• 9 czerwca, 2022

Porównawcza analiza pangenomowa gatunków jamy ustnej Veillonella

Rodzaj  Veillonella  jest powszechnym i obfitym członkiem mikrobiomu jamy ustnej. Obejmuje osiem gatunków:  V. atypica ,  V. denticariosi ,  V. dispar ,  V. infantium ,  V. nakazawae ,  V. parvula ,  V. rogosae  i  V. tobetusensis . Posiadają ważne szlaki metaboliczne, które wykorzystują mleczan jako źródło energii. Jednak ogólny metabolom tych gatunków nie był badany. Aby lepiej zrozumieć ramy metaboliczne  Veillonella  w ludzkim mikrobiomie jamy ustnej, przeprowadziliśmy porównawczą analizę pangenomową ośmiu gatunków jamy ustnej  Veillonella .

Analiza pangenomu jamy ustnej  Veillonella  ujawniła cechy oparte na informacjach ze szlaku KEGG, aby dostosować się do środowiska jamy ustnej. Odkryliśmy, że szlak metaboliczny fruktozy był zachowany we wszystkich   gatunkach  Veillonella podawanych doustnie, a Veillonella doustny  ma zachowane szlaki, które wykorzystują węglowodany inne niż mleczan jako źródło energii. Odkrycie to może pomóc w lepszym zrozumieniu sieci metabolicznej między mikrobiomami jamy ustnej i dostarczy wskazówek dotyczących projektowania przyszłych  badań in silico  i  in vitro  .

W ostatnich czasach oporne patogeny przenoszone przez żywność, zwłaszcza z  gatunku Campylobacter  , spowodowały kilka globalnych kryzysów.

Kryzysy te zostały spotęgowane przez ewolucję wielolekoopornych (MDR) patogenów bakteryjnych oraz pojawienie się szczepów o dużej lekooporności (XDR) i pan-drug-proof (PDR). Dlatego celem tego badania było zbadanie rozwoju oporności i istnienia zarówno XDR, jak i PDR wśród   izolatów Campylobacter .

 • Ponadto zbadaliśmy zastosowanie techniki polimorfizmu długości fragmentów w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR-RFLP) do wykrywania  izolatów Campylobacter opornych na fluorochinolony (FQ)  .
 • Łącznie zidentyfikowano 120  izolatów Campylobacter  w zależności od metod fenotypowych i genotypowych. Warto zauważyć, że cefoksytyna i imipenem były najskuteczniejszymi lekami przeciwko badanym   izolatom Campylobacter . Co ciekawe, większość naszych izolatów (75%) to MDR. Niestety, w naszym badaniu wykryto zarówno izolaty XDR, jak i PDR, z częstością występowania odpowiednio 20,8% i 4,2%.
 • Wszystkie izolaty oporne na FQ z minimalnym hamującym stężeniem cyprofloksacyny ≥4 µg/ml potwierdzono przez genetyczne wykrycie  mutacji chromosomowej gyrA  poprzez podstawienie treoniny w pozycji 86 na izoleucynę (Thr-86-do-Ile) przy użyciu techniki PCR-RFLP.
 • Tutaj PCR-RFLP była bardziej praktyczną i tańszą metodą stosowaną do wykrywania izolatów opornych na FQ. Podsumowując, wprowadziliśmy szybką genetyczną metodę identyfikacji izolatów opornych na FQ, aby uniknąć niepowodzenia leczenia poprzez właściwy opis środków przeciwdrobnoustrojowych.
 • Bacillus mycoides jest słabo poznany, pomimo częstego występowania w różnych środowiskach. Aby zapewnić bezpośredni wgląd w jego ekologię i historię ewolucyjną, przeprowadzono badania porównawcze pangenomu gatunku i funkcjonalną kategoryzację genową 35 izolatów uzyskanych z próbek gleby z północno-wschodniej Polski.
 • Pangenom tych izolatów składa się z 20175 genów i charakteryzuje się silną przewagą genów adaptacyjnych (~83%), znaczną ilością genów plazmidowych (~37%) oraz dużym udziałem profagów i sekwencji insercyjnych. Struktura pangenomowa i badania filodynamiczne sugerowały dużą różnorodność genomową wśród izolatów, ale nie znaleziono korelacji między liniami genetycznymi a pochodzeniem Bacillus.
 • Niemniej jednak dwie populacje B. mycoides, jedna z Białowieskiego Parku Narodowego, ostatniej naturalnej puszczy europejskiej z glebą ekologiczną, a druga z próbek gleb mineralnych pobranych w gospodarstwie w Jasienówce, miejscu o silnej presji antropogenicznej, różnią się znacząco w częstotliwości genów kodujących białka umożliwiające adaptację Bacillus do określonych warunków stresowych i wytwarzanie zestawu związków, co ułatwia ich kolonizację w różnych niszach ekologicznych.
 • Co więcej, różnice w częstości występowania istotnych czynników stresu sigma mogą być ważnym śladem tego procesu. Dzięki tym licznym genom adaptacyjnym B. mycoides jest w stanie szybko przystosować się do zmieniających się warunków środowiskowych.

 

Pomimo naszego bliskiego związku genetycznego z szympansami, istnieją znaczące różnice między zachowaniami społecznymi szympansów i ludzi.

Oksytocyna i wazopresyna są neuropeptydami zaangażowanymi w regulację zachowań społecznych u taksonów kręgowców, w tym tworzenie więzi między parami, komunikację społeczną i agresję, jednak niewiele wiadomo na temat neuroanatomii tych układów u naczelnych, zwłaszcza u małp człekokształtnych. Tutaj wykorzystaliśmy autoradiografię receptorową, aby zlokalizować receptory V1a oksytocyny i wazopresyny, odpowiednio OXTR i AVPR1a, w mózgach siedmiu szympansów. Wiązanie OXTR wykryto w przegrodzie bocznej, podwzgórzu, przyśrodkowym ciele migdałowatym i istocie czarnej. Wiązanie AVPR1a zaobserwowano w korze, przegrodzie bocznej, podwzgórzu, ciele sutka, całym ciele migdałowatym, wnęce zakrętu zębatego i istocie czarnej.

Rozmieszczenie receptorów OXTR/AVPR1a szympansów porównuje się z poprzednimi badaniami na kilku innych gatunkach naczelnych. Jedną zauważalną różnicą jest brak OXTR w regionach nagrody, takich jak brzuszna gałka blada i jądro półleżące u szympansów, podczas gdy OXTR występuje w tych regionach u ludzi. Nasze wyniki sugerują, że u szympansów, podobnie jak u większości innych antropoidalnych naczelnych badanych do tej pory, OXTR ma bardziej ograniczoną dystrybucję niż AVPR1a, podczas gdy u ludzi odnotowano odwrotny wzór. Podsumowując, nasze badanie dostarcza neuroanatomicznej podstawy do zrozumienia funkcji systemów oksytocyny i wazopresyny u szympansów.

Gruźlica (TB) to choroba zakaźna przenoszona drogą powietrzną, charakteryzująca się wysokim wskaźnikiem zachorowalności i śmiertelności, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Czynniki wywołujące gruźlicę należą do kompleksu  Mycobacterium tuberculosis  (MTBc), który składa się z różnych gatunków ludzi i zwierząt związanych z gruźlicą. Niektóre gatunki związane ze zwierzętami mają potencjał zoonotyczny i zwiększają obciążenie związane z leczeniem gruźlicy. Szczepionka BCG („ Bacillus Calmette-Guérin ”) jest szeroko stosowana w zapobieganiu gruźlicy, ale jej stosowanie jest ograniczone u pacjentów i zwierząt z obniżoną odpornością z powodu działań niepożądanych i rozsianych powikłań zagrażających życiu.

W tym badaniu mieliśmy na celu przeprowadzenie analizy porównawczej genomu między gatunkami zaadaptowanymi przez człowieka, w tym szczepami szczepionkowymi BCG, aby zidentyfikować i wskazać konserwatywne geny związane ze zjadliwością we wszystkich gatunkach, co może dodać nową wartość w opracowywaniu szczepionek.  W tym celu z ogólnodostępnego zestawu danych WGS w NCBI pobrano sekwencje 183  szczepów Mycobacterium tuberculosis (MTB).

Gatunki obejmowały: 168 gatunków sensu stricto MTB z innymi ludzkimi szczepami związanymi z kompleksem MTB:  M. tuberculosis  var. africanum  (3),  M. tuberculosis  var. bovis  (2 genomy szkicowe) i 10 gatunków BCG, co umożliwiło analizę genomu rdzeniowego, zawierającego konserwatywne geny i niektóre determinanty czynników wirulencji. Ponadto skonstruowano drzewo filogenetyczne zawierające genomy człowieka (183); zwierzęta szczepy przystosowane do MTB (6) i środowiskowy   szczep Mycobacterium „ M. canettii ”.

Amylin Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA812Ge28 Cloud-Clone
 • 247.00 EUR
 • 2510.00 EUR
 • 625.00 EUR
 • 310.00 EUR
 • 214.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Diacylglycerol (DAG) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAC038Ge01 Cloud-Clone
 • 242.00 EUR
 • 2444.00 EUR
 • 610.00 EUR
 • 304.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Histone (HIS) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAS091Ge01 Cloud-Clone
 • 284.00 EUR
 • 3104.00 EUR
 • 760.00 EUR
 • 364.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glycine (Gly) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAS117Ge01 Cloud-Clone
 • 257.00 EUR
 • 2668.00 EUR
 • 661.00 EUR
 • 324.00 EUR
 • 218.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphocreatine (PCr) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAV808Ge01 Cloud-Clone
 • 257.00 EUR
 • 2668.00 EUR
 • 661.00 EUR
 • 324.00 EUR
 • 218.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Putrescine (PT) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAX051Ge01 Cloud-Clone
 • 257.00 EUR
 • 2668.00 EUR
 • 661.00 EUR
 • 324.00 EUR
 • 218.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Octopamine (OA) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAG048Ge01 Cloud-Clone
 • 242.00 EUR
 • 2444.00 EUR
 • 610.00 EUR
 • 304.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphatidylserine (PS) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAB881Ge01 Cloud-Clone
 • 235.00 EUR
 • 2318.00 EUR
 • 581.00 EUR
 • 292.00 EUR
 • 208.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glutathione (GSH) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA294Ge21 Cloud-Clone
 • 236.00 EUR
 • 2351.00 EUR
 • 589.00 EUR
 • 295.00 EUR
 • 209.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Dehydroepiandrosterone (DHEA) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA398Ge21 Cloud-Clone
 • 289.00 EUR
 • 3170.00 EUR
 • 775.00 EUR
 • 370.00 EUR
 • 232.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA452Ge21 Cloud-Clone
 • 251.00 EUR
 • 2576.00 EUR
 • 640.00 EUR
 • 316.00 EUR
 • 215.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Estriol (E3) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA455Ge22 Cloud-Clone
 • 236.00 EUR
 • 2351.00 EUR
 • 589.00 EUR
 • 295.00 EUR
 • 209.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Testosterone (Testo) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA458Ge21 Cloud-Clone
 • 226.00 EUR
 • 2180.00 EUR
 • 550.00 EUR
 • 280.00 EUR
 • 205.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Estradiol (E2) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA461Ge21 Cloud-Clone
 • 268.00 EUR
 • 2840.00 EUR
 • 700.00 EUR
 • 340.00 EUR
 • 223.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cortisol (Cor) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA462Ge21 Cloud-Clone
 • 268.00 EUR
 • 2840.00 EUR
 • 700.00 EUR
 • 340.00 EUR
 • 223.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Corticosterone (Cort) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA540Ge22 Cloud-Clone
 • 236.00 EUR
 • 2351.00 EUR
 • 589.00 EUR
 • 295.00 EUR
 • 209.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Opiorphin (OPI) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAB124Ge21 Cloud-Clone
 • 244.00 EUR
 • 2470.00 EUR
 • 616.00 EUR
 • 306.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Lipopolysaccharide (LPS) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAB526Ge22 Cloud-Clone
 • 244.00 EUR
 • 2470.00 EUR
 • 616.00 EUR
 • 306.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Allopregnanolone (AP) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAB963Ge21 Cloud-Clone
 • 268.00 EUR
 • 2840.00 EUR
 • 700.00 EUR
 • 340.00 EUR
 • 223.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Amylin Monoclonal Antibody (Pan-species), APC

4-MAA812Ge28-APC Cloud-Clone
 • 345.00 EUR
 • 3275.00 EUR
 • 912.00 EUR
 • 440.00 EUR
 • 219.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Amylin Monoclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-MAA812Ge28-Biotin Cloud-Clone
 • 311.00 EUR
 • 2460.00 EUR
 • 727.00 EUR
 • 381.00 EUR
 • 219.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Amylin Monoclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-MAA812Ge28-Cy3 Cloud-Clone
 • 419.00 EUR
 • 4325.00 EUR
 • 1175.00 EUR
 • 545.00 EUR
 • 251.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Amylin Monoclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-MAA812Ge28-FITC Cloud-Clone
 • 296.00 EUR
 • 2640.00 EUR
 • 750.00 EUR
 • 372.00 EUR
 • 195.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Amylin Monoclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-MAA812Ge28-HRP Cloud-Clone
 • 316.00 EUR
 • 2855.00 EUR
 • 807.00 EUR
 • 398.00 EUR
 • 206.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Amylin Monoclonal Antibody (Pan-species), PE

4-MAA812Ge28-PE Cloud-Clone
 • 296.00 EUR
 • 2640.00 EUR
 • 750.00 EUR
 • 372.00 EUR
 • 195.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cefalexin (CEL) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAK937Ge21 Cloud-Clone
 • 259.00 EUR
 • 2708.00 EUR
 • 670.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 219.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Citrulline (Cit) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAA505Ge01 Cloud-Clone
 • 228.00 EUR
 • 2219.00 EUR
 • 559.00 EUR
 • 283.00 EUR
 • 206.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Kynurenic Acid (KYNA) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAD718Ge01 Cloud-Clone
 • 242.00 EUR
 • 2444.00 EUR
 • 610.00 EUR
 • 304.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Diacylglycerol (DAG) Polyclonal Antibody (Pan-species), APC

4-PAC038Ge01-APC Cloud-Clone
 • 339.00 EUR
 • 3185.00 EUR
 • 890.00 EUR
 • 431.00 EUR
 • 216.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Diacylglycerol (DAG) Polyclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-PAC038Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 307.00 EUR
 • 2394.00 EUR
 • 711.00 EUR
 • 374.00 EUR
 • 217.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Diacylglycerol (DAG) Polyclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-PAC038Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 410.00 EUR
 • 4205.00 EUR
 • 1145.00 EUR
 • 533.00 EUR
 • 247.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Diacylglycerol (DAG) Polyclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-PAC038Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 291.00 EUR
 • 2568.00 EUR
 • 732.00 EUR
 • 364.00 EUR
 • 193.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Diacylglycerol (DAG) Polyclonal Antibody (Pan-species), PE

4-PAC038Ge01-PE Cloud-Clone
 • 291.00 EUR
 • 2568.00 EUR
 • 732.00 EUR
 • 364.00 EUR
 • 193.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Pyroglutamic Acid (PCA) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAK821Ge01 Cloud-Clone
 • 242.00 EUR
 • 2444.00 EUR
 • 610.00 EUR
 • 304.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Eicosapentaenoic Acid (EPA) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAO122Ge01 Cloud-Clone
 • 257.00 EUR
 • 2668.00 EUR
 • 661.00 EUR
 • 324.00 EUR
 • 218.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Docosahexaenoic Acid (DHA) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAO623Ge01 Cloud-Clone
 • 257.00 EUR
 • 2668.00 EUR
 • 661.00 EUR
 • 324.00 EUR
 • 218.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Histone (HIS) Polyclonal Antibody (Pan-species), APC

4-PAS091Ge01-APC Cloud-Clone
 • 402.00 EUR
 • 4085.00 EUR
 • 1115.00 EUR
 • 521.00 EUR
 • 243.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Histone (HIS) Polyclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-PAS091Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 353.00 EUR
 • 3054.00 EUR
 • 876.00 EUR
 • 440.00 EUR
 • 237.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Histone (HIS) Polyclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-PAS091Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 494.00 EUR
 • 5405.00 EUR
 • 1445.00 EUR
 • 653.00 EUR
 • 283.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Histone (HIS) Polyclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-PAS091Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 341.00 EUR
 • 3288.00 EUR
 • 912.00 EUR
 • 436.00 EUR
 • 215.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Histone (HIS) Polyclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-PAS091Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 365.00 EUR
 • 3557.00 EUR
 • 983.00 EUR
 • 468.00 EUR
 • 227.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Histone (HIS) Polyclonal Antibody (Pan-species), PE

4-PAS091Ge01-PE Cloud-Clone
 • 341.00 EUR
 • 3288.00 EUR
 • 912.00 EUR
 • 436.00 EUR
 • 215.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glycine (Gly) Polyclonal Antibody (Pan-species), APC

4-PAS117Ge01-APC Cloud-Clone
 • 360.00 EUR
 • 3491.00 EUR
 • 966.00 EUR
 • 461.00 EUR
 • 225.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glycine (Gly) Polyclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-PAS117Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 322.00 EUR
 • 2618.00 EUR
 • 767.00 EUR
 • 396.00 EUR
 • 223.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glycine (Gly) Polyclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-PAS117Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 439.00 EUR
 • 4613.00 EUR
 • 1247.00 EUR
 • 573.00 EUR
 • 259.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glycine (Gly) Polyclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-PAS117Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 308.00 EUR
 • 2812.00 EUR
 • 793.00 EUR
 • 389.00 EUR
 • 200.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glycine (Gly) Polyclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-PAS117Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 329.00 EUR
 • 3042.00 EUR
 • 854.00 EUR
 • 416.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glycine (Gly) Polyclonal Antibody (Pan-species), PE

4-PAS117Ge01-PE Cloud-Clone
 • 308.00 EUR
 • 2812.00 EUR
 • 793.00 EUR
 • 389.00 EUR
 • 200.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphocreatine (PCr) Polyclonal Antibody (Pan-species), APC

4-PAV808Ge01-APC Cloud-Clone
 • 360.00 EUR
 • 3491.00 EUR
 • 966.00 EUR
 • 461.00 EUR
 • 225.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphocreatine (PCr) Polyclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-PAV808Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 322.00 EUR
 • 2618.00 EUR
 • 767.00 EUR
 • 396.00 EUR
 • 223.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphocreatine (PCr) Polyclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-PAV808Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 439.00 EUR
 • 4613.00 EUR
 • 1247.00 EUR
 • 573.00 EUR
 • 259.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphocreatine (PCr) Polyclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-PAV808Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 308.00 EUR
 • 2812.00 EUR
 • 793.00 EUR
 • 389.00 EUR
 • 200.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphocreatine (PCr) Polyclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-PAV808Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 329.00 EUR
 • 3042.00 EUR
 • 854.00 EUR
 • 416.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphocreatine (PCr) Polyclonal Antibody (Pan-species), PE

4-PAV808Ge01-PE Cloud-Clone
 • 308.00 EUR
 • 2812.00 EUR
 • 793.00 EUR
 • 389.00 EUR
 • 200.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Putrescine (PT) Polyclonal Antibody (Pan-species), APC

4-PAX051Ge01-APC Cloud-Clone
 • 360.00 EUR
 • 3491.00 EUR
 • 966.00 EUR
 • 461.00 EUR
 • 225.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Putrescine (PT) Polyclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-PAX051Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 322.00 EUR
 • 2618.00 EUR
 • 767.00 EUR
 • 396.00 EUR
 • 223.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Putrescine (PT) Polyclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-PAX051Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 439.00 EUR
 • 4613.00 EUR
 • 1247.00 EUR
 • 573.00 EUR
 • 259.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Putrescine (PT) Polyclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-PAX051Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 308.00 EUR
 • 2812.00 EUR
 • 793.00 EUR
 • 389.00 EUR
 • 200.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Putrescine (PT) Polyclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-PAX051Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 329.00 EUR
 • 3042.00 EUR
 • 854.00 EUR
 • 416.00 EUR
 • 212.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Putrescine (PT) Polyclonal Antibody (Pan-species), PE

4-PAX051Ge01-PE Cloud-Clone
 • 308.00 EUR
 • 2812.00 EUR
 • 793.00 EUR
 • 389.00 EUR
 • 200.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Polyethylene Glycol (PEG) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAX163Ge01 Cloud-Clone
 • 253.00 EUR
 • 2615.00 EUR
 • 649.00 EUR
 • 319.00 EUR
 • 217.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Chikungunya Virus (CHIKV) Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-PAX256Ge08 Cloud-Clone
 • 331.00 EUR
 • 3830.00 EUR
 • 925.00 EUR
 • 430.00 EUR
 • 250.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Recombinant Antibody to Dehydroepiandrosterone (DHEA) (Pan-species)

4-RAA398Ge21 Cloud-Clone
 • 339.00 EUR
 • 3962.00 EUR
 • 955.00 EUR
 • 442.00 EUR
 • 253.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Recombinant Antibody to Digoxin (DGX) (Pan-species)

4-RAK639Ge21 Cloud-Clone
 • 339.00 EUR
 • 3962.00 EUR
 • 955.00 EUR
 • 442.00 EUR
 • 253.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Octopamine (OA) Polyclonal Antibody (Pan-species), APC

4-PAG048Ge01-APC Cloud-Clone
 • 339.00 EUR
 • 3185.00 EUR
 • 890.00 EUR
 • 431.00 EUR
 • 216.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Octopamine (OA) Polyclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-PAG048Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 307.00 EUR
 • 2394.00 EUR
 • 711.00 EUR
 • 374.00 EUR
 • 217.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Octopamine (OA) Polyclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-PAG048Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 410.00 EUR
 • 4205.00 EUR
 • 1145.00 EUR
 • 533.00 EUR
 • 247.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Octopamine (OA) Polyclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-PAG048Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 291.00 EUR
 • 2568.00 EUR
 • 732.00 EUR
 • 364.00 EUR
 • 193.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Octopamine (OA) Polyclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-PAG048Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 310.00 EUR
 • 2777.00 EUR
 • 788.00 EUR
 • 390.00 EUR
 • 204.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Octopamine (OA) Polyclonal Antibody (Pan-species), PE

4-PAG048Ge01-PE Cloud-Clone
 • 291.00 EUR
 • 2568.00 EUR
 • 732.00 EUR
 • 364.00 EUR
 • 193.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphatidylserine (PS) Polyclonal Antibody (Pan-species), APC

4-PAB881Ge01-APC Cloud-Clone
 • 327.00 EUR
 • 3014.00 EUR
 • 847.00 EUR
 • 413.00 EUR
 • 211.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphatidylserine (PS) Polyclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-PAB881Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 298.00 EUR
 • 2268.00 EUR
 • 679.00 EUR
 • 361.00 EUR
 • 213.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphatidylserine (PS) Polyclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-PAB881Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 395.00 EUR
 • 3977.00 EUR
 • 1088.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 240.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphatidylserine (PS) Polyclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-PAB881Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 282.00 EUR
 • 2431.00 EUR
 • 697.00 EUR
 • 351.00 EUR
 • 189.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphatidylserine (PS) Polyclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-PAB881Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 300.00 EUR
 • 2628.00 EUR
 • 750.00 EUR
 • 375.00 EUR
 • 200.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Phosphatidylserine (PS) Polyclonal Antibody (Pan-species), PE

4-PAB881Ge01-PE Cloud-Clone
 • 282.00 EUR
 • 2431.00 EUR
 • 697.00 EUR
 • 351.00 EUR
 • 189.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Diacylglycerol (DAG) Polyclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-PAC038Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 310.00 EUR
 • 2777.00 EUR
 • 788.00 EUR
 • 390.00 EUR
 • 204.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Hemagglutinin (HA) Tag Polyclonal Antibody (Pan-species)

4-TAX160Ge01 Cloud-Clone
 • 242.00 EUR
 • 2430.00 EUR
 • 607.00 EUR
 • 302.00 EUR
 • 211.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Hemagglutinin (HA) Tag Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-TAX160Ge22 Cloud-Clone
 • 262.00 EUR
 • 2747.00 EUR
 • 679.00 EUR
 • 331.00 EUR
 • 220.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Estrone Sulfate (E1S) Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-MAA191Ge21 Cloud-Clone
 • 268.00 EUR
 • 2840.00 EUR
 • 700.00 EUR
 • 340.00 EUR
 • 223.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glutathione (GSH) Monoclonal Antibody (Pan-species), APC

4-MAA294Ge21-APC Cloud-Clone
 • 330.00 EUR
 • 3059.00 EUR
 • 858.00 EUR
 • 418.00 EUR
 • 213.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glutathione (GSH) Monoclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-MAA294Ge21-Biotin Cloud-Clone
 • 300.00 EUR
 • 2301.00 EUR
 • 687.00 EUR
 • 365.00 EUR
 • 214.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glutathione (GSH) Monoclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-MAA294Ge21-Cy3 Cloud-Clone
 • 398.00 EUR
 • 4037.00 EUR
 • 1103.00 EUR
 • 516.00 EUR
 • 242.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glutathione (GSH) Monoclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-MAA294Ge21-FITC Cloud-Clone
 • 284.00 EUR
 • 2467.00 EUR
 • 706.00 EUR
 • 354.00 EUR
 • 190.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glutathione (GSH) Monoclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-MAA294Ge21-HRP Cloud-Clone
 • 302.00 EUR
 • 2667.00 EUR
 • 760.00 EUR
 • 379.00 EUR
 • 201.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Glutathione (GSH) Monoclonal Antibody (Pan-species), PE

4-MAA294Ge21-PE Cloud-Clone
 • 284.00 EUR
 • 2467.00 EUR
 • 706.00 EUR
 • 354.00 EUR
 • 190.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Dehydroepiandrosterone (DHEA) Monoclonal Antibody (Pan-species), APC

4-MAA398Ge21-APC Cloud-Clone
 • 408.00 EUR
 • 4175.00 EUR
 • 1137.00 EUR
 • 530.00 EUR
 • 246.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Dehydroepiandrosterone (DHEA) Monoclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-MAA398Ge21-Biotin Cloud-Clone
 • 357.00 EUR
 • 3120.00 EUR
 • 892.00 EUR
 • 447.00 EUR
 • 239.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Dehydroepiandrosterone (DHEA) Monoclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-MAA398Ge21-Cy3 Cloud-Clone
 • 503.00 EUR
 • 5525.00 EUR
 • 1475.00 EUR
 • 665.00 EUR
 • 287.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Dehydroepiandrosterone (DHEA) Monoclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-MAA398Ge21-FITC Cloud-Clone
 • 346.00 EUR
 • 3360.00 EUR
 • 930.00 EUR
 • 444.00 EUR
 • 217.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Dehydroepiandrosterone (DHEA) Monoclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-MAA398Ge21-HRP Cloud-Clone
 • 370.00 EUR
 • 3635.00 EUR
 • 1002.00 EUR
 • 476.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Dehydroepiandrosterone (DHEA) Monoclonal Antibody (Pan-species), PE

4-MAA398Ge21-PE Cloud-Clone
 • 346.00 EUR
 • 3360.00 EUR
 • 930.00 EUR
 • 444.00 EUR
 • 217.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody (Pan-species), APC

4-MAA452Ge21-APC Cloud-Clone
 • 351.00 EUR
 • 3365.00 EUR
 • 935.00 EUR
 • 449.00 EUR
 • 222.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-MAA452Ge21-Biotin Cloud-Clone
 • 316.00 EUR
 • 2526.00 EUR
 • 744.00 EUR
 • 387.00 EUR
 • 221.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody (Pan-species), Cy3

4-MAA452Ge21-Cy3 Cloud-Clone
 • 427.00 EUR
 • 4445.00 EUR
 • 1205.00 EUR
 • 557.00 EUR
 • 254.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-MAA452Ge21-FITC Cloud-Clone
 • 301.00 EUR
 • 2712.00 EUR
 • 768.00 EUR
 • 379.00 EUR
 • 197.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody (Pan-species), HRP

4-MAA452Ge21-HRP Cloud-Clone
 • 321.00 EUR
 • 2933.00 EUR
 • 827.00 EUR
 • 405.00 EUR
 • 209.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody (Pan-species), PE

4-MAA452Ge21-PE Cloud-Clone
 • 301.00 EUR
 • 2712.00 EUR
 • 768.00 EUR
 • 379.00 EUR
 • 197.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Estriol (E3) Monoclonal Antibody (Pan-species), APC

4-MAA455Ge22-APC Cloud-Clone
 • 330.00 EUR
 • 3059.00 EUR
 • 858.00 EUR
 • 418.00 EUR
 • 213.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Estriol (E3) Monoclonal Antibody (Pan-species), Biotinylated

4-MAA455Ge22-Biotin Cloud-Clone
 • 300.00 EUR
 • 2301.00 EUR
 • 687.00 EUR
 • 365.00 EUR
 • 214.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Nasze wyniki wykazały, że rdzeń genomu składa się z 1166 zachowanych genów wśród tych gatunków, co stanowi niewielką część pangenomu (7036 genów). Pozostałe geny w pangenomie (5870) to geny pomocnicze, dodające dużej różnorodności międzygatunkowej. Co więcej, rdzeń genomu zawiera kilka genów związanych z wirulencją, co może wyjaśniać rzadki potencjał zakaźności niektórych atenuowanych szczepów szczepionkowych u niektórych pacjentów. Badanie to ujawnia, że ​​przy opracowywaniu kandydatów na szczepionki można wziąć pod uwagę małą liczbę konserwatywnych genów w ludzkich gatunkach MTBc zaadaptowanych przez człowieka i dużą różnorodność międzygatunkową pangenomu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.