• 9 czerwca, 2022

Generowanie szerokopasmowego promieniowania terahercowego na bazie plazmy gazowej o średniej mocy 640 mW

Przedstawiamy wysokoenergetyczne źródło szerokopasmowego promieniowania terahercowego (THz) obejmujące cały zakres spektralny THz (0,1-30 THz). Proces generowania dwukolorowej plazmy gazowej jest napędzany przez najnowocześniejszy system wzmacniania impulsów z iterbem oparty na spójnej kombinacji 16 wzmacniaczy prętowych. Przed generacją THz impulsy są rozszerzane widmowo w komórce wieloprzebiegowej i kompresowane do 37 fs z energią impulsu 1,3 mJ z częstotliwością powtarzania 500 kHz.

Do generowania THz zastosowano schemat strumienia gazu, zwiększający wydajność procesu do 0,1%. Schemat detekcji koherentnej z odchyleniem powietrznym został zaimplementowany w celu scharakteryzowania pełnego pasma generowanego promieniowania. Generowana jest średnia moc THz wynosząca 640 mW, co jest najwyższą osiągniętą do tej pory średnią mocą THz. To sprawia, że ​​źródło to nadaje się do różnych zastosowań, np. spektroskopii silnie absorbujących próbek lub sterowania efektami nieliniowymi w badaniach właściwości materiałów.

Prezentujemy femtosekundowe przestrajalne źródło światła o zmiennej częstotliwości powtarzania impulsów, oparte na synchronicznie pompowanym optycznym oscylatorze parametrycznym ze sprzężeniem zwrotnym (FFOPO), który zawiera konstrukcję o rozszerzonej wnęce.

Częstość powtarzania można zmniejszyć za pomocą modulatora akustyczno-optycznego w wiązce pompy FFOPO. Rozszerzona wnęka FFOPO obsługuje oscylacje sygnału aż do 64. subharmonicznej  . Wysoka nieliniowość progu FFOPO tłumi wyjście sygnału dla pozostałych impulsów pompy, które są przesyłane przez próbnik impulsów.

 • Charakteryzujemy współczynnik kontrastu impulsu czasowego sygnału wyjściowego FFOPO za pomocą pomiaru korelacji krzyżowej drugiego rzędu. Ten system FFOPO umożliwia wybieranie impulsów o niezwykle wysokich wartościach do 111 dB tłumienia sąsiednich impulsów i wykazuje współczynnik kontrastu czasowego przekraczający 130 dB. Generuje impulsy fs o regulowanej długości fali w zakresie 1415-1750 nm i 2,5-3,8 µm oraz zmiennej częstotliwości powtarzania w zakresie od 640 kHz do 41 MHz.
 • Hsa_circ_0054537 (circ_0054537) jest nowym, związanym z nowotworem, okrągłym RNA w raku nerkowokomórkowym (RCC), i zamierzaliśmy ustalić jego rozregulowanie i funkcje w progresji złośliwej RCC, a także mechanizm leżący u jego podstaw poprzez służenie jako konkurujący endogenny RNA (ceRNA).
 • W tym badaniu, przy użyciu ilościowego PCR w czasie rzeczywistym, odkryliśmy, że circ_0054537 było podwyższone w tkankach i komórkach RCC i rozłożone w cytoplazmie.
 • Następnie, funkcjonalne efekty circ_0054537 w RCC wykryto przy użyciu zestawu do liczenia komórek-8, transwell, cytometrii przepływowej i testu stresu glikolizy oraz testów z trifosforanem adenozyny (ATP). Wyniki ujawniły, że knockdown circ_0054537 hamuje proliferację komórek, migrację, inwazję, autofagię i glikolizę, ale promuje apoptozę w komórkach RCC.
 • Warto zauważyć, że circ_0054537 został zidentyfikowany jako ceRNA dla mikroRNA (miR)-640, a miR-640 może celować w neuronalną pentraksynę-2 (NPTX2), co wykazano w teście z podwójnym reporterem lucyferazy i teście immunoprecypitacji RNA. Poza tym, regulacja w dół miR-640 lub nadekspresja NPTX2 częściowo odwróciła funkcję supresorową guza ciszy circ_0054537 i nadekspresji miR-640 w komórkach RCC.
 • Dodatkowo wzrost komórek RCC  in vivo  został opóźniony przez około 0054537 ciszy. Podsumowując, szlak circ_0054537/miR-640/NPTX2 ceRNA regulował progresję złośliwą RCC  in vitro  i hamował wzrost nowotworu RCC  in vivo , co może być potencjalną diagnostyką i celem terapeutycznym RCC

Krajowe szacunki dotyczące spożycia tytoniu i alkoholu są niewystarczające, aby kierować polityką na szczeblu niższym niż krajowy.

Badanie to oceniało rozpowszechnienie różnych rodzajów palenia i spożywania tytoniu bezdymnego oraz alkoholu wśród osób dorosłych w wieku 15-49 lat w podziale na płeć za pomocą National Family Health Survey (2015-16) w lokalnych jednostkach administracyjnych. Zastosowano trzypoziomowe modele regresji logistycznej, aby określić ilościowo zmienność na poziomie dystryktu i społeczności w zakresie palenia i spożycia tytoniu bezdymnego i alkoholu. Wśród mężczyzn zaobserwowano większe rozpowszechnienie palenia tytoniu, tytoniu bezdymnego oraz spożywania alkoholu.

 

Badanie wykazało, że znaczne, niewyjaśnione różnice w dwóch różnych formach spożycia tytoniu i alkoholu wśród mężczyzn przypisuje się różnicom między populacjami na poziomie dystryktu i społeczności. Różnice między populacjami były jeszcze większe na poziomie dystryktu i społeczności pod względem spożycia tytoniu i alkoholu wśród kobiet. Ciągła ocena spożycia tytoniu i alkoholu w niższych jednostkach administracyjnych oraz rozwój opartych na dowodach lokalnych interwencji w zakresie zaprzestania palenia muszą być zintegrowane z polityką zdrowotną w celu zmniejszenia obciążenia chorobami i możliwych do uniknięcia zgonów.

W tym badaniu wykazaliśmy, że miR-640 jest znacznie obniżony w tkankach i liniach komórkowych raka piersi (BC). Nadekspresja miR-640 hamowała proliferację i migrację BC  in vitro  i  in vivo , podczas gdy zubożenie miR-640 wykazywał odwrotny efekt. Co ważne, miR-640 może bezpośrednio celować w Wnt7b, regulując w ten sposób szlak sygnałowy Wnt/β-katenina w BC. Podsumowując, miR-640/Wnt7b hamuje onkogenezę komórek BC  poprzez  szlak sygnałowy Wnt/β-katenina, co może być nowymi celami terapii ukierunkowanej na BC.

Indie są trzecim co do wielkości podmiotem przyczyniającym się do światowego zużycia energii i antropogenicznych emisji dwutlenku węgla.

Transformacja energetyki miejskiej w Indiach ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych ze względu na szybką urbanizację kraju. Jednak żaden bazowy zbiór danych dotyczących zużycia energii w miastach nie obejmuje wszystkich indyjskich dzielnic miejskich w sposób zgodny z krajowymi sumami i integrujący atrybuty społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne w celu informowania o takich zmianach.

W niniejszym artykule opracowano nowatorskie podejście oddolne i odgórne, kompleksowo integrujące wiele badań terenowych i wykorzystujące uczenie maszynowe w celu modelowania zużycia energii (AllUrE) we wszystkich obszarach miejskich we wszystkich 640 dystryktach w Indiach, połączonych z infrastrukturą społeczno-gospodarczo-infrastrukturalną. dane. Szacunki zużycia energii w tym zestawie danych AllUrE-Indie są oceniane przez porównanie z raportowanym zużyciem energii w trzech skalach: ogólnokrajowym, stanowym i miejskim.

MitoView™ Fix 640

70082 Biotium 10UG 210 EUR

MitoView™ Fix 640

70082-1 Biotium EA 210 EUR

MitoView™ Fix 640

70082-50UG Biotium 1UG 55 EUR

MitoView™ Fix 640

70082-50UG-1 Biotium EA 55 EUR

MitoView™ 633

70055 Biotium 20X50UG 199 EUR

MitoView™ 633

70055-1 Biotium PK 199 EUR

MitoView™ 720

70068 Biotium 20X50UG 230 EUR

MitoView™ 720

70068-1 Biotium PK 230 EUR

MitoView™ 720

70068-T Biotium 50UG 61 EUR

MitoView™ 720

70068-T-1 Biotium EA 61 EUR

MitoView™ 405

70070 Biotium 20X50UG 199 EUR

MitoView™ 405

70070-1 Biotium PK 199 EUR

MitoView™ 405

70070-T Biotium 50UG 50 EUR

MitoView™ 405

70070-T-1 Biotium EA 50 EUR

MitoView™ 650

9-70075 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 20X50UG
 • 50UG

MitoView™ 650

70075-1 Biotium PK 186 EUR

MitoView™ 650

70075-50ug-1 Biotium EA 48 EUR

MitoView™ Green

70054 Biotium 20X50UG 199 EUR

MitoView™ Green

70054-1 Biotium PK 199 EUR

MitoView™ 633, Trial Size

70055-T Biotium 50UG 50 EUR

MitoView™ 633, Trial Size

70055-T-1 Biotium EA 50 EUR

MitoView™ Green, Trial Size

70054-T Biotium 50UG 50 EUR

MitoView™ Green, Trial Size

70054-T-1 Biotium EA 50 EUR

NucView® 488 and MitoView™ 633 Apoptosis Assay Kit (100 assays)

30062-1 Biotium KT 427 EUR

CellBrite™ Fix 640 Membrane Labeling Kit

30089-1 Biotium KT 576 EUR

CellBrite™ Fix 640 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30089-T Biotium 1KIT 163 EUR

CellBrite™ Fix 640 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30089-T-1 Biotium KT 163 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30097 Biotium 1KIT 669 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30097-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30097-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30097-T-1 Biotium KT 195 EUR

FIX/ Rat FIX ELISA Kit

ELA-E0840r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat FIX ELISA

KT-59870 Kamiya Biomedical Company 96 tests 998 EUR

Rat FIX ELISA Kit

ERF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat FIX ELISA Kit

EGTF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse FIX ELISA Kit

EMF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human FIX ELISA Kit

EHF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit FIX ELISA Kit

ERTF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine FIX ELISA Kit

ECF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine FIX ELISA Kit

EBF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine FIX ELISA Kit

EPF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini FIX ELISA Kit

EAF0024 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini FIX ELISA Kit

EAF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

FOXP3 Fix/Perm Buffer (4x)

E16FXP054 EnoGene 30 ml 260 EUR

Guinea Pig FIX ELISA Kit

EGF0233 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Flow Fix, 1% Paraformaldehyde Fixative Kit

25037-1 Polysciences Europe GmbH 1L 127 EUR

Flow Fix, 2% Paraformaldehyde Fixative Kit

25085-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 137 EUR

Cefixime Ezy MIC Strip (FIX) (0.016-256

EM110-10ST EWC Diagnostics 1 unit 21.95 EUR

Cefixime Ezy MIC Strip (FIX) (0.016-256

EM110-120ST EWC Diagnostics 1 unit 143.06 EUR

Cefixime Ezy MIC Strip (FIX) (0.016-256

EM110-150ST EWC Diagnostics 1 unit 164.38 EUR

Cefixime Ezy MIC Strip (FIX) (0.016-256

EM110-30ST EWC Diagnostics 1 unit 53.07 EUR

Cefixime Ezy MIC Strip (FIX) (0.016-256

EM110-60ST EWC Diagnostics 1 unit 95.53 EUR

Cefixime Ezy MIC Strip (FIX) (0.016-256

EM110-90ST EWC Diagnostics 1 unit 124.27 EUR

Factor IX (FIX) Deficient Human Plasma

IFIXDP10ML Innovative research each 204 EUR

Factor IX (FIX) Deficient Human Plasma

IFIXDP50ML Innovative research each 872 EUR

CellBrite™ Fix 555 Membrane Labeling Kit

30088-1 Biotium KT 576 EUR

CellBrite™ Fix 488 Membrane Labeling Kit

30090-1 Biotium KT 669 EUR

Rat Coagulation Factor IX (FIX) CLIA Kit

abx195600-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat FIX(Coagulation Factor IX) ELISA Kit

ER0954 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat FIX(Coagulation Factor IX) ELISA Kit

EKF59216-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Rat FIX(Coagulation Factor IX) ELISA Kit

EKF59216-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Rat FIX(Coagulation Factor IX) ELISA Kit

EKF59216-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Mouse Coagulation Factor IX (FIX) CLIA Kit

abx195599-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse FIX(Coagulation Factor IX) ELISA Kit

EM1026 FN Test 96T 628.92 EUR

Canine coagulation factor IX,FIX ELISA Kit

YLA0244CA-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Canine coagulation factor IX,FIX ELISA Kit

YLA0244CA-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

CLIA kit for Rat FIX (Coagulation Factor IX)

E-CL-R0156 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

CellBrite™ Fix 555 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30088-T Biotium 1KIT 163 EUR

CellBrite™ Fix 555 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30088-T-1 Biotium KT 163 EUR

CellBrite™ Fix 488 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30090-T Biotium 1KIT 195 EUR

CellBrite™ Fix 488 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30090-T-1 Biotium KT 195 EUR

CLIA kit for Mouse FIX (Coagulation Factor IX)

E-CL-M0207 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Human Coagulation Factor IX/FIX/F9 ELISA Kit

E28L0596 EnoGene 96T 666.67 EUR

Eco-Fix MB (Molecular Biology) Tissue Fixative, 1x

25058-4 Polysciences Europe GmbH 4L Ask for price

SY-640

T37859-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

SY-640

T37859-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

SY-640

T37859-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

SY-640

T37859-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

SY-640

T37859-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

OOTA00780-160ML - Foxp3 / Transcription Factor Fix/Perm Diluent

OOTA00780-160ML Aviva Systems Biology 160mL 39 EUR

OOTA00779-50ML - Foxp3 / Transcription Factor Fix/Perm Concentrate

OOTA00779-50ML Aviva Systems Biology 50mL 89 EUR

FIX ELISA Kit| Rat Coagulation Factor IX ELISA Kit

EF017729 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

FIX ELISA Kit| Mouse Coagulation Factor IX ELISA Kit

EF013600 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Plastic Screws 2/pk - AE-6500(6450) - To fix electrode assembly

2398248 Atto 1unit 2.95 EUR

MemBrite™ Fix 405/430 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30092-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 405/430 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30092-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 405/430 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30092-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 488/515 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30093-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 488/515 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30093-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 488/515 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30093-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 543/560 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30094-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 543/560 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30094-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 543/560 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30094-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 568/580 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30095-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 568/580 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30095-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 568/580 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30095-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 594/615 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30096-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 594/615 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30096-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 594/615 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30096-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 660/770 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30098-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 660/770 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30098-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 660/770 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30098-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 680/700 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30099-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 680/700 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30099-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 680/700 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30099-T-1 Biotium KT 195 EUR

Live-or-Dye™ 640/662 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32007-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 640/662 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32007-T Biotium 1kit 78 EUR

Live-or-Dye™ 640/662 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32007-T-1 Biotium KT 78 EUR

MemBrite™ Fix-ST 650/665 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30101-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 650/665 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30101-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 650/665 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30101-T-1 Biotium KT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 667/685 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30102-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 667/685 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30102-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 667/685 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30102-T-1 Biotium KT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 681/698 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30103-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 681/698 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30103-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 681/698 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30103-T-1 Biotium KT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 755/777 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30104-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 755/777 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30104-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 755/777 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30104-T-1 Biotium KT 188 EUR

hsa-miR-640 Primers

MPH01941 ABM 150 ul / 10 uM 145.2 EUR

hsa-miR-640 miRNA Antagomir

MNH03290 ABM 2 x 5.0 nmol 394.8 EUR

hsa-miR-640 miRNA Inhibitor

MIH03290 ABM 2 x 5.0 nmol 211.2 EUR

LysoView™ 640, 1000X in DMSO

70085 Biotium 1UL 162 EUR

LysoView™ 640, 1000X in DMSO

70085-1 Biotium EA 162 EUR

Polyclonal SUPT16H / FACTP140 Antibody (aa321-640)

APR02302G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Polyclonal SAE2 / UBA2 Antibody (aa591-640)

APR02942G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

hsa-miR-640 miRNA Agomir/Antagomir

AM1891 AcceGen 2 OD, 4 OD, 50 OD (size by request, 1 OD corresponds to 33 ug) Ask for price

Clear Seal 640 Seal Roll - 1ROLL

PCR0646 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 263.25 EUR

B33-640-427AW AF Systems Consumables

361690 BRADY NV Box of 1500 Label(s) 579.89 EUR

BPT-640-427-AW AB Labels

217094 BRADY NV Roll of 2000 Label(s) 528.56 EUR

Human hsa-miR-640 miRNA Agomir

abx880416-10nmol Abbexa 10 nmol 575 EUR

Human hsa-miR-640 miRNA Agomir

abx880416-5nmol Abbexa 5 nmol 425 EUR

Human hsa-miR-640 miRNA Antagomir

abx885663-10nmol Abbexa 10 nmol 425 EUR

Human hsa-miR-640 miRNA Antagomir

abx885663-20nmol Abbexa 20 nmol 575 EUR

Polyclonal HSP90B1 / GP96 / GRP94 Antibody (aa590-640)

APR07817G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

SUPT16H (321-640) rabbit polyclonal antibody, Purified

AP07880PU-N Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

hsa-mir-640 RT-PCR Detection Kit

20-abx096260 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-640 RT-PCR Primer Set

abx097014-1nmol Abbexa 1 nmol 343.2 EUR

DiagNano™ CsPbX3 Perovskite Nanocrystals, 640 nm

DNP-X013 Creative Diagnostics 10 mg 1080 EUR

PIC 640-DIA 100-B7541 AC Signs

223254 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 2.68 EUR

PIC 640-DIA 200-B7541 AC Signs

223255 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 3.44 EUR

PIC 640-DIA 315-B7541 AC Signs

223256 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 6.08 EUR

PIC 640-DIA 100-B7527 AC Signs

223257 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 5.99 EUR

PIC 640-DIA 200-B7527 AC Signs

223258 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 11.21 EUR

PIC 640-DIA 315-B7527 AC Signs

223259 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 27.38 EUR

PIC 640-DIA 100-B7525 AC Signs

223260 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 6.7 EUR

PIC 640-DIA 200-B7525 AC Signs

223261 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 12.34 EUR

PIC 640-DIA 315-B7525 AC Signs

223262 BRADY NV Card of 1 Pictogram(s) 30.12 EUR

LysoView™ 640, 1000X in DMSO, Trial Size

70085-T Biotium 1UL 47 EUR

LysoView™ 640, 1000X in DMSO, Trial Size

70085-T-1 Biotium EA 47 EUR

GRP94 (HSP90B1) (590-640) rabbit polyclonal antibody, Purified

AP08290PU-N Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Olfr640 (untagged) - Mouse olfactory receptor 640 (Olfr640), (10ug)

MC213964 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

STAT6 (342-640) mouse monoclonal antibody, clone 90509

MO15095-100 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Human pre-microRNA Expression Construct Lenti-miR-640

PMIRH640PA-1 SBI Bacterial Streak 620 EUR

DiagNano™ COOH CdTe Quantum Dots, 640 nm

DNQ-M031 Creative Diagnostics 5 mg 680 EUR

DiagNano™ InP/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNK-B026 Creative Diagnostics 25 mg 980 EUR

DiagNano™ CdSeTe/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNP-X113 Creative Diagnostics 10 mg 1080 EUR

Recombinant Bordetella Petrii dnaK Protein (aa 1-640)

VAng-Lsx4738-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Caenorhabditis Elegans T26C12.1 Protein (aa 1-640)

VAng-Ly3823-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

SCAF-FR-STSI-640-PRO-10 AO LOTO

831450 BRADY NV Pack of 10 Plug-in Card 19.85 EUR

Recombinant HAdV-7 PTP Protein (aa 1-640)

VAng-Cr4396-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Candida Albicans CHR1 Protein (aa 1-640)

VAng-Lsx05412-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Candida Albicans MRS6 Protein (aa 1-640)

VAng-Lsx05727-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Mycobacterium Leprae ML2537 Protein (aa 1-640)

VAng-Yyj2150-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis iniA Protein (aa 1-640)

VAng-Yyj0487-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Rv0083 Protein (aa 1-640)

VAng-Yyj0624-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

EverBrite™ Hardset Mounting Medium with NucSpot® 640

23016-1 Biotium EA 327 EUR

EverBrite™ Hardset Mounting Medium with NucSpot® 640

23016-T Biotium 1ML 88 EUR

EverBrite™ Hardset Mounting Medium with NucSpot® 640

23016-T-1 Biotium EA 88 EUR

Olfr640 (GFP-tagged) - Mouse olfactory receptor 640 (Olfr640), (10ug)

MG214909 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Olfr640 (Myc-DDK-tagged) - Mouse olfactory receptor 640 (Olfr640)

MR214909 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

DiagNano™ Diol CdSe/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNG-N063 Creative Diagnostics 10 mg 980 EUR

DiagNano™ GSH InP/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNK-F044 Creative Diagnostics 20 nmol 980 EUR

DiagNano™ TOP CdSeTe/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNP-X169 Creative Diagnostics 10 mg 790 EUR

Recombinant Plasmodium Falciparum S-antigen Protein (aa 1-640)

VAng-Wyb6829-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

EverBrite TrueBlack® Hardset Mounting Medium with NucSpot® 640

23019-1 Biotium EA 350 EUR

EverBrite TrueBlack® Hardset Mounting Medium with NucSpot® 640

23019-T Biotium 1ML 94 EUR

EverBrite TrueBlack® Hardset Mounting Medium with NucSpot® 640

23019-T-1 Biotium EA 94 EUR

hsa-mir-640 RT-PCR Detection and U6 Calibration Kit

20-abx096637 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Olr640 (untagged ORF) - Rat olfactory receptor 640 (Olr640), (10 ug)

RN201403 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

DiagNano™ PEG-COOH InP/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNK-F041 Creative Diagnostics 10 nmol 980 EUR

DiagNano™ PEG-NH2 InP/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNK-F042 Creative Diagnostics 5 mg 1080 EUR

DiagNano™ MPA-COOH InP/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNK-F043 Creative Diagnostics 20 nmol 980 EUR

DiagNano™ PEG-COOH CuInS/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNP-X075 Creative Diagnostics 10 mg 1080 EUR

DiagNano™ MPA-COOH CuInS/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNP-X082 Creative Diagnostics 10 mg 1080 EUR

DiagNano™ MPA-COOH CdSeTe/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNP-X119 Creative Diagnostics 2 mg 980 EUR

DiagNano™ PEG-COOH CdSeTe/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNP-X125 Creative Diagnostics 2 mg 850 EUR

DiagNano™ PEG-NH2 CdSeTe/ZnS Quantum Dots, 640 nm

DNP-X131 Creative Diagnostics 2 mg 850 EUR

Recombinant Pseudomonas Aeruginosa thrS Protein (aa 1-640) (strain LESB58)

VAng-Cr0718-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Pseudomonas Aeruginosa thrS Protein (aa 1-640) (strain PA7)

VAng-Cr0924-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Listeria Monocytogenes Serotype 4a thrS Protein (aa 1-640)

VAng-Ly0238-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Magic™ Mouse Anti-HCV Core Monoclonal antibody, Clone 640

CABT-CS872 Creative Diagnostics 1mg 580 EUR

DiagNano™ CD45 Magnetic Quantum Dot Beads, 640 nm Emission Peak

DNQ-CQ003 Creative Diagnostics 20 tests 1160 EUR

DiagNano™ CD3 Magnetic Quantum Dot Beads, 640 nm Emission Peak

DNQ-CQ006 Creative Diagnostics 20 tests 1160 EUR

DiagNano™ CD4 Magnetic Quantum Dot Beads, 640 nm Emission Peak

DNQ-CQ008 Creative Diagnostics 20 tests 1160 EUR

DiagNano™ PEG Magnetic Quantum Dot Beads, 640 nm Emission Peak

DNQ-CQ009 Creative Diagnostics 150 ul 960 EUR

Recombinant Caenorhabditis Elegans T26C12.1 Protein (aa 1-640) (Cell free expression)

VAng-Ly3824-100g Creative Biolabs 100 µg 9002.4 EUR

Recombinant Caenorhabditis Elegans T26C12.1 Protein (aa 1-640) (Cell free expression)

VAng-Ly3824-50g Creative Biolabs 50 µg 6015.6 EUR

Olr640 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat olfactory receptor 640 (Olr640), (10 ug)

RR201403 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Olfr640 (mGFP-tagged) - Mouse olfactory receptor 640 (Olfr640)

MR214909L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Recombinant Listeria Monocytogenes Serotype 4b thrS Protein (aa 1-640) (strain Clip81459)

VAng-Ly0709-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Listeria Monocytogenes Serotype 4b thrS Protein (aa 1-640) (strain F2365)

VAng-Ly0710-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Tumor Rejection Antigen (GP96) 1 (HSP90B1) Rabbit anti-Human Polyclonal (aa590-640) Antibody

GWB-40351B GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Suppressor Of Ty 16 Homolog (SUPT16H) Rabbit anti-Human Polyclonal (aa321-640) Antibody

GWB-E1430F GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Lenti ORF clone of Olfr640 (Myc-DDK-tagged) - Mouse olfactory receptor 640 (Olfr640)

MR214909L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Nfs1 (untagged ORF) - Rat NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (Nfs1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, (10 ug)

RN204768 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Nfs1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (Nfs1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, (10 ug)

RR204768 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Nfs1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (Nfs1), nuclear gene encoding mitochondrial p

RR204768L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Nfs1 (mGFP-tagged ORF) - Rat NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (Nfs1), nuclear gene encoding mitochondrial prot

RR204768L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Nfs1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (Nfs1), nuclear gene encoding mitochondrial

RR204768L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Nfs1 (GFP-tagged ORF) - Rat NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (Nfs1), nuclear gene encoding mitochondrial pro

RR204768L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

3`UTR clone of NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1) nuclear gene encoding mitochondrial protein for miRNA target validation

SC211207 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, NFS1 (Myc-DDK tagged) - Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial p

RC209405L1V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, NFS1 (mGFP-tagged) - Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial prot

RC209405L2V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, NFS1 (Myc-DDK tagged) - Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial p

RC209405L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, NFS1 (mGFP-tagged) - Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial prot

RC209405L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

NFS1 (GFP-tagged) - Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript varian

RG209405 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

NFS1 (untagged)-Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant 1

SC322710 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

NFS1 (untagged)-Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant 1

SC110023 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

NFS1 (Myc-DDK-tagged)-Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript vari

RC209405 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant

RC209405L1 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant

RC209405L2 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant

RC209405L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human NFS1 nitrogen fixation 1 homolog (S. cerevisiae) (NFS1), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant

RC209405L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

hsa-mir-640 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097848 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Lenti ORF clone of Olr640 (mGFP-tagged ORF) - Rat olfactory receptor 640 (Olr640), (10 ug)

RR201403L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Olr640 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat olfactory receptor 640 (Olr640), (10 ug)

RR201403L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Olfr640 (GFP-tagged) - Mouse olfactory receptor 640 (Olfr640), 200ul, >10^7 TU/mL

MR214909L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe)

MG04-02 Cytoskeleton 50-300 slides 262.08 EUR

MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe)

MG04-10 Cytoskeleton 250-1500 slides 492.96 EUR

Lenti ORF particles, Olr640 (GFP-tagged ORF) - Rat olfactory receptor 640 (Olr640), 200ul, >10^7 TU/mL

RR201403L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Olfr640 (Myc-DDK-tagged) - Mouse olfactory receptor 640 (Olfr640), 200ul, >10^7 TU/mL

MR214909L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Olr640 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat olfactory receptor 640 (Olr640), 200ul, >10^7 TU/mL

RR201403L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Live-or-Dye™ 405/452 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32003-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 488/515 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32004 Biotium 1kit 261 EUR

Live-or-Dye™ 488/515 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32004-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 568/583 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32005-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 594/614 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32006-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 750/777 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32008-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 405/545 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32009-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 787/808 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32011-1 Biotium KT 348 EUR

Live-or-Dye™ 510/550 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32012-1 Biotium KT 261 EUR

Live-or-Dye™ 665/685 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32013-1 Biotium KT 255 EUR

Live-or-Dye™ 375/600 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32014-1 Biotium KT 246 EUR

Live-or-Dye™ 615/740 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32015-1 Biotium KT 246 EUR

Live-or-Dye™ 330/410 Fixable Viability Staining Kit (200 assays)

32018-1 Biotium KT 251 EUR

Live-or-Dye™ 405/452 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32003-T Biotium 1kit 78 EUR

Live-or-Dye™ 405/452 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32003-T-1 Biotium KT 78 EUR

Live-or-Dye™ 488/515 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32004-T Biotium 1kit 78 EUR

Live-or-Dye™ 488/515 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32004-T-1 Biotium KT 78 EUR

Live-or-Dye™ 568/583 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32005-T Biotium 1kit 78 EUR

Live-or-Dye™ 568/583 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32005-T-1 Biotium KT 78 EUR

Live-or-Dye™ 594/614 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32006-T Biotium 1kit 78 EUR

Live-or-Dye™ 594/614 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32006-T-1 Biotium KT 78 EUR

Live-or-Dye™ 750/777 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32008-T Biotium 1kit 78 EUR

Live-or-Dye™ 750/777 Fixable Viability Staining Kit, Trial Size (50 assays)

32008-T-1 Biotium KT 78 EUR

Przestrzennie granulowane dane AllUrE zagregowane na poziomie krajowym wykazują dobrą zgodność z danymi krajowymi (różnica <2%). Dobroć dopasowania wahała się od 0,78-0,95 dla porównania z danymi na poziomie stanu i 0,90-0,99 dla danych na poziomie miasta dla różnych sektorów. Stosunkowo silne dopasowanie we wszystkich trzech skalach przestrzennych pokazuje wartość danych AllUrE-India dla modelowania miejskich przemian energetycznych zgodnych z krajowymi celami w zakresie energii i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *