• 9 czerwca, 2022

Testy immunologiczne enzymatyczne (EIA) do serodiagnozy ludzkiej leptospirozy: swoiste izotypowanie IgG3/IgG1 może dodatkowo pomóc w diagnostyce ostrej choroby

Pracochłonny mikroskopowy test aglutynacji (MAT) jest złotym standardem serologicznym w diagnostyce laboratoryjnej leptospirozy. Opracowaliśmy testy serologiczne oparte na EIA z wykorzystaniem białek rekombinowanych (rLigA, rLigB, rLipL32) i ekstraktów całych komórek z ośmiu serotypów Leptospira jako antygenu i oceniliśmy wydajność diagnostyczną nowego testu w każdej klasie w stosunku do paneli surowic ludzkich MAT+ (MAT+) z Portugalia/PT (n = 143) i Angola/AO (n = 100).

Stwierdziliśmy, że kombinacja rekombinowanych białek rLigA, rLigB i rLipL32 prawidłowo zidentyfikowała antygenowo swoiste IgG od pacjentów z klinicznie i laboratoryjnie potwierdzoną leptospirozą (MAT+) z 92% czułością i ~97% swoistością (AUC 0,974) w surowicy z prowincji Luanda (LDA) i Huambo (HBO) w Angoli. Połączenie ekstraktów z całych komórek L. interrogans sv Copenhageni (LiC), L. kirschneri Mozdok (LkM), L. borgpetersenii Arborea (LbA) i L. biflexa Patoc (LbP) pozwoliło dokładnie zidentyfikować pacjentów z klinicznie i laboratoryjnie potwierdzoną leptospirozą (MAT+). ) ze 100% czułością i ~98% specyficznością dla wszystkich prowincji Angola i Portugalia (AUC: 0,997 dla AO/LDA/HBO, 1,000 dla AO/HLA, 0,999 dla PT/AZ i 1,000 dla PT/LIS). Co ciekawe,

Biorąc pod uwagę, że izotypy specyficzne dla klasy IgM/IgD i IgG3/IgG1 powstają w najwcześniejszym przebiegu zakażenia, izotypowanie immunoglobuliny G może być wykorzystane do ustalenia rozpoznania ostrej leptospirozy.

  • Szybkość, łatwość użycia i dokładność testów EIA sprawiają, że są one doskonałą alternatywą dla pracochłonnej i drogiej MAT do badań przesiewowych ostrej infekcji w obszarach, w których krążące serotypy patogennej Leptospira są dobrze zdefiniowane.
  • W sierpniu 2020 r. nowa epidemia wirusa Zachodniego Nilu (WNV) dotknęła 71 osób z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w Andaluzji (Hiszpania). Próbki od tych osób zostały odebrane przez nasze laboratorium, regionalne Centrum Informacji o Wirusach.
  • Celem tego badania było porównanie zgodności, czułości i swoistości wyników między testem WNV VIRCLIA IgG i IgM (Vircell, Hiszpania) a testem WNV ELISA IgM i IgG (Euroimmun, Niemcy) oraz porównanie wydajności WNV VIRCLIA IgM i Euroimmun ELISA do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF).
  • Badanie obejmowało 24 próbki płynu mózgowo-rdzeniowego (sparowane z próbkami surowicy) i 247 próbek surowicy od 217 pacjentów z podejrzeniem infekcji WNV (1 lub 2 na pacjenta). Zgodność testów ELISA i CLIA w wykrywaniu IgM i Ig G w surowicy wyniosła odpowiednio 93% (wskaźnik kappa = 0,85) i 96% (wskaźnik kappa = 0,89). Wartości czułości testów ELISA i CLIA dla IgM w próbkach surowicy wyniosły odpowiednio 96,7% i 98,9%, a wartości swoistości odpowiednio 96,4% i 95,4%.
  • ll[]l;p[;/.p]lo0Wartości czułości testu ELISA i CLIA dla IgG w próbkach surowicy wyniosły odpowiednio 91,1% i 97%, a wartości swoistości odpowiednio 100% i 98,8%. Wyniki uzyskane za pomocą testów ELISA i CLIA w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego wykazały 75% zgodność między nimi (wskaźnik kappa=0,51). Zgodnie z tymi odkryciami monotest WNV VIRCLIA IgM i IgG zapewnia dokładne jakościowe wykrywanie WNV w próbkach surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego.

W tej pracy pożądane było wprowadzenie nanocząstki polidopaminy (PDA) inspirowanej małżami o biokompatybilnej i reaktywnej charakterystyce powierzchni, charakteryzującej się wysoką nośnością i wywołanym pH zachowaniem uwalniającym jony Fe(III) w celu opracowania bezenzymowego testu kolorymetrycznego.

Katecholowa sieć funkcjonalna PDA może działać jako rusztowanie koordynujące z dużymi ilościami jonów Fe(III) w celu utworzenia NP PDA-Fe(III), których stan koordynacji można dostosować poprzez zmianę wartości pH. W szczególności, NP PDA-Fe(III) można utrzymywać w stanie rozłożonym na trzech współrzędnych w warunkach alkalicznych, podczas gdy silnie obciążone jony Fe(III) mogą być łatwo uwalniane w warunkach kwasowych, aby reagować z żelazocyjankiem w celu wygenerowania in situ pruskiego niebieskie (PB) NP.

Czułość wykrywania antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) została znacznie poprawiona dzięki wysokiej aktywności peroksydazy NP PB, która wywołała doskonały efekt katalityczny w reakcji kolorymetrycznej. Ponadto stwierdzono korzystną liniowość w zakresie 0,0005-20 ng mL -1  z dolną granicą wykrywalności 0,84 pg mL -1  (S/N = 3). Ponadto, opracowany bezenzymatyczny test immunologiczny kolorymetryczny wykazał doskonałą selektywność i powtarzalność. Uważa się, że ten proponowany, wolny od enzymów system kolorymetryczny PDA-Fe(III) NP będzie stanowić łatwe i niezawodne narzędzie do czułego wykrywania PSA i innych biomarkerów raka w ludzkiej surowicy.

Jako typowa, klasyczna, ale potężna technologia wykrywania biochemicznego w chemii analitycznej, test immunoenzymatyczny (ELISA) wykazuje doskonałość i szeroką praktyczność w ilościowym oznaczaniu analitów o ultraniskich stężeniach.

However, long incubation time and burdensome laborious multistep washing processes make it inefficient and labor-intensive for conventional ELISA. Here, we propose rod-like magnetically driven nanorobots (MNRs) for use as maneuverable immunoassay probes that facilitate a strategy for an automated and highly efficient ELISA analysis, termed nanorobots enabled ELISA (nR-ELISA). To prepare the MNRs, the self-assembled chains of Fe3O4 magnetic particles are chemically coated with a thin layer of rigid silica oxide (SiO2), onto which capture antibody (Ab1) is grafted to further achieve magnetically maneuverable immunoassay probes (MNR-Ab1s).

We investigate the fluid velocity distribution around the MNRs at microscale using numerical simulation and empirically identify the mixing efficiency of the actively rotating MNRs. To automate the analysis process, we design and fabricate by 3-D printing a detection unit consisting of three function wells. The MNR-Ab1s can be steered into different function wells for required reaction or wishing process.

Aldosterone Enzyme Immunoassay Kit

DEIABL242 Creative Diagnostics 96T 1026 EUR

Prolactin Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-E0F650 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Progesterone Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-6B71D4 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Estradiol (E2) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-AFC61F GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

HSV-2 IgG Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-5185FE GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Human Ferritin Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-4A5D2F GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Toxoplasma IgG Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-789E36 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Immunoglobulin E (IgE) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-F62515 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Cancer Antigen CA125 Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-26C1BA GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Luteinizing Hormone (LH) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-FD0C80 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Helicobacter Pylori IgG Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-504F20 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Cytomegalovirus (CMV) IgG Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-892399 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Beta-2-Microglobulin Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-8C575E GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Cancer Antigen CA19-9 Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-EED29A GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Human Growth Hormone (HGH) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-F6BC01 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Carcinoembryonic Antigen (CEA) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-FB64BF GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Prostate Specific Antigen (PSA) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-5B3CF0 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

GWB-6B71D4-1U - Progesterone Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-6B71D4-1U Aviva Systems Biology 96Wells 249 EUR

GWB-5185FE-1U - HSV-2 IgG Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-5185FE-1U Aviva Systems Biology 96wells 329 EUR

Breast Cancer Antigen CA15-3 Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-150A4D GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

GWB-AFC61F-1U - Estradiol (E2) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-AFC61F-1U Aviva Systems Biology 96Wells 379 EUR

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-65C26B GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Enzyme immunoassay Test Kit

GWB-E3238F GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Follicle-Stimulating Hormone (FSH) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-44F874 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Human Estrone-3-Glucuronide (E1G)Enzyme Immunoassay ELISA Kit

QY-E05423 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Troponin-I (Human Cardiac-Specific) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-83A61F GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Human Insulin Degrading Enzyme Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUIDEKTC Innovative research each 545 EUR

GWB-892399-96W - Cytomegalovirus (CMV) IgG Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-892399-96W Aviva Systems Biology 96wells 329 EUR

High Sensitivity C-Reactive Protein (CRP) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-C97162 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Rapid Visual Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-DAB550 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

ULTRASENSITIVE THYROID STIMULATING HORMONE (U-TSH) ENZYME IMMUNOASSAY TEST KIT

GWB-8BFFB0 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Human Angiotensin I Converting Enzyme Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUACEKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Angiotensin I Converting Enzyme Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSACEKTC Innovative research each 545 EUR

Human Angiotensin I Converting Enzyme 2 Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUACE2KTC Innovative research each 545 EUR

GWB-DAB550-1U - Rapid Visual Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Enzyme Immunoassay Test Kit

GWB-DAB550-1U Aviva Systems Biology 96Wells 219 EUR

Immunoassay Stabilizer

85R-103 Fitzgerald 1 liter 417.9 EUR

Control FD Immunoassay

K063M-6 Audit MicroControls 6 x 3 mL 175 EUR

Free Thyroxine (fT4) Enzyme Immunoassy Test Kit

GWB-9857BC GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Linearity FD Immunoassay

K714M-5 Audit MicroControls 10 x 5 mL 399 EUR

Alpha-Fetoprotein (AFP) Enzyme Immunoassy Test Kit

GWB-C3BE7B GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Free Triiodothyronine (fT3) Enzyme Immunoassy Test Kit

GWB-AA1FE4 GenWay Biotech ELISA_Kits Ask for price

Immunoassay Stabilizer (BSA free)

85R-103BF Fitzgerald 1 liter 417.9 EUR

Fluorescence Immunoassay Analyzer

AFR-100/100S Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Fluorescence Immunoassay Analyzer

AFR-200/200S Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Fluorescence Immunoassay Analyzer

AFR-300/300S Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Fluorescence Immunoassay Analyzer

AFR-302 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

(1-Kit) 11,12-DHET Immunoassay Kit

DH4 Detroit R&D 1 Kit 414 EUR

Mouse Monokine induced by interferon-gammaChemiluminescent Immunoassay Kit Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSCXCL9KTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Macrophage Inflammatory Protein 1 BetaChemiluminescent Immunoassay Kit Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSMIP1BKTC Innovative research each 545 EUR

CaspSELECT Caspase 3 Immunoassay Kit

55R-1338 Fitzgerald 100 assays 860 EUR

CaspSELECT Caspase-3 Immunoassay Kit

GWB-AXR125 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

CaspSELECT Caspase-7 Immunoassay Kit

GWB-AXR126 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

(1-Kit )11,12-EET/DHET Immunoassay Kit

DH5 Detroit R&D 1 Kit 414 EUR

Human Mothers Against Decapentaplegic Homolog 4 Chemiluminescent Immunoassay Kit Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUSMAD4KTC Innovative research each 545 EUR

BSA, Cohn Fraction V, Immunoassay Grade

30-2025 Fitzgerald 1 KG 1316 EUR

cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K2044-100 ApexBio 100 assays 576 EUR

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K2066-100 ApexBio 100 assays 576 EUR

cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K371-100 Biovision each 614.4 EUR

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K372-100 Biovision each 614.4 EUR

Rat Renin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTRENKTC Innovative research each 545 EUR

Human Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 14Chemiluminescent Immunoassay Kit Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUTNFSF14KTC Innovative research each 545 EUR

Dry-type Fluorescent Immunoassay Analyzer

AFR-600 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Rat Desmin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTDESKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Leptin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTLEPKTC Innovative research each 545 EUR

Immunoassay HAMA Interference Binder Diluent

DPIBS-100mL Diagnopal 100 mL 66.12 EUR

Immunoassay HAMA Interference Binder Diluent

DPIBS-1Liter Diagnopal 1 Liter 178.6 EUR

Human Corin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUCRNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Agrin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUAGRNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Talin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUTLNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Titin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUTTNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Renin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHURENKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Albumin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTALBKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Renin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSRENKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Talin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSTLNKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Decorin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTDECKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Elastin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTELNKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Galanin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTGALKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Insulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTINSKTC Innovative research each 545 EUR

Tg ultra-pure IgG low (for Immunoassay use)

GWB-ED1A96 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Up-converting Phosphor immunoassay analyzer

abx095263-1Machine Abbexa 1 Machine 7326 EUR

Human Desmin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUDESKTC Innovative research each 545 EUR

Human Fascin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUFSCNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Leptin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHULEPKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Resistin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTRETNKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Visfatin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTVFKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Desmin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSDESKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Leptin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSLEPKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Pepsin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSPSNKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Arginase Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTARGKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Ferritin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTFTKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Granulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTGRNKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Gelsolin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTGSKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Hepcidin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTHAMPKTC Innovative research each 545 EUR

16-Channel Fluorescence Immunoassay Analyzer

AFR-800 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Human Decorin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUDECKTC Innovative research each 545 EUR

Human Elastin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUELNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Albumin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUALBKTC Innovative research each 545 EUR

Human Asporin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUASPNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Insulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUINSKTC Innovative research each 545 EUR

Human Midkine Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUMDKKTC Innovative research each 545 EUR

Human Nephrin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUNPHNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Podocin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUNPHS2KTC Innovative research each 545 EUR

Human Preptin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUPREPTNKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Decorin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSDECKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Elastin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSELNKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Insulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSINSKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Calumenin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTCALUKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Clusterin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTCLUKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Hemopexin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTHPXKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Myoglobin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTMBKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Prolactin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTPRLKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Mucin 2 Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTMUC2KTC Innovative research each 545 EUR

Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer

ACIR-100 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer

ACIR-200 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Rat Immunoglobulin A Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTIGAKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Immunoglobulin E Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTIGEKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Immunoglobulin G Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTIGGKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Immunoglobulin M Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTIGMKTC Innovative research each 545 EUR

Human Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth FactorChemiluminescent Immunoassay Kit Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUEGVEGFKTC Innovative research each 545 EUR

Human Endoglin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUENGKTC Innovative research each 545 EUR

Human Aggrecan Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUACANKTC Innovative research each 545 EUR

Human Arginase Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUARGKTC Innovative research each 545 EUR

Human Brevican Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUBCANKTC Innovative research each 545 EUR

Human Biglycan Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUBGNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Granulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUGRNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Gelsolin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUGSKTC Innovative research each 545 EUR

Human Hepcidin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUHAMPKTC Innovative research each 545 EUR

Human Vinculin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUVCLKTC Innovative research each 545 EUR

Human Visfatin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUVFKTC Innovative research each 545 EUR

Human Vimentin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUVIMKTC Innovative research each 545 EUR

Human Paxillin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUPXNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Resistin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHURETNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Survivin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUSURVKTC Innovative research each 545 EUR

Human Chemerin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUTIG2KTC Innovative research each 545 EUR

Human Occludin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUOCLNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Lysozyme Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHULYZKTC Innovative research each 545 EUR

Human Ferritin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUFTKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Visfatin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSVFKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Arginase Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSARGKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Telomerase Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTTEKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Tyrosinase Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTTYRKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Endoglin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSENGKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Ferritin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSFTKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Granulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSGRNKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Gelsolin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSGSKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Hepcidin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSHAMPKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Lysozyme Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSLYZKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Resistin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSRETNKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Angiogenin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTANGKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Calmodulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTCAMKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Endostatin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTCOL18A1KTC Innovative research each 545 EUR

Rat Calretinin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTCRKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Calcitonin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTCTKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Cytovillin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTCVLKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Dystrophin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTDMDKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Heparanase Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTHPSEKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Prohibitin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTPHBKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Proinsulin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTPIKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Ataxin 1 Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTATXN1KTC Innovative research each 545 EUR

QuickTiter™ Adenovirus Titer Immunoassay Kit

VPK-109 Cell Biolabs 100 assays 630 EUR

Blocking Solution in PBS for Immunoassay(pH 7.2)

05150-45 NACALAI TESQUE 500ML 63 EUR

Blocking Solution in TBS for Immunoassay(pH 7.2)

05151-35 NACALAI TESQUE 500ML 63 EUR

Human Epiphycan Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUEPYCKTC Innovative research each 545 EUR

Human Caldesmon Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUCALDKTC Innovative research each 545 EUR

Human Calumenin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUCALUKTC Innovative research each 545 EUR

Human Protectin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUCD59KTC Innovative research each 545 EUR

Human Clusterin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUCLUKTC Innovative research each 545 EUR

Human Keratocan Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUKERAKTC Innovative research each 545 EUR

Human Ubiquitin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUUBKTC Innovative research each 545 EUR

Human Myostatin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUMSTNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Prolactin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUPRLKTC Innovative research each 545 EUR

Human Persephin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUPSPKTC Innovative research each 545 EUR

Human Syncollin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUSYCNKTC Innovative research each 545 EUR

Human Myoglobin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IHUMBKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Ubiquitin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSUBKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Adiponectin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTADPNKTC Innovative research each 545 EUR

Rat Osteopontin Chemiluminescent Immunoassay Kit

IRTSPP1KTC Innovative research each 545 EUR

The actively rotating MNR-Ab1s can enhance the binding efficacy with target analytes at microscale and greatly decrease incubation time. The integrated nR-ELISA system can significantly reduce the assay time, more importantly during which process manpower input is greatly minimized. Our simulation of the magnetic field distribution generated by Helmholtz coils demonstrates that our approach can be scaled up, which proves the feasibility of using current strategy to construct high throughput nR-ELISA detection instrument. This work of taking magnetic micro/nanobots as active immunoassay probes for automatic and efficient ELISA not only holds great potential for point-of-care testing (POCT) in future but also extends the practical applications of self-propelled micro/nanorobots into the field of analytical chemistry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *