• 9 czerwca, 2022

Skuteczność szczepionkowa rekombinowanej szczepionki przeciw chorobie Mareka 301B/1 Ekspresja interleukiny kurzej-15

Szczepionka przeciwko chorobie Mareka (MD) nie zapewnia sterylizującej odporności, która zapobiega późniejszej replikacji i wydalaniu wirusa MD (MDV) u zaszczepionych ptaków. Postawiono hipotezę, że odporność komórkowa ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania replikacji wirusa u kurcząt , ponieważ MDV występuje u gospodarza w formach związanych z komórką. Aby poprawić skuteczność szczepionki MD, w szczególności odporność komórkową, skonstruowaliśmy rekombinowaną v301B/1-IL-15, szczep 301B/1 szczepionkowy MDV serotypu 2 eksprymujący kurzą interleukinę (IL-15), cytokinę, która promuje T- proliferacja komórek i wzmacnia odpowiedzi komórek T.
Zbadaliśmy skuteczność szczepionki v301B/1-IL-15 podanej jako biwalentna szczepionka MD w połączeniu z herpeswirusem indyków (HVT) przeciwko bardzo zjadliwej prowokacji MDV. Ekspresja IL-15 nie wpływała na stabilność wirusa i wzrost rekombinowanej v301B/1-IL-15.
Jednakże skuteczność ochronna v301B/1-IL-15 nie różniła się znacząco od tej v301B/1, rodzicielskiego wirusa użytego do skonstruowania v301B/1-IL-15. Wydalanie wirusa prowokującego było nieznacznie zmniejszone w dniu 21 (16 dni po prowokacji) w grupie zaszczepionej v301B/1-IL-15 plus HVT, bez statystycznie istotnej różnicy w porównaniu z grupą zaszczepioną v301B/1 plus HVT, a atrofia grasicy była zaobserwowano, że jest mniej dotkliwy w grupie zaszczepionej v301B/1-IL-15 plus HVT. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona v301B/1-IL-15 nie różniła się od v301B/1 przed bardzo zjadliwą prowokacją MDV, ale nie ma wpływu na skuteczność dwuwalentnej szczepionki MD.

Eficacia de una vacuna recombinante contra la enfermedad de Marek 301B/1 que expresa a la interleucina-15 del pollo.

La vacunación contra la enfermedad de Marek (con las siglas en inglés MD) no proporciona inmunidad esteriante que evite la posteriori replikación y diseminación de este virus (MDV) en las aves vacunadas.
  • Se plantea la hipótesis de que la inmunidad mediada por células es fundamentalne para kontroli replikacji wirusa w pollos porque el virus e Marek istnieje w formach asociadas a células en el huésped. Para mejorar la eficacia de la vacuna de Marek, specificmente la inmunidad mediada por células, se construyó un el virus recombinante v301B/1-IL-15, que es una cepa vacunal del serotipo 2, 301B/1, que expresa el gene de la interleucina-15 de pollo (IL-15) , que es una citocina que promueve la proliferación celular de células T y mejora la respuesta de las células T.
  • Zapoznaj się z badaniem skuteczności odkurzacza v301B/1-IL-15 podawaną w związku z odkurzaczem dwuwartościowym przeciwko enfermedadowi Marka w połączeniu z wirusem opryszczki wirusowej (HVT) przeciwko desafío muy virulento. Wyrażenie IL-15 nie miało wpływu na ustalenie wirusa i replikację zrekombinowanego wirusa v301B/1-IL-15. Sin embargo, la eficacia protectora de v301B/1-IL-15 no fue significativamente diferente de la obtenida con el virus v301B/1, que es el virus progenitor utilizado para construir v301B/1-IL-15.
  • La diseminación del virus de desafío se redujo ligeramente en el día 21 (16 dni después del desafío) en el group vacunado con v301B/1-IL-15 más HVT, sin diferencias estadísticamente significativas conspecto má con v301B y la atrofia del timo se observó que era menos severa en el grupo vacunado con v301B/1-IL-15 más HVT. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona konferencji z v301B/1-IL-15 nie ma szczególnego znaczenia na temat konferencji w wersji v301B/1 przeciwko ekspozycji wirusa Marka na wirus wirulentny, bez wpływu na siano z powodu skuteczności wirusa Marka biwalentnego.

Do zwalczania kokcydiozy u kur potrzebne są tanie, łatwe w produkcji szczepionki doustne, aby zmniejszyć wpływ tej choroby na dobrostan i wyniki ekonomiczne.

 Drożdże Saccharomyces cerevisiae  eksprymujące trzy  antygeny Eimeria tenella  zostały opracowane i dostarczone kurczętom w postaci zabitych termicznie, liofilizowanych pełnych drożdżowych szczepionek doustnych w czterech oddzielnych badaniach. Po szczepieniu  replikacja E. tenella  została zmniejszona po prowokacji niską dawką (250 oocyst) u kur niosek Hy-Line Brown (p<0,01). Podobnie, ocena zmian w kątnicy została zmniejszona u kurcząt Hy-Line Brown niosek zaszczepionych mieszaniną S. cerevisiae wyrażającą EtAMA1, EtIMP1 i EtMIC3 po prowokacji na poziomie patogennym (4000  oocyst E. tenella  ; p<0,01).
Średni przyrost masy ciała po prowokacji 15 000  oocyst E. tenella  był znacząco zwiększony u zaszczepionych kurcząt brojlerów Cobb500 w porównaniu z kontrolami szczepionymi pozornie (p<0,01). Tak więc inaktywowane rekombinowane szczepionki drożdżowe oferują opłacalne i skalowalne możliwości kontroli kokcydiozy, co ma znaczenie dla produkcji brojlerów i kurcząt hodowanych w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC).
Podtyp H5 wysoce zjadliwy wirus ptasiej grypy (HPAIV) był wprowadzany do Korei Południowej co 2 lub 3 lata  przez  dzikie migrujące ptactwo wodne, powodując niszczycielskie szkody w przemyśle drobiarskim. Chociaż większość szkód i strat ekonomicznych spowodowanych przez HPAIV koncentruje się na nioskach kurcząt, wiadomo, że kaczki domowe odgrywają główną rolę w przenoszeniu z gospodarstwa na gospodarstwo.
Jednak większość badań nad szczepionką HPAIV na drobiu przeprowadzono z użyciem inaktywowanych szczepionek emulsją olejową. W tym badaniu opracowaliśmy żywą rekombinowaną szczepionkę wektorową wirusa choroby Newcastle (NDV) przeciwko H5 HPAIV (rK148/ES2-HA) przy użyciu wcześniej ustalonego szczepu szczepionkowego NDV (K148/08) wyizolowanego z dzikiej kaczki krzyżówki. Skuteczność szczepionki podawanej  drogą  oczno-nosową lub w postaci sprayu oceniano wobec śmiertelnego zakażenia H5 HPAIV u kaczek domowych i kurcząt. Inokulacja oczno-nosowa rK148/ES2-HA u kurcząt i kaczek wywołała miana przeciwciał przeciwko HPAIV już 1 lub 2 tygodnie po pojedynczej dawce szczepienia, podczas gdy szczepienie natryskowe u kaczek wywołało przeciwciała przeciwko HPAIV po szczepieniu przypominającym.
Kurczęta i kaczki szczepione rK148/ES2-HA wykazywały wysokie wskaźniki przeżywalności i niskie wydalanie wirusa po prowokacji H5N6 HPAIV. Łącznie szczepienie rK148/ES2-HA zapobiegało śmiertelnej infekcji i zmniejszało wydalanie wirusa zarówno u kur, jak i kaczek. Szczepionka opracowana w tym badaniu może być użyteczna w hamowaniu wydalania wirusa w epidemiach H5 HPAIV, z łatwością aplikacji szczepionki i szybkim początkiem odporności.

W ostatnich dziesięcioleciach choroby związane z adenowirusem drobiu (FAdV) stały się coraz większym problemem dla przemysłu drobiarskiego na całym świecie.

Przebadano eksperymentalnie różne strategie immunizacji przeciwko FAdV, ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek podjednostkowych przeciwko zespołowi zapalenia wątroby i wodosierdzia (HHS), wywoływanemu przez serotyp 4 FAdV i wtrętowemu zapaleniu wątroby (IBH), wywoływanemu przez serotypy 2, 8a, 8b i 11 .
W tym badaniu rozszerzyliśmy naszą innowacyjną koncepcję rekombinowanych chimerycznych białek włóknistych, aby zaprojektować nową chimerę łączącą epitopy z dwóch różnych serotypów, FAdV-4 i -11, i zbadaliśmy jej skuteczność w jednoczesnej ochronie kurczaków przed HHS i IBH. Kurczęta wolne od określonych patogenów zaszczepiono nowym rekombinowanym włóknem chimerycznym, a następnie poddano prowokacji szczepem wywołującym HHS lub IBH. Ptaki szczepione/prowokowane wykazywały zmniejszenie objawów klinicznych, ograniczoną hepatomegalię i niższe poziomy AST w porównaniu z odpowiednimi kontrolami prowokowanymi.
Ponadto szczepionka zapobiegała atrofii narządów limfoidalnych dotkniętych HHS, takich jak grasica i torebka Fabrycjusza, a miano wirusa w narządach docelowych zostało znacznie zmniejszone. Ochrona kliniczna była związana z wysokimi poziomami przeciwciał przed prowokacją mierzonymi na płytkach ELISA pokrytych antygenem szczepionkowym. Co ciekawe, rozwój przeciwciał neutralizujących był ograniczony przeciwko FAdV-11 i nieobecny przeciwko FAdV-4, co wskazuje, że ochrona zapewniana przez taki antygen może być powiązana z różnymi szlakami immunizacji.

Immunization Grade Chick Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20011 Chondrex 10 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20021 Chondrex 10 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized

20031 Chondrex 10 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Rat Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20041 Chondrex 5 mg 599.4 EUR

Immunization Grade Human Type II Collagen, 1 mg, lyophilized

20051 Chondrex 1 mg 630.72 EUR

Immunization Grade Mouse Type II Collagen, 1 mg, lyophilized

20061 Chondrex 1 mg 371.46 EUR

Immunization Grade Goat Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20071 Chondrex 5 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Sheep Type II Collagen, 5 mg, lyophilized

20081 Chondrex 5 mg 442.8 EUR

Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml

20022 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 442.8 EUR

Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml

20032 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 442.8 EUR

Immunization Grade Chick Type II Collagen, 2 mg/ml x 5 ml

20012 Chondrex 2 mg/ml x 5 ml 442.8 EUR

Immunization Grade Rat Type II Collagen, 2 mg/ml x 2.5 ml

20042 Chondrex 2 mg/ml x 2.5 ml 599.4 EUR

Immunization Grade Human Type II Collagen, 2 mg/ml x 0.5 ml

20052 Chondrex 2 mg/ml x 0.5 ml 630.72 EUR

Immunization Grade Mouse Type II Collagen, 2 mg/ml x 0.5 ml

20062 Chondrex 2 mg/ml x 0,5 ml 371.46 EUR

Human Interferon Type II Signaling Primer Library

HIFN-II Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Immunization Grade Human Type III Collagen, 1 mg, lyophilized

1305 Chondrex 1 mg 547.2 EUR

Immunization Grade Bovine Type I Collagen, 10 mg, lyophilized

1062 Chondrex 10 mg 286.2 EUR

Immunization Grade Rat Type I Collagen, 5 mg, lyophilized

1064 Chondrex 5 mg 381.9 EUR

Immunization Grade Human Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1065 Chondrex 1 mg 547.2 EUR

Immunization Grade Mouse Type I Collagen, 5 mg, lyophilized

1066 Chondrex 5 mg 381.9 EUR

Immunization Grade Rabbit Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1067 Chondrex 1 mg 181.8 EUR

Immunization Grade Canine Type I Collagen, 1 mg, lyophilized

1068 Chondrex 1 mg 181.8 EUR

Immunization Grade Chick Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1071 Chondrex 5 mg 580.26 EUR

Immunization Grade Bovine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1072 Chondrex 5 mg 580.26 EUR

Immunization Grade Porcine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized

1073 Chondrex 5 mg 580.26 EUR

Immunization Grade Chick Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1081 Chondrex 5 mg 486.3 EUR

Immunization Grade Bovine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1082 Chondrex 5 mg 486.3 EUR

Immunization Grade Porcine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized

1083 Chondrex 5 mg 486.3 EUR

Immunization Grade Human Type XI Collagen, 1 mg, lyophilized

1085 Chondrex 1 mg 616.8 EUR

Immunization Grade Mouse Type V Collgen, 0.1 mg, lyophilized

1096 Chondrex 0.1 mg 303.6 EUR

Immunization Grade Bovine Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

1092 Chondrex 1 mg 538.5 EUR

Immunization Grade Human Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

1095 Chondrex 1 mg 599.4 EUR

Immunization Grade Human Placenta Type V Collagen, 1 mg, lyophilized

10951 Chondrex 1 mg 599.4 EUR

Native Chicken Collagen Type II

NATE-1165 Creative Enzymes 1kg 453.6 EUR

Human Drug Detoxication II

HDTX-II Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Kinase Library II

HKIN-II Real Time Primers 1 set 540 EUR

Mouse Cytokine Primer Library II

MCA-II Real Time Primers 1 set 540 EUR

Human Cytokine Primer Library II

HCA-II Real Time Primers 1 set 540 EUR

Rat Cytokine Primer Library II

RCA-II Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse DNA Repair Primer Library II

MDRL-II Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Colon Cancer Primer Library II

HCCP-II Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human DNA Repair Primer Library II

HDRL-II Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Cancer Driver Gene II Primer Library

HCDG-II Real Time Primers 1 set 774 EUR

CMV Grade II Protein

abx069796-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

HAV Grade II Concentrate

VAng-0506Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Chicken Type II Iodothyronine Deiodinase (DIO2) ELISA Kit

abx513383-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Chicken Type II iodothyronine deiodinase, DIO2 ELISA KIT

ELI-02062c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

T-Cell Grade Chick Type II Collagen, 0.5 mg, lyophilized

2021 Chondrex 0.5 mg 355.8 EUR

T-Cell Grade Rat Type II Collagen, 0.5 mg, lyophilized

2024 Chondrex 0.5 mg 434.1 EUR

T-Cell Grade Human Type II Collagen, 0.5 mg, lyophilized

2025 Chondrex 0.5 mg 651.6 EUR

T-Cell Grade Mouse Type II Collagen, 0.5 mg, lyophilized

2026 Chondrex 0.5 mg 895.2 EUR

T-Cell Grade Monkey Type II Collagen, 0.5 mg, lyophilized

2027 Chondrex 0.5 mg 425.4 EUR

Human IGF-II (Media Grade)

OU100 GroPep 100 µg 392.4 EUR

Human IGF-II (Media Grade)

OM001 GroPep 1 mg 1082.4 EUR

Human IGF-II (Receptor Grade)

FM001 GroPep 1 mg 193.2 EUR

Human IGF-II (Receptor Grade)

FU020 GroPep 20 µg 358.8 EUR

Human IGF-II (Receptor Grade)

FU100 GroPep 100 µg 470.4 EUR

Chicken IGF-II

SU020 GroPep 20 µg 303.6 EUR

Chicken IGF-II

SU100 GroPep 100 µg 415.2 EUR

ELISA Grade Chick Type II Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

2011 Chondrex 0.5 mg/ml x 1 ml 355.8 EUR

ELISA Grade Bovine Type II Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

2012 Chondrex 0.5 mg/ml x 1 ml 355.8 EUR

ELISA Grade Porcine Type II Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

2013 Chondrex 0.5 mg/ml x 1 ml 355.8 EUR

ELISA Grade Rat Type II Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

2014 Chondrex 0.5 mg/ml x 1 ml 425.4 EUR

ELISA Grade Monkey Type II Collagen, 0.5 mg/ml x 1ml

2017 Chondrex 0.5 mg/ml x 1 ml 434.1 EUR

Chicken Interleukin 1 Receptor Type II (IL1R2) ELISA Kit

abx357181-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 2 (AGTR2) ELISA Kit

abx355594-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 1 (AGTR1) ELISA Kit

abx355746-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Collagen Type II Alpha 1 (COL2A1) ELISA Kit

abx513359-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Chicken Type- 1 angiotensin II receptor, AGTR1 ELISA KIT

ELI-05431c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Angiotensin II (Ang II) ELISA Kit

20-abx150002 Abbexa
  • 8684.40 EUR
  • 4626.00 EUR
  • 1074.00 EUR
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

Chicken Angiotensin II (Ang II) ELISA Kit

abx250027-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Copper(II) sulfate, anhydrous, Ph. Eur. grade

GK7077-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 160.8 EUR

Copper(II) sulfate, anhydrous, Ph. Eur. grade

GK7077-500G Glentham Life Sciences 500 g 108 EUR

Manganese(II) sulfate monohydrate, EP, USP grade

GK2450-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 93.6 EUR

Collagenase Type II/ Rat Collagenase Type II ELISA Kit

ELA-E0215r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Chicken CTX-II ELISA Kit

ECKC0853 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken TNFsR-II ELISA Kit

ECKT0534 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken U-II ELISA Kit

ECKU0008 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken Angiotensin II Receptor Type 1 Antibody (AGTR1-Ab) ELISA Kit

abx356008-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

type II collagen fragment

A1096-1 ApexBio 1 mg 129.6 EUR

type II collagen fragment

A1096-10 ApexBio 10 mg 408 EUR

type II collagen fragment

A1096-25 ApexBio 25 mg 547.2 EUR

type II collagen fragment

A1096-5 ApexBio 5 mg 268.8 EUR

Collagen Type II protein

30R-AC015 Fitzgerald 100 µg 1179.6 EUR

CKMB Type II protein

30R-AC074 Fitzgerald 100 ug 289.2 EUR

Collagen Type II antibody

10R-C135a Fitzgerald 100 ug 663.6 EUR

Collagen Type II antibody

10R-C135b Fitzgerald 100 ug 956.4 EUR

Keratin Type II antibody

10R-2377 Fitzgerald 200 ug 642 EUR

Cytokeratin Type II Antibody

abx415607-6ml Abbexa 6 ml 727.2 EUR

Collagen Type II antibody

70R-CR008 Fitzgerald 100 µg 345.6 EUR

Collagen Type II protein

E62L002 EnoGene 1mg 1425.6 EUR

iota-Carrageenan, Type II

GC3873-100G Glentham Life Sciences 100 g 72 EUR

iota-Carrageenan, Type II

GC3873-250G Glentham Life Sciences 250 g 109.2 EUR

iota-Carrageenan, Type II

GC3873-25G Glentham Life Sciences 25 g 52.8 EUR

Type A Allatostatin II

H-8070.0001 Bachem 1.0mg 181.2 EUR

Type A Allatostatin II

H-8070.0005 Bachem 5.0mg 618 EUR

Collagen Type II Fragment

H-1604.0500 Bachem 0.5mg 849.6 EUR

Collagen Type II Fragment

H-1604.1000 Bachem 1.0mg 1488 EUR

Copper(II) sulfate pentahydrate, 99%, Ph. Eur. grade

GK6560-1KG Glentham Life Sciences 1 kg 122.4 EUR

Copper(II) sulfate pentahydrate, 99%, Ph. Eur. grade

GK6560-500G Glentham Life Sciences 500 g 84 EUR
Podsumowując, udowodniliśmy, że koncepcja szczepionek z błonnikiem chimerowym może być rozszerzona poza granice gatunków wirusowych i stanowi pierwszą jednoskładnikową szczepionkę podjednostkową FAdV zapewniającą kompleksową ochronę przed różnymi chorobami związanymi z FAdV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *