• 9 czerwca, 2022

Postępy Cryo-EM w określaniu struktury RNA

Niedawno wykazaliśmy, w jaki sposób kropelki lipidów mogą służyć jako  dane in situ  do korelowania zestawów danych z mikroskopii kriofluorescencyjnej (cryo-FM) i krio-skoncentrowanej mikroskopii elektronowej ze skaningową wiązką jonów (cryo-FIB-SEM) komórek ssaków hodowanych na siatkach. Tutaj opisujemy krok po kroku protokół dla korelacji cryo-FM i krio-FIB-SEM, począwszy od przygotowania próbki linii komórkowej C2C12, a następnie obrazowania za pomocą cryo-FM i krio-FIB-SEM. Na koniec szczegółowo opisujemy, jak wykonać korelację 3D z dokładnością submikronową. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystania i wykonania tego profilu, prosimy zapoznać się z Scher et al. (2021).

Receptor związany z sortowaniem z powtórzeniami typu A (SORLA) jest ważnym receptorem regulującym normalne funkcje komórkowe poprzez sortowanie białek.

Tutaj określiliśmy struktury pełnej długości SORLA i zidentyfikowaliśmy dwie różne konformacje apo-SORLA przy użyciu jednocząsteczkowej kriogenicznej mikroskopii elektronowej. W przeciwieństwie do białek homologicznych, zarówno formy monomeryczne, jak i dimeryczne SORLA istniały w roztworze obojętnym.

  • Tylko trzy wiązania wodorowe w pobliżu granicy faz dimeru sugerowały udział w dimeryzacji. Orientacja reszty R490 była kluczowym punktem dla wiązania liganda. Wyniki te sugerują unikalny mechanizm dimeryzacji SORLA w transporcie białek.
  • Mikroskopia krioelektronowa (cryo-EM) okazała się bezprecedensowym narzędziem do rozpoznawania struktur białkowych w rozdzielczości atomowej. Wglądy strukturalne próbek biologicznych niedostępne w konwencjonalnej krystalografii rentgenowskiej i NMR można badać za pomocą krio-EM, ponieważ pomiary są przeprowadzane w warunkach zbliżonych do natywnych, wolnych od kryształów, a duże kompleksy białkowe o niejednorodności konformacyjnej i składowej są łatwo rozwiązywane.
  • RNA pozostaje niedostatecznie zbadane w krio-EM, pomimo jego zasadniczej roli w różnych procesach biologicznych. W tym przeglądzie podkreślono obecne wyzwania i niedawne postępy w stosowaniu analizy krio-EM pojedynczych cząstek do określania struktur RNA wolnych od białek, co umożliwiło udoskonalenie przygotowywania próbek i integracja wielu metod strukturalnych i biochemicznych.
  • Konserwatywna ATP-aza p97 (Cdc48 u drożdży) i adaptery pośredniczą w różnych procesach komórkowych poprzez rozkładanie poliubikwitynowanych białek i ekstrakcję ich z zespołów makromolekularnych i błon w celu ich dezagregacji i degradacji.
  • Tandemowe domeny ATPazy (D1 i D2) heksameru p97/Cdc48 tworzą ułożone w stos pierścienie. p97/Cdc48 może rozwijać substraty poprzez przewleczenie ich przez centralny por. Pętle porów krytyczne dla rozwinięcia substratu nie są jednak dobrze uporządkowane w konformacjach p97/Cdc48 bez substratu.
  • Nie jest jasne, w jaki sposób p97/Cdc48 organizuje swoje pętle porów pod kątem zaangażowania substratu. Tutaj pokazujemy, że p97/Cdc48 może tworzyć podwójne heksamery (DH) połączone pierścieniem D2. Struktury Cryo-EM p97 DH wykazują konformację kompetentną dla ATPazy z uporządkowanymi pętlami porów.
  • Rozszerzenie C-końcowe (CTE) łączy sąsiednie D2 w każdym heksamerze i rozszerza centralny por pierścienia D2. Mutacje Cdc48 CTE znoszą rozwój substratu. Proponujemy, aby p97/Cdc48 DH wychwytywał stan wzmocniony gotowy do zaangażowania substratu.

 

U bifidobakterii fosfoketolaza (PKT) odgrywa kluczową rolę w centralnej ścieżce fermentacji heksozy zwanej „przeciekiem bifidowym”.

Trójwymiarową strukturę PKT z Bifidobacterium longum z koenzymem difosforanu tiaminy (ThDpp) określono z rozdzielczością 2,1 Å za pomocą analizy pojedynczych cząstek cryo-EM z użyciem 196 147 cząstek w celu zbudowania modelu strukturalnego oktameru PKT powiązanego symetrią D4 . Chociaż struktura krio-EM PKT była prawie identyczna z rentgenowską strukturą krystaliczną wcześniej określoną przy rozdzielczości 2,2 Å, w strukturze krio-EM zaobserwowano kilka interesujących cech strukturalnych.

Ponieważ struktura ta została rozwiązana przy stosunkowo wysokiej rozdzielczości, zaobserwowano, że kilka reszt aminokwasowych przyjmuje wiele konformacji. Wśród nich Q546-D547-H548-N549 (pętla QN) wykazują największą zmianę strukturalną, która wydaje się być związana z enzymatyczną funkcją PKT. Pętla QN znajduje się przy wejściu do kieszeni wiążącej podłoże. Mniejszy konformer pętli QN jest podobny do konformacji pętli QN w strukturze krystalicznej. Główny konformer znajduje się dalej od ThDpp niż mniejszy konformer.

Co ciekawe, główny konformer w strukturze krio-EM PKT przypomina odpowiednią strukturę pętli związanej z substratem transketolazy Escherichia coli. Oznacza to, że mniejszy i główny konformer mogą odpowiadać odpowiednio stanom „zamkniętym” i „otwartym” dla dostępu do substratu. Ponadto, dzięki analizie o wysokiej rozdzielczości, w strukturze krio-EM PKT zaobserwowano wiele cząsteczek wody. Omówiono cechy strukturalne cząsteczek wody w strukturze krio-EM i porównano je z cząsteczkami wody obserwowanymi w strukturze krystalicznej.

Kompleks porów jądrowych (NPC) przenosi ładunek przez otoczkę jądrową. Tutaj przedstawiamy jednocząstkową strukturę krio-EM podjednostki pierścienia jądrowego (NR) z Xenopus laevis NPC przy średniej rozdzielczości 5,6 Å. Podjednostka NR zawiera dwa 10-członowe kompleksy Y, każdy z nukleoporyną ELYS blisko związaną z Nup160 i Nup37 długiego ramienia.

W przeciwieństwie do pierścienia cytoplazmatycznego (CR) lub pierścienia wewnętrznego (IR), podjednostka NR zawiera tylko jedną cząsteczkę Nup205 i Nup93. Nup205 wiąże oba ramiona kompleksów Y i oddziałuje z rdzeniem wewnętrznego kompleksu Y z sąsiedniej podjednostki. Nup93 łączy trzony wewnętrznych i zewnętrznych kompleksów Y w tej samej podjednostce NR i umieszcza swoją wydłużoną helisę na końcu N w osiowym rowku Nup205 z sąsiedniej podjednostki.

CryoSure-DMSO

WAK-DMSO-10 WakChemie 10x10 ml 161 EUR

CryoSure-DMSO

WAK-DMSO-50 WakChemie 6x50 ml 275 EUR

CryoSure-DMSO

WAK-DMSO-70 WakChemie 6x70 ml 375 EUR

DMSO

40470004-1 Glycomatrix 500 mL 69.23 EUR

DMSO

40470004-2 Glycomatrix 1 L 107.61 EUR

DMSO

40470004-3 Glycomatrix 100 mL 34.04 EUR

DMSO

40470004-4 Glycomatrix 250 mL 41.19 EUR

DMSO

40470004-5 Glycomatrix 50 mL 22.74 EUR

DMSO, anhydrous

90082-1 Biotium EA 31 EUR

Dimethylsulfoxide (DMSO), 500ml

PC0906-500ml Vivantis each Ask for price

Dry DMSO, 2ML

X022-2ML Arbor Assays 2ML 37 EUR

Dry DMSO, 4ML

X022-4ML Arbor Assays 4ML 54 EUR

Dry DMSO, 5ML

X022-5ML Arbor Assays 5ML 59 EUR

Dry DMSO, 14ML

X022-14ML Arbor Assays 14ML 109 EUR

Dry DMSO, 20ML

X022-20ML Arbor Assays 20ML 168 EUR

Trametinib DMSO solvate

123211 MedKoo Biosciences 10.0mg 90 EUR

Dimethyl sulfoxide (DMSO)

D0231 Bio Basic 500ml 88.55 EUR

Trametinib DMSO solvate

A3887-10 ApexBio 10 mg 40 EUR

Trametinib DMSO solvate

A3887-100 ApexBio 100 mg 95 EUR

Trametinib DMSO solvate

A3887-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 44 EUR

Trametinib DMSO solvate

A3887-50 ApexBio 50 mg 64 EUR

Trametinib (DMSO solvate)

HY-10999A MedChemExpress 100mg 256.8 EUR

Trametinib (DMSO Solvate)

T314310 Toronto Research Chemicals 100mg 800 EUR

Trametinib (DMSO solvate)

T5857-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Trametinib (DMSO solvate)

T5857-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Trametinib (DMSO solvate)

T5857-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Trametinib (DMSO solvate)

T5857-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Trametinib (DMSO solvate)

T5857-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Amphotericin B(100% DMSO)

E28XB0086-1 EnoGene 1ml 88.89 EUR

DMAO, 2mM in DMSO

40012-1 Biotium EA 292 EUR

Paclitaxel (2mM in DMSO)

TXD01 Cytoskeleton 10 x 100 µl 220.48 EUR

Amphotericin B(1% DMSO)

E28XB0086-10 EnoGene 10ml 101.59 EUR

Amphotericin B(1% DMSO)

E28XB0086-100 EnoGene 100ml 438.1 EUR

DMSO, Molecular Biology Grade

40470006-1 Glycomatrix 100 mL 88.18 EUR

DMSO, Molecular Biology Grade

40470006-2 Glycomatrix 250 mL 150.19 EUR

DMSO, Molecular Biology Grade

40470006-3 Glycomatrix 500 mL 279.26 EUR

MLN 8237 (Contain 10% DMSO)

M425115 Toronto Research Chemicals 10mg 287 EUR

EvaGreen®, 2000X in DMSO

31019-1 Biotium EA 219 EUR

Thiazole Red, 1mM in DMSO

40087-1 Biotium EA 305 EUR

Oxazole Gold, 10,000X in DMSO

40094-1 Biotium EA 205 EUR

DMSO, labeling grade, 1 mL

15050 Lumiprobe 1 mL 44.4 EUR

Bemetizide (1.0mg/ml in DMSO)

KIT9935 Toronto Research Chemicals 1x1ml 477 EUR

Bictegravir (100 mg/mL in DMSO)

KIT8580 Toronto Research Chemicals 1x1ml 742 EUR

Cell Reservoir One(with DMSO)

07485-44 NACALAI TESQUE 100ML 73.5 EUR

Cell Reservoir One(with DMSO)

07485-86 NACALAI TESQUE 10ML 15.4 EUR

Phenobarbital (5.0mg/ml in DMSO)

KIT1825 Toronto Research Chemicals 5x1ml 800 EUR

LAMP Greenâ„¢ *50X DMSO Solution*

17555 AAT Bioquest 100 ul 308 EUR

LAMP Greenâ„¢ *50X DMSO Solution*

17555-100ul AAT Bioquest 100 ul 301 EUR

DMSO Resistant Peel Seal Roll

PCR0854 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 1416.69 EUR

DMSO Resistant Peel Seal Roll

PCR0856 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 40.19 EUR

DMSO Resistant Peel Seal Roll

PCR0858 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 327.69 EUR

DMSO Resistant Peel Seal Roll

PCR0860 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 1449.36 EUR

DMSO Resistant Peel Seal Roll

PCR0862 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 1590.93 EUR

DMSO Resistant Peel Seal Roll

PCR0864 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 39.01 EUR

RedDot™2, 200X in DMSO

40061-1 Biotium 1mL 351 EUR

RedDot™2, 200X in DMSO

40061-1-1 Biotium EA 575 EUR

RedDot™2, 200X in DMSO

40061-T Biotium 25uL 91 EUR

RedDot™2, 200X in DMSO

40061-T-1 Biotium EA 91 EUR

Cell Reservoir One(without DMSO)

07579-24 NACALAI TESQUE 100ML 102.2 EUR

Cell Reservoir One(without DMSO)

07579-37 NACALAI TESQUE 10ML 18.9 EUR

Q4everâ„¢ Green *1250X DMSO Solution*

17608 AAT Bioquest 100 ul 155 EUR

Q4everâ„¢ Green *1250X DMSO Solution*

17608-100ul AAT Bioquest 100 ul 151 EUR

Q4everâ„¢ Green *1250X DMSO Solution*

17609 AAT Bioquest 2 ml 2070 EUR

Q4everâ„¢ Green *1250X DMSO Solution*

17609-2ml AAT Bioquest 2 ml 2029 EUR

Oxazole Red, 1 mM in DMSO

40105-1 Biotium EA 332 EUR

NucSpot® 470, 1000X in DMSO

40083-1 Biotium EA 364 EUR

NucSpot® 470, 1000X in DMSO

40083-T Biotium 20uL 63 EUR

NucSpot® 470, 1000X in DMSO

40083-T-1 Biotium EA 63 EUR

Oxazole Blue, 1 mM in DMSO

40091-1 Biotium EA 366 EUR

LysoView™ 650, 1000X IN DMSO

70059 Biotium 1UL 171 EUR

LysoView™ 650, 1000X IN DMSO

70059-1 Biotium EA 171 EUR

LysoView™ 540, 1000X in DMSO

70061 Biotium 50uL 173 EUR

LysoView™ 540, 1000X in DMSO

70061-1 Biotium EA 173 EUR

LysoView™ 405, 1000X in DMSO

70066 Biotium 50uL 169 EUR

LysoView™ 405, 1000X in DMSO

70066-1 Biotium EA 169 EUR

LysoView™ 488, 1000X in DMSO

70067 Biotium 50uL 169 EUR

LysoView™ 488, 1000X in DMSO

70067-1 Biotium EA 169 EUR

LysoView™ 550, 1000X in DMSO

70083 Biotium 1UL 162 EUR

LysoView™ 550, 1000X in DMSO

70083-1 Biotium EA 162 EUR

LysoView™ 594, 1000X in DMSO

70084 Biotium 1UL 162 EUR

LysoView™ 594, 1000X in DMSO

70084-1 Biotium EA 162 EUR

LysoView™ 640, 1000X in DMSO

70085 Biotium 1UL 162 EUR

LysoView™ 640, 1000X in DMSO

70085-1 Biotium EA 162 EUR

LysoView™ 680, 1000X in DMSO

70086 Biotium 1UL 210 EUR

LysoView™ 680, 1000X in DMSO

70086-1 Biotium EA 210 EUR

250mL DMSO Dimethyl Sulfoxide - EACH

25-950-CQC Scientific Laboratory Supplies EACH 128.25 EUR

EGTA AM *10 mM DMSO solution*

21006-1mL AAT Bioquest 1 mL 166 EUR

TMRE, 2 mM solution in DMSO

70005 Biotium 0.5ML 140 EUR

TMRE, 2 mM solution in DMSO

70005-1 Biotium EA 140 EUR

ACETOSYRINGONE SOLUTION (100 mM) IN DMSO

A1104 PhytoTechnology Laboratories 10ML 65.63 EUR

Oxazole Yellow, 1 mM in DMSO

40089-1 Biotium EA 322 EUR

Cyanine7.5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO

16030 Lumiprobe 100 µl 129.6 EUR

Thiazole orange *10 mM in DMSO*

17519 AAT Bioquest 10 mL 88 EUR

Thiazole orange *10 mM in DMSO*

17519-10mL AAT Bioquest 10 mL 86 EUR

CYTO-13 *5 mM DMSO solution*

17553 AAT Bioquest 0.5 mL 227 EUR

CYTO-13 *5 mM DMSO solution*

17553-05mL AAT Bioquest 0.5 mL 222 EUR

Thiazole Orange, 10 mM in DMSO

40077-1 Biotium EA 107 EUR

Thiazole Green, 10, 000X in DMSO

40086-0.5mL Biotium 0.5mL 155 EUR

Thiazole Green, 10, 000X in DMSO

40086-0.5mL-1 Biotium EA 155 EUR

Thiazole Green, 10, 000X in DMSO

40086-1mL Biotium 1mL 266 EUR

Thiazole Green, 10, 000X in DMSO

40086-1mL-1 Biotium EA 266 EUR

DiagNano™ ZnO Quantum Dots, DMSO, 530 nm

DNG-NX02 Creative Diagnostics 5 ml 1512 EUR

Nor Oxymorphone (1.0mg/ml in DMSO)

KIT0025 Toronto Research Chemicals 1x1ml 800 EUR

Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)

C0003-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)

C0003-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)

C0003-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)

C0003-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)

C0003-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TO iodide (515/531), 1 mM in DMSO

40088-1 Biotium EA 284 EUR

DMSO Bio-Max, Cell Culture Grade

40470005-1 Glycomatrix 50 mL 94.72 EUR

DMSO Bio-Max, Cell Culture Grade

40470005-2 Glycomatrix 100 mL 158.19 EUR

DMSO Bio-Max, Cell Culture Grade

40470005-3 Glycomatrix 25 mL 53.53 EUR

DMSO Bio-Max, Cell Culture Grade

40470005-4 Glycomatrix 250 mL 271.78 EUR

NucSpot® 555/570, 1000X in DMSO

41033-1 Biotium EA 418 EUR

NucSpot® 650/665, 1000X in DMSO

41034-1 Biotium EA 418 EUR

NucSpot® 680/700, 1000X in DMSO

41035-1 Biotium EA 470 EUR

NucSpot® 568/580, 1000X in DMSO

41036-1 Biotium EA 418 EUR

NucSpot® 594/615, 1000X in DMSO

41037-1 Biotium EA 418 EUR

NucSpot® 750/780, 1000X in DMSO

41038-1 Biotium EA 470 EUR

NucSpot® 500/515, 1000X in DMSO

41040-1 Biotium EA 400 EUR

Ethidium homodimer III, 1mM in DMSO

40051-1 Biotium EA 328 EUR

DMSO Resistant Peel Seal Roll - 1ROLL

PCR0852 Scientific Laboratory Supplies 1ROLL 1759.05 EUR

NucSpot® Live 488, 1000X in DMSO

40081-1 Biotium EA 343 EUR

NucSpot® Live 488, 1000X in DMSO

40081-T Biotium 10uL 75 EUR

NucSpot® Live 488, 1000X in DMSO

40081-T-1 Biotium EA 75 EUR

NucSpot® Live 650, 1000X in DMSO

40082-1 Biotium EA 343 EUR

NucSpot® Live 650, 1000X in DMSO

40082-T Biotium 10uL 75 EUR

NucSpot® Live 650, 1000X in DMSO

40082-T-1 Biotium EA 75 EUR

Oxazole Yellow Homodimer, 1mM in DMSO

40090-1 Biotium EA 299 EUR

Peelbl DMSO Resistant AdhFoil sh - PK100

PCR0542 Scientific Laboratory Supplies PK100 372.6 EUR

NucSpot® Far-Red, 1000X in DMSO

40085-1 Biotium EA 560 EUR

NucSpot® Far-Red, 1000X in DMSO

40085-T Biotium 50uL 88 EUR

NucSpot® Far-Red, 1000X in DMSO

40085-T-1 Biotium EA 88 EUR

MycoLightâ„¢ Red JJ94 *2.5 mM in DMSO*

24006-100uL AAT Bioquest 100 uL 334 EUR

Deacetylase Inhibitor Cocktail (100× in 70% DMSO)

HY-K0030 MedChemExpress 1 mL × 10 334.8 EUR

Calcein AM, 4 mM in Anhydrous DMSO

80011-1-1 Biotium EA 232 EUR

250 ug/mL Nitromethane in DMSO - 1ML

USP-S2722-DMSO Scientific Laboratory Supplies 1ML 122.85 EUR

Cycloheximide Solution (10% in DMSO Sterile)

C084-10x1ML TOKU-E 10x1 mL 142.29 EUR

Cycloheximide Solution (10% in DMSO Sterile)

C084-1ML TOKU-E 1 mL 20.9 EUR

MycoLightâ„¢ Green JJ98 *5 mM in DMSO*

24000 AAT Bioquest 100 ul 227 EUR

MycoLightâ„¢ Green JJ98 *5 mM in DMSO*

24000-100uL AAT Bioquest 100 uL 222 EUR

Oxazole Red Homodimer, 1 mM in DMSO

40106-1 Biotium EA 498 EUR

Ethidium Homodimer I, 2 mM in DMSO

40014-1 Biotium EA 278 EUR

DiagNano™ Oil-soluble Carbon Dots (DMSO), 440 nm

DNK-B078 Creative Diagnostics 50 mg 1160 EUR

DiagNano™ Oil-soluble Carbon Dots (DMSO), 630 nm

DNK-B087 Creative Diagnostics 50 mg 1160 EUR

BCECF, AM Ester 1 mg/mL in DMSO

51009 Biotium 1ML 147 EUR

BCECF, AM Ester 1 mg/mL in DMSO

51009-1 Biotium EA 147 EUR

Pluronic F-127 20% Solution In DMSO

59004-1 Biotium EA 24 EUR

Thiazole Red Homodimer, 1 mM in DMSO

40080-1 Biotium EA 343 EUR

Oxazole Blue Homodimer, 1 mM in DMSO

40093-1 Biotium EA 299 EUR

Trametinib, DMSO Solvate [CAS# 1187431-43-1]

T-8188 LC LABORATORIES 10 mg 38 EUR

Nuclear Redâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17542 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Redâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17542-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

Nuclear Redâ„¢ LCS2 *5 mM DMSO Solution*

17545 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Redâ„¢ LCS2 *5 mM DMSO Solution*

17545-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

Nuclear Redâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17552 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Redâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17552-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

DMSO Resistant Peel Seal 100 She - PK100

PCR0866 Scientific Laboratory Supplies PK100 163.35 EUR

3600 ug/mL Tetrahyrdofuran in DMSO - 1ML

USP-S3460-DMSO Scientific Laboratory Supplies 1ML 122.85 EUR

R6G azide, 5-isomer, 100 uL, 10 mM/DMSO

14430 Lumiprobe 100 µl 129.6 EUR

Aquaphile™ JC-1, 1.5 mM in DMSO

70076 Biotium 1UL 240 EUR

Aquaphile™ JC-1, 1.5 mM in DMSO

70076-1 Biotium EA 240 EUR

6-Iodo Diosmin (1.0 mg/mL in DMSO)

KIT0735 Toronto Research Chemicals 1x1ml 195 EUR

Nuclear Blueâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17548 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Blueâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17548-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

Cyanine7.5 azide, 1 mL, 10 mM in DMSO

46030 Lumiprobe 1 ml 379.2 EUR

Nuclear Greenâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17540 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Greenâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17540-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

Nuclear Greenâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17550 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Greenâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17550-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

Thiazole Orange Homodimer, 1 mM in DMSO

40079-1 Biotium EA 439 EUR

TAMRA azide, 5-isomer, 100 uL, 10 mM/DMSO

17130 Lumiprobe 100 µl 129.6 EUR

Nuclear Orangeâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17541 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Orangeâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17541-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

Nuclear Violetâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17543 AAT Bioquest 0.5 ml 112 EUR

Nuclear Violetâ„¢ LCS1 *5 mM DMSO Solution*

17543-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 109 EUR

Nuclear Violetâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17549 AAT Bioquest 0.5 ml 101 EUR

Nuclear Violetâ„¢ DCS1 *5 mM DMSO Solution*

17549-05ml AAT Bioquest 0.5 ml 99 EUR

Wraz z innymi informacjami strukturalnymi wygenerowaliśmy złożony model atomowy rusztowania pierścienia centralnego, który obejmuje NR, IR i CR. IR jest połączony z dwoma zewnętrznymi pierścieniami głównie przez Nup155. Model ten ułatwia funkcjonalne zrozumienie NPC kręgowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *