• 9 czerwca, 2022

Testy immunologiczne enzymatyczne (EIA) do serodiagnozy ludzkiej leptospirozy: swoiste izotypowanie IgG3/IgG1 może dodatkowo pomóc w diagnostyce ostrej choroby

Pracochłonny mikroskopowy test aglutynacji (MAT) jest złotym standardem serologicznym w diagnostyce laboratoryjnej leptospirozy. Opracowaliśmy testy serologiczne oparte na EIA z wykorzystaniem białek rekombinowanych (rLigA, rLigB, rLipL32) i ekstraktów całych komórek z ośmiu serotypów Leptospira jako antygenu i oceniliśmy wydajność diagnostyczną nowego testu w każdej klasie w stosunku do paneli surowic ludzkich MAT+ (MAT+) z Portugalia/PT (n = 143) i Angola/AO (n = 100).

Stwierdziliśmy, że kombinacja rekombinowanych białek rLigA, rLigB i rLipL32 prawidłowo zidentyfikowała antygenowo swoiste IgG od pacjentów z klinicznie i laboratoryjnie potwierdzoną leptospirozą (MAT+) z 92% czułością i ~97% swoistością (AUC 0,974) w surowicy z prowincji Luanda (LDA) i Huambo (HBO) w Angoli. Połączenie ekstraktów z całych komórek L. interrogans sv Copenhageni (LiC), L. kirschneri Mozdok (LkM), L. borgpetersenii Arborea (LbA) i L. biflexa Patoc (LbP) pozwoliło dokładnie zidentyfikować pacjentów z klinicznie i laboratoryjnie potwierdzoną leptospirozą (MAT+). ) ze 100% czułością i ~98% specyficznością dla wszystkich prowincji Angola i Portugalia (AUC: 0,997 dla AO/LDA/HBO, 1,000 dla AO/HLA, 0,999 dla PT/AZ i 1,000 dla PT/LIS). Co ciekawe,

Biorąc pod uwagę, że izotypy specyficzne dla klasy IgM/IgD i IgG3/IgG1 powstają w najwcześniejszym przebiegu zakażenia, izotypowanie immunoglobuliny G może być wykorzystane do ustalenia rozpoznania ostrej leptospirozy.

 • Szybkość, łatwość użycia i dokładność testów EIA sprawiają, że są one doskonałą alternatywą dla pracochłonnej i drogiej MAT do badań przesiewowych ostrej infekcji w obszarach, w których krążące serotypy patogennej Leptospira są dobrze zdefiniowane.
 • W sierpniu 2020 r. nowa epidemia wirusa Zachodniego Nilu (WNV) dotknęła 71 osób z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w Andaluzji (Hiszpania). Próbki od tych osób zostały odebrane przez nasze laboratorium, regionalne Centrum Informacji o Wirusach.
 • Celem tego badania było porównanie zgodności, czułości i swoistości wyników między testem WNV VIRCLIA IgG i IgM (Vircell, Hiszpania) a testem WNV ELISA IgM i IgG (Euroimmun, Niemcy) oraz porównanie wydajności WNV VIRCLIA IgM i Euroimmun ELISA do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF).
 • Badanie obejmowało 24 próbki płynu mózgowo-rdzeniowego (sparowane z próbkami surowicy) i 247 próbek surowicy od 217 pacjentów z podejrzeniem infekcji WNV (1 lub 2 na pacjenta). Zgodność testów ELISA i CLIA w wykrywaniu IgM i Ig G w surowicy wyniosła odpowiednio 93% (wskaźnik kappa = 0,85) i 96% (wskaźnik kappa = 0,89). Wartości czułości testów ELISA i CLIA dla IgM w próbkach surowicy wyniosły odpowiednio 96,7% i 98,9%, a wartości swoistości odpowiednio 96,4% i 95,4%.
 • ll[]l;p[;/.p]lo0Wartości czułości testu ELISA i CLIA dla IgG w próbkach surowicy wyniosły odpowiednio 91,1% i 97%, a wartości swoistości odpowiednio 100% i 98,8%. Wyniki uzyskane za pomocą testów ELISA i CLIA w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego wykazały 75% zgodność między nimi (wskaźnik kappa=0,51). Zgodnie z tymi odkryciami monotest WNV VIRCLIA IgM i IgG zapewnia dokładne jakościowe wykrywanie WNV w próbkach surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego.

W tej pracy pożądane było wprowadzenie nanocząstki polidopaminy (PDA) inspirowanej małżami o biokompatybilnej i reaktywnej charakterystyce powierzchni, charakteryzującej się wysoką nośnością i wywołanym pH zachowaniem uwalniającym jony Fe(III) w celu opracowania bezenzymowego testu kolorymetrycznego.

Katecholowa sieć funkcjonalna PDA może działać jako rusztowanie koordynujące z dużymi ilościami jonów Fe(III) w celu utworzenia NP PDA-Fe(III), których stan koordynacji można dostosować poprzez zmianę wartości pH. W szczególności, NP PDA-Fe(III) można utrzymywać w stanie rozłożonym na trzech współrzędnych w warunkach alkalicznych, podczas gdy silnie obciążone jony Fe(III) mogą być łatwo uwalniane w warunkach kwasowych, aby reagować z żelazocyjankiem w celu wygenerowania in situ pruskiego niebieskie (PB) NP.

Czułość wykrywania antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) została znacznie poprawiona dzięki wysokiej aktywności peroksydazy NP PB, która wywołała doskonały efekt katalityczny w reakcji kolorymetrycznej. Ponadto stwierdzono korzystną liniowość w zakresie 0,0005-20 ng mL -1  z dolną granicą wykrywalności 0,84 pg mL -1  (S/N = 3). Ponadto, opracowany bezenzymatyczny test immunologiczny kolorymetryczny wykazał doskonałą selektywność i powtarzalność. Uważa się, że ten proponowany, wolny od enzymów system kolorymetryczny PDA-Fe(III) NP będzie stanowić łatwe i niezawodne narzędzie do czułego wykrywania PSA i innych biomarkerów raka w ludzkiej surowicy.

Jako typowa, klasyczna, ale potężna technologia wykrywania biochemicznego w chemii analitycznej, test immunoenzymatyczny (ELISA) wykazuje doskonałość i szeroką praktyczność w ilościowym oznaczaniu analitów o ultraniskich stężeniach.

However, long incubation time and burdensome laborious multistep washing processes make it inefficient and labor-intensive for conventional ELISA. Here, we propose rod-like magnetically driven nanorobots (MNRs) for use as maneuverable immunoassay probes that facilitate a strategy for an automated and highly efficient ELISA analysis, termed nanorobots enabled ELISA (nR-ELISA). To prepare the MNRs, the self-assembled chains of Fe3O4 magnetic particles are chemically coated with a thin layer of rigid silica oxide (SiO2), onto which capture antibody (Ab1) is grafted to further achieve magnetically maneuverable immunoassay probes (MNR-Ab1s).

We investigate the fluid velocity distribution around the MNRs at microscale using numerical simulation and empirically identify the mixing efficiency of the actively rotating MNRs. To automate the analysis process, we design and fabricate by 3-D printing a detection unit consisting of three function wells. The MNR-Ab1s can be steered into different function wells for required reaction or wishing process.

Aldosterone Enzyme Immunoassay Kit

DEIABL242 Creative Diagnostics 96T 1026 EUR

Human Estrone-3-Glucuronide (E1G)Enzyme Immunoassay ELISA Kit

QY-E05423 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Immunoassay Stabilizer

85R-103 Fitzgerald 1 liter 577.2 EUR

11,12-DHET Immunoassay Kit

DH4 Detroit R&D 1 Kit 368.4 EUR

Immunoassay Stabilizer (BSA free)

85R-103BF Fitzgerald 1 liter 577.2 EUR

CaspSELECT Caspase 3 Immunoassay Kit

55R-1338 Fitzgerald 100 assays 1226.4 EUR

(1-Kit )11,12-EET/DHET Immunoassay Kit

DH5 Detroit R&D 1 Kit 368.4 EUR

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K372-100 Biovision each 614.4 EUR

cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K2044-100 ApexBio 100 assays 634.8 EUR

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K2066-100 ApexBio 100 assays 634.8 EUR

cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K371-100 Biovision each 614.4 EUR

QuickTiter Adenovirus Titer Immunoassay Kit

VPK-109 Cell Biolabs 100 assays 846 EUR

Up-converting Phosphor immunoassay analyzer

abx095263-1Machine Abbexa 1 Machine 7326 EUR

Human IgA AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7001 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human IgG AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7200 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human IgM AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7301 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Rat Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FERA2201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Mouse Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEMA2201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEA2201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

CaspSELECT? Caspase-3 Immunoassay Kit (Fluorometric)

K163-100 Biovision each 901.2 EUR

Human Prealbumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEP2010 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

QuickTiter Adenovirus Titer Immunoassay Kit, Trial Size

VPK-109-T Cell Biolabs 20 assays 448.8 EUR

Human Haptoglobin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEH1003 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Ceruloplasmin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEC5201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Complement C3 AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEC2101 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Complement C4 AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEC2102 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Fibrinogen (FBG) AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEF1040 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Alpha-1-Antitrypsin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEA5101 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human IgA, IgG and IgM AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FI700161M3 AssayPro 96 Well Plate 1472.4 EUR

Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Immunoassay Grade, Protease Free, pH ? 7.0

7906-100 Biovision each 783.6 EUR

Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Immunoassay Grade, Protease Free, pH ? 7.0

7906-25 Biovision each 294 EUR

Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Immunoassay Grade, Protease Free, pH ? 7.0

7906-5 Biovision each 144 EUR

Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Immunoassay Grade, Protease Free, pH ? 5.2

7911-100 Biovision each 783.6 EUR

Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Immunoassay Grade, Protease Free, pH ? 5.2

7911-25 Biovision each 294 EUR

Bovine Serum Albumin ? Cohn Fraction V, Immunoassay Grade, Protease Free, pH ? 5.2

7911-5 Biovision each 144 EUR

Human Albumin and Rat Albumin AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FA320111M1 AssayPro 96 Well Plate 1083.6 EUR

Anti-SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Test Kit (Colloidal gold immunoassay)

CP04010 UnScience 25T/kit Ask for price

Human Ceruloplasmin and Haptoglobin AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FH100311M2 AssayPro 96 Well Plate 1083.6 EUR

Human Complement C3 and Complement C4 AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FC320161M2 AssayPro 96 Well Plate 1083.6 EUR

Human Fibrinogen (FBG) and Haptoglobin (HP) AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FH100361M2 AssayPro 96 Well Plate 1083.6 EUR

Human Cardiolipin Antibodies, IgA, IgG and IgM AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FAA3CARL AssayPro 96 Well Plate 1472.4 EUR

Human Alpha-1-Antitrypsin and Prealbumin AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FA500111M2 AssayPro 96 Well Plate 1083.6 EUR

Human Alpha-1-Antitrypsin and Haptoglobin AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FA500112M2 AssayPro 96 Well Plate 1083.6 EUR

Human Beta-2 Glycoprotein 1 Antibodies, IgA, IgG and IgM AssayLite Multiplex Fluorescent Immunoassay Kit

FAA3B2GP1 AssayPro 96 Well Plate 1472.4 EUR

Rapid Gold Immuno-assay Kit for Antibody IgG to Tuberculosis (TB)

Z7010010 Biochain 1 kit 247 EUR

Encephalitozoon cuniculi ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay

18-9001-1 Medicago 1 kit 678 EUR

Mini Samples Enzyme-linked Immunosorbent Assay For Cortisol (Cor)ELISA kit

MEA462Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5944.84 EUR

Mini Samples Enzyme-linked Immunosorbent Assay For Cortisol (Cor)ELISA kit

MEA462Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 594.76 EUR

Mini Samples Enzyme-linked Immunosorbent Assay For Cortisol (Cor)ELISA kit

MEA462Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 798.22 EUR

Mini Samples Enzyme-linked Immunosorbent Assay For Cortisol (Cor)ELISA kit

MEA462Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3231.97 EUR

Anti-SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Test Kit (Enzyme-linked immunosorbent assay)

CP04012 UnScience 96T/5*96T Ask for price

DMT Enzyme

abx098137-200U Abbexa 200 U 526.8 EUR

LDH Enzyme

abx070010-50Units Abbexa 50 Units 1111.2 EUR

ADA Enzyme

20-abx072002 Abbexa
 • 1095.60 EUR
 • 5004.00 EUR
 • 393.60 EUR
 • 150 µg
 • 1 mg
 • 20 ug

ADA Enzyme

20-abx072003 Abbexa
 • 1095.60 EUR
 • 5004.00 EUR
 • 393.60 EUR
 • 150 µg
 • 1 mg
 • 20 ug

uPA Enzyme

20-abx073030 Abbexa
 • 276.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 927.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 5 mg

UNG Enzyme

abx073032-10000U Abbexa 10.000 U 1345.2 EUR

UNG Enzyme

abx073032-20000U Abbexa 20.000 U 2214 EUR

UNG Enzyme

abx073032-2000U Abbexa 2.000 U 493.2 EUR

Rabbit Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) Enzyme

abx077001-025U Abbexa 0.25 U 543.6 EUR

Uromodulin Enzyme

20-abx073760 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 7676.40 EUR
 • 276.00 EUR
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Angiotensin Enzyme

20-abx073017 Abbexa
 • 844.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 3082.80 EUR
 • 10 mg
 • 1 mg
 • 200 mg

Rat NADP oxidase enzyme (NADP oxidase enzyme) ELISA Kit

YLA1460RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Rat NADP oxidase enzyme (NADP oxidase enzyme) ELISA Kit

YLA1460RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Hyaluronidase Enzyme

abx073152-1500IU Abbexa 1.500 IU 276 EUR

Hyaluronidase Enzyme

abx073152-4500IU Abbexa 4.500 IU 393.6 EUR

Hyaluronidase Enzyme

abx073152-15000IU Abbexa 15.000 IU 627.6 EUR

Total LDH Enzyme

abx070012-100Units Abbexa 100 Units 543.6 EUR

BsgI-HF Enzyme

abx071030-100U Abbexa 100 U 627.6 EUR

BsgI-HF Enzyme

abx071030-50U Abbexa 50 U 560.4 EUR

EagI-HF Enzyme

abx071031-250U Abbexa 250 U 510 EUR

EagI-HF Enzyme

abx071031-500U Abbexa 500 U 560.4 EUR

KpnI-HF Enzyme

abx071035-2kU Abbexa 2 kU 510 EUR

KpnI-HF Enzyme

abx071035-4kU Abbexa 4 kU 543.6 EUR

NcoI-HF Enzyme

abx071036-1kU Abbexa 1 kU 543.6 EUR

NcoI-HF Enzyme

abx071036-500U Abbexa 500 U 510 EUR

NdeI-HF Enzyme

abx071037-2kU Abbexa 2 kU 510 EUR

NdeI-HF Enzyme

abx071037-4kU Abbexa 4 kU 560.4 EUR

NheI-HF Enzyme

abx071038-1kU Abbexa 1 kU 560.4 EUR

NheI-HF Enzyme

abx071038-500U Abbexa 500 U 510 EUR

NotI-HF Enzyme

abx071039-250U Abbexa 250 U 510 EUR

NotI-HF Enzyme

abx071039-500U Abbexa 500 U 560.4 EUR

PstI-HF Enzyme

abx071040-10kU Abbexa 10 kU 543.6 EUR

PstI-HF Enzyme

abx071040-5kU Abbexa 5 kU 510 EUR

PvuI-HF Enzyme

abx071041-250U Abbexa 250 U 526.8 EUR

PvuI-HF Enzyme

abx071041-500U Abbexa 500 U 594 EUR

SacI-HF Enzyme

abx071042-1kU Abbexa 1 kU 510 EUR

SacI-HF Enzyme

abx071042-2kU Abbexa 2 kU 543.6 EUR

SaII-HF Enzyme

abx071044-1kU Abbexa 1 kU 510 EUR

SaII-HF Enzyme

abx071044-2kU Abbexa 2 kU 543.6 EUR

ScaI-HF Enzyme

abx071045-1kU Abbexa 1 kU 543.6 EUR

ScaI-HF Enzyme

abx071045-500U Abbexa 500 U 510 EUR

SmaI-HF Enzyme

abx071046-1kU Abbexa 1 kU 510 EUR

SmaI-HF Enzyme

abx071046-2kU Abbexa 2 kU 543.6 EUR

SpeI-HF Enzyme

abx071047-250U Abbexa 250 U 510 EUR

SpeI-HF Enzyme

abx071047-500U Abbexa 500 U 560.4 EUR

SphI-HF Enzyme

abx071048-250U Abbexa 250 U 510 EUR

SphI-HF Enzyme

abx071048-500U Abbexa 500 U 560.4 EUR

XbaI-HF Enzyme

abx071049-1500U Abbexa 1500 U 510 EUR

XbaI-HF Enzyme

abx071049-3kU Abbexa 3 kU 560.4 EUR

The actively rotating MNR-Ab1s can enhance the binding efficacy with target analytes at microscale and greatly decrease incubation time. The integrated nR-ELISA system can significantly reduce the assay time, more importantly during which process manpower input is greatly minimized. Our simulation of the magnetic field distribution generated by Helmholtz coils demonstrates that our approach can be scaled up, which proves the feasibility of using current strategy to construct high throughput nR-ELISA detection instrument. This work of taking magnetic micro/nanobots as active immunoassay probes for automatic and efficient ELISA not only holds great potential for point-of-care testing (POCT) in future but also extends the practical applications of self-propelled micro/nanorobots into the field of analytical chemistry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *