• 9 czerwca, 2022

Testy immunologiczne enzymatyczne (EIA) do serodiagnozy ludzkiej leptospirozy: swoiste izotypowanie IgG3/IgG1 może dodatkowo pomóc w diagnostyce ostrej choroby

Pracochłonny mikroskopowy test aglutynacji (MAT) jest złotym standardem serologicznym w diagnostyce laboratoryjnej leptospirozy. Opracowaliśmy testy serologiczne oparte na EIA z wykorzystaniem białek rekombinowanych (rLigA, rLigB, rLipL32) i ekstraktów całych komórek z ośmiu serotypów Leptospira jako antygenu i oceniliśmy wydajność diagnostyczną nowego testu w każdej klasie w stosunku do paneli surowic ludzkich MAT+ (MAT+) z Portugalia/PT (n = 143) i Angola/AO (n = 100).

Stwierdziliśmy, że kombinacja rekombinowanych białek rLigA, rLigB i rLipL32 prawidłowo zidentyfikowała antygenowo swoiste IgG od pacjentów z klinicznie i laboratoryjnie potwierdzoną leptospirozą (MAT+) z 92% czułością i ~97% swoistością (AUC 0,974) w surowicy z prowincji Luanda (LDA) i Huambo (HBO) w Angoli. Połączenie ekstraktów z całych komórek L. interrogans sv Copenhageni (LiC), L. kirschneri Mozdok (LkM), L. borgpetersenii Arborea (LbA) i L. biflexa Patoc (LbP) pozwoliło dokładnie zidentyfikować pacjentów z klinicznie i laboratoryjnie potwierdzoną leptospirozą (MAT+). ) ze 100% czułością i ~98% specyficznością dla wszystkich prowincji Angola i Portugalia (AUC: 0,997 dla AO/LDA/HBO, 1,000 dla AO/HLA, 0,999 dla PT/AZ i 1,000 dla PT/LIS). Co ciekawe,

Biorąc pod uwagę, że izotypy specyficzne dla klasy IgM/IgD i IgG3/IgG1 powstają w najwcześniejszym przebiegu zakażenia, izotypowanie immunoglobuliny G może być wykorzystane do ustalenia rozpoznania ostrej leptospirozy.

 • Szybkość, łatwość użycia i dokładność testów EIA sprawiają, że są one doskonałą alternatywą dla pracochłonnej i drogiej MAT do badań przesiewowych ostrej infekcji w obszarach, w których krążące serotypy patogennej Leptospira są dobrze zdefiniowane.
 • W sierpniu 2020 r. nowa epidemia wirusa Zachodniego Nilu (WNV) dotknęła 71 osób z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w Andaluzji (Hiszpania). Próbki od tych osób zostały odebrane przez nasze laboratorium, regionalne Centrum Informacji o Wirusach.
 • Celem tego badania było porównanie zgodności, czułości i swoistości wyników między testem WNV VIRCLIA IgG i IgM (Vircell, Hiszpania) a testem WNV ELISA IgM i IgG (Euroimmun, Niemcy) oraz porównanie wydajności WNV VIRCLIA IgM i Euroimmun ELISA do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF).
 • Badanie obejmowało 24 próbki płynu mózgowo-rdzeniowego (sparowane z próbkami surowicy) i 247 próbek surowicy od 217 pacjentów z podejrzeniem infekcji WNV (1 lub 2 na pacjenta). Zgodność testów ELISA i CLIA w wykrywaniu IgM i Ig G w surowicy wyniosła odpowiednio 93% (wskaźnik kappa = 0,85) i 96% (wskaźnik kappa = 0,89). Wartości czułości testów ELISA i CLIA dla IgM w próbkach surowicy wyniosły odpowiednio 96,7% i 98,9%, a wartości swoistości odpowiednio 96,4% i 95,4%.
 • ll[]l;p[;/.p]lo0Wartości czułości testu ELISA i CLIA dla IgG w próbkach surowicy wyniosły odpowiednio 91,1% i 97%, a wartości swoistości odpowiednio 100% i 98,8%. Wyniki uzyskane za pomocą testów ELISA i CLIA w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego wykazały 75% zgodność między nimi (wskaźnik kappa=0,51). Zgodnie z tymi odkryciami monotest WNV VIRCLIA IgM i IgG zapewnia dokładne jakościowe wykrywanie WNV w próbkach surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego.

W tej pracy pożądane było wprowadzenie nanocząstki polidopaminy (PDA) inspirowanej małżami o biokompatybilnej i reaktywnej charakterystyce powierzchni, charakteryzującej się wysoką nośnością i wywołanym pH zachowaniem uwalniającym jony Fe(III) w celu opracowania bezenzymowego testu kolorymetrycznego.

Katecholowa sieć funkcjonalna PDA może działać jako rusztowanie koordynujące z dużymi ilościami jonów Fe(III) w celu utworzenia NP PDA-Fe(III), których stan koordynacji można dostosować poprzez zmianę wartości pH. W szczególności, NP PDA-Fe(III) można utrzymywać w stanie rozłożonym na trzech współrzędnych w warunkach alkalicznych, podczas gdy silnie obciążone jony Fe(III) mogą być łatwo uwalniane w warunkach kwasowych, aby reagować z żelazocyjankiem w celu wygenerowania in situ pruskiego niebieskie (PB) NP.

Czułość wykrywania antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) została znacznie poprawiona dzięki wysokiej aktywności peroksydazy NP PB, która wywołała doskonały efekt katalityczny w reakcji kolorymetrycznej. Ponadto stwierdzono korzystną liniowość w zakresie 0,0005-20 ng mL -1  z dolną granicą wykrywalności 0,84 pg mL -1  (S/N = 3). Ponadto, opracowany bezenzymatyczny test immunologiczny kolorymetryczny wykazał doskonałą selektywność i powtarzalność. Uważa się, że ten proponowany, wolny od enzymów system kolorymetryczny PDA-Fe(III) NP będzie stanowić łatwe i niezawodne narzędzie do czułego wykrywania PSA i innych biomarkerów raka w ludzkiej surowicy.

Jako typowa, klasyczna, ale potężna technologia wykrywania biochemicznego w chemii analitycznej, test immunoenzymatyczny (ELISA) wykazuje doskonałość i szeroką praktyczność w ilościowym oznaczaniu analitów o ultraniskich stężeniach.

However, long incubation time and burdensome laborious multistep washing processes make it inefficient and labor-intensive for conventional ELISA. Here, we propose rod-like magnetically driven nanorobots (MNRs) for use as maneuverable immunoassay probes that facilitate a strategy for an automated and highly efficient ELISA analysis, termed nanorobots enabled ELISA (nR-ELISA). To prepare the MNRs, the self-assembled chains of Fe3O4 magnetic particles are chemically coated with a thin layer of rigid silica oxide (SiO2), onto which capture antibody (Ab1) is grafted to further achieve magnetically maneuverable immunoassay probes (MNR-Ab1s).

We investigate the fluid velocity distribution around the MNRs at microscale using numerical simulation and empirically identify the mixing efficiency of the actively rotating MNRs. To automate the analysis process, we design and fabricate by 3-D printing a detection unit consisting of three function wells. The MNR-Ab1s can be steered into different function wells for required reaction or wishing process.

Aldosterone Enzyme Immunoassay Kit

DEIABL242 Creative Diagnostics 96T 1026 EUR

Corticosterone Enzyme Immunoassay kit

K014-H1 Arbor Assays 1x96 well plate 392.4 EUR

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

DLR-PGE2-Ge-48T DL Develop 48T 562.8 EUR

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

DLR-PGE2-Ge-96T DL Develop 96T 729.6 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RD-PGE2-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 560.4 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RD-PGE2-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 775.2 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RDR-PGE2-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 585.6 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RDR-PGE2-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 811.2 EUR

Corticosterone Enzyme Immunoassay kit, 5 plates

K014-H5 Arbor Assays 5x96 well plate 1332 EUR

Cortisone Enzyme Immunoassay kit (One Plate)

K017-H1 Arbor Assays 1x96 well plate 444 EUR

Cortisone Enzyme Immunoassay kit (Five Plate)

K017-H5 Arbor Assays 5x96 well plate 1527.6 EUR

PGFM Enzyme Immunoassay kit (One Plate)

K022-H1 Arbor Assays 1x96 well plate 424.8 EUR

PGFM Enzyme Immunoassay kit (Five Plate)

K022-H5 Arbor Assays 5x96 well plate 796.8 EUR

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Strip plate

K003-H1 Arbor Assays 1x96 well plate 373.2 EUR

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Whole plate

K003-H1W Arbor Assays 1x96 well plate 366 EUR

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Strip plates

K003-H5 Arbor Assays 5x96 well plate 1266 EUR

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Whole plates

K003-H5W Arbor Assays 5x96 well plate 1266 EUR

Human Estrone-3-Glucuronide (E1G)Enzyme Immunoassay ELISA Kit

QY-E05423 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Immunoassay Stabilizer

85R-103 Fitzgerald 1 liter 577.2 EUR

PGE2 ELISA kit

55R-IB09604 Fitzgerald 96 wells 896.4 EUR

PGE2 ELISA kit

55R-IB09648 Fitzgerald 96 wells 836.4 EUR

Immunoassay Stabilizer (BSA free)

85R-103BF Fitzgerald 1 liter 577.2 EUR

11,12-DHET Immunoassay Kit

DH4 Detroit R&D 1 Kit 368.4 EUR

Cystatin C Immunoassay Kit

K012-H1 Arbor Assays 1x96 well plate 486 EUR

Porcine PGE2 ELISA Kit

EPP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit PGE2 ELISA Kit

ERTP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rat PGE2 ELISA Kit

ERP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey PGE2 ELISA Kit

EMKP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse PGE2 ELISA Kit

EMP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human PGE2 ELISA Kit

EHP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

PGE2 ELISA KIT|Human

EF007405 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Goat PGE2 ELISA Kit

EGTP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine PGE2 ELISA Kit

EBP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken PGE2 ELISA Kit

ECKP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine PGE2 ELISA Kit

ECP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini PGE2 ELISA Kit

EAP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep PGE2 ELISA Kit

ESP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

CaspSELECT Caspase 3 Immunoassay Kit

55R-1338 Fitzgerald 100 assays 1226.4 EUR

Up-converting Phosphor immunoassay analyzer

abx095263-1Machine Abbexa 1 Machine 7326 EUR

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K2066-100 ApexBio 100 assays 634.8 EUR

cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K2044-100 ApexBio 100 assays 634.8 EUR

cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K371-100 Biovision 614.4 EUR

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K372-100 Biovision 614.4 EUR

QuickTiter Adenovirus Titer Immunoassay Kit

VPK-109 Cell Biolabs 100 assays 846 EUR

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

20-abx150373 Abbexa
 • 9004.80 EUR
 • 4795.20 EUR
 • 1111.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Prostaglandin E2 (PGE2) CLIA Kit

abx196166-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx575384-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx257150-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Prostaglandin E2 (PGE2) CLIA Kit

20-abx490154 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

DetectX® PGE2 Antibody, 13ML

C178-13ML Arbor Assays 13ML 1112.4 EUR

DetectX® PGE2 Antibody, 3ML

C178-3ML Arbor Assays 3ML 321.6 EUR

DetectX® PGE2 Conjugate, 13ML

C179-13ML Arbor Assays 13ML 1112.4 EUR

DetectX® PGE2 Conjugate, 3ML

C179-3ML Arbor Assays 3ML 321.6 EUR

Guinea Pig PGE2 ELISA Kit

EGP0019 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

E4637-100 Biovision 874.8 EUR

Prostaglandin E2 PGE2 ELISA kit

EK7124 BosterBio 96wells/kit 573.6 EUR

PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EU2554 FN Test 96T 571.5 EUR

CaspSELECT? Caspase-3 Immunoassay Kit (Fluorometric)

K163-100 Biovision 901.2 EUR

Human Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEA2201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Ceruloplasmin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEC5201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Haptoglobin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEH1003 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human IgA AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7001 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human IgG AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7200 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human IgM AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7301 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Mouse Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEMA2201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Prealbumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEP2010 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Rat Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FERA2201 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

PGE2 Monoclonal Antibody (clone 5A2), 50UG

A011-50UG Arbor Assays 50UG 704.4 EUR

Human Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx257457-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Pig Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx257848-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6431.78 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 634.85 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 855.5 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3489.77 EUR

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

4-CEA538Ge Cloud-Clone
 • 6492.00 EUR
 • 3430.80 EUR
 • 855.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Bovine Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089b Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Chicken Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089c Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Canine Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

General Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Human Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Porcine Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089p Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Rat Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rabbit Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

ELISA kit for PGE2 (Prostaglandin E2)

E-EL-0034 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

General PGE2/ Prostaglandin E2 ELISA Kit

E0056Ge Sunlong 1 Kit 644.4 EUR

Rat PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

ER1800 FN Test 96T 681.12 EUR

Mouse PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EM1503 FN Test 96T 628.92 EUR

Porcine PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EP0205 FN Test 96T 681.12 EUR

Human PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EH4233 FN Test 96T 628.92 EUR

Sheep PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

ESH0066 FN Test 96T 681.12 EUR

Rabbit Prostaglandin E2,PGE2 ELISA Kit

GA-E0177RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

Rabbit Prostaglandin E2,PGE2 ELISA Kit

GA-E0177RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

Nori® Mouse PGE2 ELISA Kit

GR117380 Genorise Scientific 96-well 553.2 EUR

Nori® Rat PGE2 ELISA Kit

GR118236 Genorise Scientific 96-well 553.2 EUR

Nori® Bovine PGE2 ELISA Kit

GR112381 Genorise Scientific 96-well 553.2 EUR

General Prostaglandin E2 ELISA Kit (PGE2)

RK00704 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

(1-Kit )11,12-EET/DHET Immunoassay Kit

DH5 Detroit R&D 1 Kit 368.4 EUR

Human Complement C3 AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEC2101 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

Human Complement C4 AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEC2102 AssayPro 96 Well Plate 475.2 EUR

The actively rotating MNR-Ab1s can enhance the binding efficacy with target analytes at microscale and greatly decrease incubation time. The integrated nR-ELISA system can significantly reduce the assay time, more importantly during which process manpower input is greatly minimized. Our simulation of the magnetic field distribution generated by Helmholtz coils demonstrates that our approach can be scaled up, which proves the feasibility of using current strategy to construct high throughput nR-ELISA detection instrument. This work of taking magnetic micro/nanobots as active immunoassay probes for automatic and efficient ELISA not only holds great potential for point-of-care testing (POCT) in future but also extends the practical applications of self-propelled micro/nanorobots into the field of analytical chemistry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *