISA kit

E01A94629 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken egg ovalbumin protein (OVA, >98% pure, Low endotoxin, antigen grade)

OVA17-N-10 Alpha Diagnostics 10 mg 270 EUR

Chicken egg ovalbumin protein (OVA, >98% pure, Low endotoxin, antigen grade)

OVA17-N-100 Alpha Diagnostics 100 mg 826.8 EUR

Chicken Deiodinase, Iodothyronine, Type II (DIO2) Elisa kit

E01A91313 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken DIO2 / Type II iodothyronine deiodinase ELISA Kit

E0578c EIAab 96T 900 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) ELISA Kit

EKU12462-48T Biomatik Corporation 48T 611.8 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) ELISA Kit

EKU12462-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4151.5 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) ELISA Kit

EKU12462-96T Biomatik Corporation 96T 874 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) ELISA Kit

EKN53574-48T Biomatik Corporation 48T 414.96 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) ELISA Kit

EKN53574-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2815.8 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) ELISA Kit

EKN53574-96T Biomatik Corporation 96T 592.8 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2A1) ELISA Kit

abx513359-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Chicken AGTR1 / Type-1 angiotensin II receptor ELISA Kit

E1658c EIAab 96T 900 EUR

Chicken Procollagen Type II C-Terminal Propeptide ELISA

E01A94059 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken C telopeptide of type II collagen ELISA kit

E01A89667 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Angiotensin II type 1 receptor(AT1R) ELISA Kit

NSL1529Ch Sunlong 1624 T 528 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 2 (AGTR2) ELISA Kit

abx355594-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 1 (AGTR1) ELISA Kit

abx355746-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Interleukin 1 Receptor Type II (IL1R2) ELISA Kit

abx357181-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken IgY (Non Immune)

31R-1052 Fitzgerald 1 ml 160 EUR

Chicken Immunoglobulin G2b

E01A92676 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Interferon type B (IFNB)

1-CSB-EP838568CH Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Chicken Yolk Immunoglobulin

CSB-NP004101C Cusabio 10mg Ask for price

Chicken Receptor II for the Fc region of immunoglobulin E ELISA kit

E01A89688 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Cross Linked C Telopeptide Of Type II Collagen ELISA kit

E01A89381 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken NKG2 D type II integral membrane protein(KLRK1) ELISA kit

E01A93481 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II ELISA kit

E01A91881 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin G3Elisa

E01A92531 BlueGene 96T 700 EUR

Immunoglobulin Y (IgY) Chicken

GWB-6132AE GenWay Biotech 50 mg Ask for price

Chicken Immunoglobulin A(IgA)

QY-E80107 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 1 Antibody (AGTR1-Ab) ELISA Kit

abx356008-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Collagen Type IX α1 ELISA

E01A89441 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Mutant type p53 ELISA kit

E01A94083 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Type I Procollagen (PCI) ELISA Kit

abx356803-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Collagen Type I ELISA kit

E01A89328 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type Ⅲ ELISA kit

E01A89331 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type IV ELISA kit

E01A89360 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type 5 ELISA kit

E01A89418 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type X ELISA kit

E01A89440 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type IV ELISA Kit

E01A89649 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type VII ELISA kit

E01A89437 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoreactive Trypsinogen

E01A92661 BlueGene 96T 700 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Fc Chicken

GWB-396F35 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Chicken ImmuneRNA(IRNA) ELISA Kit

NSL0597Ch Sunlong 692 T 528 EUR

Chicken Collagen Type XVII ELISA kit

E01A89439 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Collagen Type VIII ELISA kit

E01A91275 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Type III Procollagen (PCIII) ELISA Kit

abx356326-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Chicken Angiotensin II type 1 receptor Anti-body(ATIIR1 Ab) ELISA Kit

NSL1528Ch Sunlong 1623 T 528 EUR

Chicken Immune RNA,Irna ELISA Kit

CN-00824C1 ChemNorm 96T 529.2 EUR

Chicken Immune RNA,Irna ELISA Kit

CN-00824C2 ChemNorm 48T 349.2 EUR

Chicken Immune RNA,Irna ELISA Kit

QY-E80070 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

Chicken Immune RNA,Irna ELISA Kit

SL0030Ch Sunlong - 528 EUR

Chicken Procollagen Type I ELISA kit

E01A94532 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken C Type Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A89448 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin A antibody

E01A92673 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Cross Linked C-Telopeptide of Type II Collagen (CTXII) ELISA Kit

abx356398-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Chicken Cross Linked C-Telopeptide of Type II Collagen (CTXII) ELISA Kit

abx356398-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Chicken Cross Linked C-Telopeptide of Type II Collagen (CTXII) ELISA Kit

abx356398-596tests Abbexa 5 × 96 tests 618.75 EUR

Chicken Procollagen Type III ELISA kit

E01A94084 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Speckle type POZ Protein Elisa

E01A95092 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Keratin Type I Cytoskeletal 17

E01A92770 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin A1 ELISA kit

E01A92492 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin A ELISA kit

E01A92497 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin E ELISA kit

E01A92509 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin M ELISA kit

E01A92510 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin G ELISA kit

E01A92525 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin D ELISA kit

E01A92526 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin G2 ELISA kit

E01A92528 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin G1 ELISA kit

E01A92530 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin Y ELISA kit

E01A92689 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin G1 ELISA Kit

ELA-E8700d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Immunoglobulin G2 ELISA Kit

ELA-E9347d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Immunoglobulin Y ELISA Kit

ELA-E0544d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Immunoglobulin A ELISA Kit

ELA-E0546d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Immunoglobulin G ELISA Kit

EK1904 SAB 96 tests 372 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Whole Chicken

GWB-F271A7 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Chicken IGF-II

SU020 GroPep 20 µg 303.6 EUR

Chicken IGF-II

SU100 GroPep 100 µg 415.2 EUR

Chicken Collagen Type VI α6 Elisa kit

E01A91255 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin G2c ELISA kit

E01A92692 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Immunoglobulin G2a ELISA Kit

ELA-E8925d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Fab`2 Chicken

GWB-CDD4F1 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Chicken Immunoglobulin G (IgG) Protein

abx670112-10mg Abbexa 10 mg 610.8 EUR

Chicken Immunoglobulin M (IgM) Protein

20-abx653818 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Chicken Immunoglobulin G (IgG) Protein

20-abx168579 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Chicken Immunoglobulin Y (IgY) Protein

abx168579-1ml Abbexa 1 ml 850 EUR

Chicken Immunoglobulin Y (IgY) Protein

abx670112-100g Abbexa 100 µg 737.5 EUR

Chicken Mu type opioid receptor(OPRM1) ELISA kit

E01A93217 BlueGene 96T 700 EUR
Podsumowując, udowodniliśmy, że koncepcja szczepionek z błonnikiem chimerowym może być rozszerzona poza granice gatunków wirusowych i stanowi pierwszą jednoskładnikową szczepionkę podjednostkową FAdV zapewniającą kompleksową ochronę przed różnymi chorobami związanymi z FAdV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *