• 9 czerwca, 2022

Porównawcza analiza pangenomowa gatunków jamy ustnej Veillonella

Rodzaj  Veillonella  jest powszechnym i obfitym członkiem mikrobiomu jamy ustnej. Obejmuje osiem gatunków:  V. atypica ,  V. denticariosi ,  V. dispar ,  V. infantium ,  V. nakazawae ,  V. parvula ,  V. rogosae  i  V. tobetusensis . Posiadają ważne szlaki metaboliczne, które wykorzystują mleczan jako źródło energii. Jednak ogólny metabolom tych gatunków nie był badany. Aby lepiej zrozumieć ramy metaboliczne  Veillonella  w ludzkim mikrobiomie jamy ustnej, przeprowadziliśmy porównawczą analizę pangenomową ośmiu gatunków jamy ustnej  Veillonella .

Analiza pangenomu jamy ustnej  Veillonella  ujawniła cechy oparte na informacjach ze szlaku KEGG, aby dostosować się do środowiska jamy ustnej. Odkryliśmy, że szlak metaboliczny fruktozy był zachowany we wszystkich   gatunkach  Veillonella podawanych doustnie, a Veillonella doustny  ma zachowane szlaki, które wykorzystują węglowodany inne niż mleczan jako źródło energii. Odkrycie to może pomóc w lepszym zrozumieniu sieci metabolicznej między mikrobiomami jamy ustnej i dostarczy wskazówek dotyczących projektowania przyszłych  badań in silico  i  in vitro  .

W ostatnich czasach oporne patogeny przenoszone przez żywność, zwłaszcza z  gatunku Campylobacter  , spowodowały kilka globalnych kryzysów.

Kryzysy te zostały spotęgowane przez ewolucję wielolekoopornych (MDR) patogenów bakteryjnych oraz pojawienie się szczepów o dużej lekooporności (XDR) i pan-drug-proof (PDR). Dlatego celem tego badania było zbadanie rozwoju oporności i istnienia zarówno XDR, jak i PDR wśród   izolatów Campylobacter .

 • Ponadto zbadaliśmy zastosowanie techniki polimorfizmu długości fragmentów w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR-RFLP) do wykrywania  izolatów Campylobacter opornych na fluorochinolony (FQ)  .
 • Łącznie zidentyfikowano 120  izolatów Campylobacter  w zależności od metod fenotypowych i genotypowych. Warto zauważyć, że cefoksytyna i imipenem były najskuteczniejszymi lekami przeciwko badanym   izolatom Campylobacter . Co ciekawe, większość naszych izolatów (75%) to MDR. Niestety, w naszym badaniu wykryto zarówno izolaty XDR, jak i PDR, z częstością występowania odpowiednio 20,8% i 4,2%.
 • Wszystkie izolaty oporne na FQ z minimalnym hamującym stężeniem cyprofloksacyny ≥4 µg/ml potwierdzono przez genetyczne wykrycie  mutacji chromosomowej gyrA  poprzez podstawienie treoniny w pozycji 86 na izoleucynę (Thr-86-do-Ile) przy użyciu techniki PCR-RFLP.
 • Tutaj PCR-RFLP była bardziej praktyczną i tańszą metodą stosowaną do wykrywania izolatów opornych na FQ. Podsumowując, wprowadziliśmy szybką genetyczną metodę identyfikacji izolatów opornych na FQ, aby uniknąć niepowodzenia leczenia poprzez właściwy opis środków przeciwdrobnoustrojowych.
 • Bacillus mycoides jest słabo poznany, pomimo częstego występowania w różnych środowiskach. Aby zapewnić bezpośredni wgląd w jego ekologię i historię ewolucyjną, przeprowadzono badania porównawcze pangenomu gatunku i funkcjonalną kategoryzację genową 35 izolatów uzyskanych z próbek gleby z północno-wschodniej Polski.
 • Pangenom tych izolatów składa się z 20175 genów i charakteryzuje się silną przewagą genów adaptacyjnych (~83%), znaczną ilością genów plazmidowych (~37%) oraz dużym udziałem profagów i sekwencji insercyjnych. Struktura pangenomowa i badania filodynamiczne sugerowały dużą różnorodność genomową wśród izolatów, ale nie znaleziono korelacji między liniami genetycznymi a pochodzeniem Bacillus.
 • Niemniej jednak dwie populacje B. mycoides, jedna z Białowieskiego Parku Narodowego, ostatniej naturalnej puszczy europejskiej z glebą ekologiczną, a druga z próbek gleb mineralnych pobranych w gospodarstwie w Jasienówce, miejscu o silnej presji antropogenicznej, różnią się znacząco w częstotliwości genów kodujących białka umożliwiające adaptację Bacillus do określonych warunków stresowych i wytwarzanie zestawu związków, co ułatwia ich kolonizację w różnych niszach ekologicznych.
 • Co więcej, różnice w częstości występowania istotnych czynników stresu sigma mogą być ważnym śladem tego procesu. Dzięki tym licznym genom adaptacyjnym B. mycoides jest w stanie szybko przystosować się do zmieniających się warunków środowiskowych.

 

Pomimo naszego bliskiego związku genetycznego z szympansami, istnieją znaczące różnice między zachowaniami społecznymi szympansów i ludzi.

Oksytocyna i wazopresyna są neuropeptydami zaangażowanymi w regulację zachowań społecznych u taksonów kręgowców, w tym tworzenie więzi między parami, komunikację społeczną i agresję, jednak niewiele wiadomo na temat neuroanatomii tych układów u naczelnych, zwłaszcza u małp człekokształtnych. Tutaj wykorzystaliśmy autoradiografię receptorową, aby zlokalizować receptory V1a oksytocyny i wazopresyny, odpowiednio OXTR i AVPR1a, w mózgach siedmiu szympansów. Wiązanie OXTR wykryto w przegrodzie bocznej, podwzgórzu, przyśrodkowym ciele migdałowatym i istocie czarnej. Wiązanie AVPR1a zaobserwowano w korze, przegrodzie bocznej, podwzgórzu, ciele sutka, całym ciele migdałowatym, wnęce zakrętu zębatego i istocie czarnej.

Rozmieszczenie receptorów OXTR/AVPR1a szympansów porównuje się z poprzednimi badaniami na kilku innych gatunkach naczelnych. Jedną zauważalną różnicą jest brak OXTR w regionach nagrody, takich jak brzuszna gałka blada i jądro półleżące u szympansów, podczas gdy OXTR występuje w tych regionach u ludzi. Nasze wyniki sugerują, że u szympansów, podobnie jak u większości innych antropoidalnych naczelnych badanych do tej pory, OXTR ma bardziej ograniczoną dystrybucję niż AVPR1a, podczas gdy u ludzi odnotowano odwrotny wzór. Podsumowując, nasze badanie dostarcza neuroanatomicznej podstawy do zrozumienia funkcji systemów oksytocyny i wazopresyny u szympansów.

Gruźlica (TB) to choroba zakaźna przenoszona drogą powietrzną, charakteryzująca się wysokim wskaźnikiem zachorowalności i śmiertelności, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Czynniki wywołujące gruźlicę należą do kompleksu  Mycobacterium tuberculosis  (MTBc), który składa się z różnych gatunków ludzi i zwierząt związanych z gruźlicą. Niektóre gatunki związane ze zwierzętami mają potencjał zoonotyczny i zwiększają obciążenie związane z leczeniem gruźlicy. Szczepionka BCG („ Bacillus Calmette-Guérin ”) jest szeroko stosowana w zapobieganiu gruźlicy, ale jej stosowanie jest ograniczone u pacjentów i zwierząt z obniżoną odpornością z powodu działań niepożądanych i rozsianych powikłań zagrażających życiu.

W tym badaniu mieliśmy na celu przeprowadzenie analizy porównawczej genomu między gatunkami zaadaptowanymi przez człowieka, w tym szczepami szczepionkowymi BCG, aby zidentyfikować i wskazać konserwatywne geny związane ze zjadliwością we wszystkich gatunkach, co może dodać nową wartość w opracowywaniu szczepionek.  W tym celu z ogólnodostępnego zestawu danych WGS w NCBI pobrano sekwencje 183  szczepów Mycobacterium tuberculosis (MTB).

Gatunki obejmowały: 168 gatunków sensu stricto MTB z innymi ludzkimi szczepami związanymi z kompleksem MTB:  M. tuberculosis  var. africanum  (3),  M. tuberculosis  var. bovis  (2 genomy szkicowe) i 10 gatunków BCG, co umożliwiło analizę genomu rdzeniowego, zawierającego konserwatywne geny i niektóre determinanty czynników wirulencji. Ponadto skonstruowano drzewo filogenetyczne zawierające genomy człowieka (183); zwierzęta szczepy przystosowane do MTB (6) i środowiskowy   szczep Mycobacterium „ M. canettii ”.

General species Glucagon (GCG) ELISA Kit

MBS2709785-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 2710 EUR

General species Glucagon (GCG) ELISA Kit

MBS2709785-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 235 EUR

General species Glucagon (GCG) ELISA Kit

MBS2709785-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 305 EUR

General species Glucagon (GCG) ELISA Kit

MBS2709785-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1410 EUR

General species Glucagon (GCG) ELISA Kit

MBS2709785-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 370 EUR

General species Uric Acid (UA) ELISA Kit

MBS2709793-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3605 EUR

General species Uric Acid (UA) ELISA Kit

MBS2709793-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 265 EUR

General species Uric Acid (UA) ELISA Kit

MBS2709793-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 360 EUR

General species Uric Acid (UA) ELISA Kit

MBS2709793-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1870 EUR

General species Uric Acid (UA) ELISA Kit

MBS2709793-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 470 EUR

General species Methylglyoxal (MG) ELISA Kit

MBS2709783-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3780 EUR

General species Methylglyoxal (MG) ELISA Kit

MBS2709783-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 280 EUR

General species Methylglyoxal (MG) ELISA Kit

MBS2709783-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 370 EUR

General species Methylglyoxal (MG) ELISA Kit

MBS2709783-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1955 EUR

General species Methylglyoxal (MG) ELISA Kit

MBS2709783-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 485 EUR

General species Corticosterone (Cort) ELISA Kit

MBS2709816-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4230 EUR

General species Corticosterone (Cort) ELISA Kit

MBS2709816-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 290 EUR

General species Corticosterone (Cort) ELISA Kit

MBS2709816-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 405 EUR

General species Corticosterone (Cort) ELISA Kit

MBS2709816-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

General species Corticosterone (Cort) ELISA Kit

MBS2709816-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 530 EUR

General species Substance P (SP) ELISA Kit

MBS2709770-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3780 EUR

General species Substance P (SP) ELISA Kit

MBS2709770-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 280 EUR

General species Substance P (SP) ELISA Kit

MBS2709770-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 370 EUR

General species Substance P (SP) ELISA Kit

MBS2709770-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1955 EUR

General species Substance P (SP) ELISA Kit

MBS2709770-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 485 EUR

General species Eicosapentaenoic Acid (EPA) ELISA Kit

MBS2709792-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

General species Eicosapentaenoic Acid (EPA) ELISA Kit

MBS2709792-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General species Eicosapentaenoic Acid (EPA) ELISA Kit

MBS2709792-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

General species Eicosapentaenoic Acid (EPA) ELISA Kit

MBS2709792-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2110 EUR

General species Eicosapentaenoic Acid (EPA) ELISA Kit

MBS2709792-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 515 EUR

General species 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

MBS2709827-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4295 EUR

General species 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

MBS2709827-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 295 EUR

General species 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

MBS2709827-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 410 EUR

General species 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

MBS2709827-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2215 EUR

General species 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

MBS2709827-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 540 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit

MBS2709822-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4230 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit

MBS2709822-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 290 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit

MBS2709822-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 405 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit

MBS2709822-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit

MBS2709822-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 530 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125316-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6270 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125316-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 410 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125316-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 635 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125316-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3435 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125316-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 850 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125317-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6270 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125317-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 410 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125317-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 635 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125317-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3435 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125317-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 850 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709730-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3780 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709730-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 280 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709730-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 370 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709730-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1955 EUR

General species Meropenem (Mer)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709730-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 485 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709731-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3780 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709731-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 280 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709731-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 370 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709731-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1955 EUR

General species Kanamycin (KNM)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709731-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 485 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125315-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6270 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125315-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 410 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125315-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 635 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125315-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3435 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125315-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 850 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709729-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3780 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709729-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 280 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709729-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 370 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709729-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1955 EUR

General species Ampicillin (ABPC)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709729-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 485 EUR

General species Homocysteine (HCy)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709697-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4335 EUR

General species Homocysteine (HCy)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709697-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 295 EUR

General species Homocysteine (HCy)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709697-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 410 EUR

General species Homocysteine (HCy)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709697-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2235 EUR

General species Homocysteine (HCy)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709697-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 545 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125326-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6555 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125326-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 430 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125326-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 665 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125326-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3605 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125326-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 895 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709740-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3995 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709740-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709740-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 385 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709740-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2065 EUR

General species Cholic Acid (CA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709740-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 510 EUR

General species Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit

MBS2709779-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3100 EUR

General species Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit

MBS2709779-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 255 EUR

General species Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit

MBS2709779-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 330 EUR

General species Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit

MBS2709779-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1615 EUR

General species Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit

MBS2709779-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 415 EUR

General species Hyaluronic Acid (HA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709599-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4230 EUR

General species Hyaluronic Acid (HA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709599-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 290 EUR

General species Hyaluronic Acid (HA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709599-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 405 EUR

General species Hyaluronic Acid (HA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709599-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

General species Hyaluronic Acid (HA)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709599-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 530 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125321-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6480 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125321-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 425 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125321-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 655 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125321-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3570 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125321-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 885 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709735-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3950 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709735-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709735-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 385 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709735-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

General species 3-Methoxytyramine (3-MT)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709735-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 505 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) ELISA Kit

MBS2125226-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6900 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) ELISA Kit

MBS2125226-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 445 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) ELISA Kit

MBS2125226-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 695 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) ELISA Kit

MBS2125226-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3795 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) ELISA Kit

MBS2125226-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 945 EUR

General species CLIA Kit for Melatonin (MT) CLIA Kit

MBS2709764-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4230 EUR

General species CLIA Kit for Melatonin (MT) CLIA Kit

MBS2709764-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 290 EUR

General species CLIA Kit for Melatonin (MT) CLIA Kit

MBS2709764-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 405 EUR

General species CLIA Kit for Melatonin (MT) CLIA Kit

MBS2709764-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

General species CLIA Kit for Melatonin (MT) CLIA Kit

MBS2709764-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 530 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125218-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6900 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125218-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 445 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125218-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 695 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125218-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3795 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125218-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 945 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709620-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4230 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709620-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 290 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709620-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 405 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709620-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

General species Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709620-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 530 EUR

General species CLIA Kit for Phosphocreatine (PCr) CLIA Kit

MBS2709766-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4410 EUR

General species CLIA Kit for Phosphocreatine (PCr) CLIA Kit

MBS2709766-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 295 EUR

General species CLIA Kit for Phosphocreatine (PCr) CLIA Kit

MBS2709766-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 415 EUR

General species CLIA Kit for Phosphocreatine (PCr) CLIA Kit

MBS2709766-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2275 EUR

General species CLIA Kit for Phosphocreatine (PCr) CLIA Kit

MBS2709766-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 550 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125329-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6480 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125329-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 425 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125329-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 655 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125329-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3570 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125329-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 885 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709743-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3950 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709743-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709743-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 385 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709743-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

General species Spermidine (SMD)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709743-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 505 EUR

General species Anti-Gamma-Aminobutyric Acid Antibody (Anti-gABA) ELISA Kit

MBS2709749-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3995 EUR

General species Anti-Gamma-Aminobutyric Acid Antibody (Anti-gABA) ELISA Kit

MBS2709749-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General species Anti-Gamma-Aminobutyric Acid Antibody (Anti-gABA) ELISA Kit

MBS2709749-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 385 EUR

General species Anti-Gamma-Aminobutyric Acid Antibody (Anti-gABA) ELISA Kit

MBS2709749-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2065 EUR

General species Anti-Gamma-Aminobutyric Acid Antibody (Anti-gABA) ELISA Kit

MBS2709749-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 510 EUR

General species Anti-Green Fluorescent Protein Antibody (Anti-GFP) ELISA Kit

MBS2709757-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3560 EUR

General species Anti-Green Fluorescent Protein Antibody (Anti-GFP) ELISA Kit

MBS2709757-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 265 EUR

General species Anti-Green Fluorescent Protein Antibody (Anti-GFP) ELISA Kit

MBS2709757-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 360 EUR

General species Anti-Green Fluorescent Protein Antibody (Anti-GFP) ELISA Kit

MBS2709757-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1845 EUR

General species Anti-Green Fluorescent Protein Antibody (Anti-GFP) ELISA Kit

MBS2709757-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 465 EUR

General species CLIA Kit for Free Thyroxine (fT4) CLIA Kit

MBS2709763-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3275 EUR

General species CLIA Kit for Free Thyroxine (fT4) CLIA Kit

MBS2709763-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 260 EUR

General species CLIA Kit for Free Thyroxine (fT4) CLIA Kit

MBS2709763-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 345 EUR

General species CLIA Kit for Free Thyroxine (fT4) CLIA Kit

MBS2709763-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1705 EUR

General species CLIA Kit for Free Thyroxine (fT4) CLIA Kit

MBS2709763-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 435 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125328-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6680 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125328-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 435 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125328-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 675 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125328-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3675 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2125328-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 915 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709742-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709742-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709742-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709742-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2110 EUR

General species Anti-Glutamic Acid Antibody (Anti-Glu)(Competitive EIA) ELISA Kit

MBS2709742-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 515 EUR

General species CLIA Kit for Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

MBS2709767-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4770 EUR

General species CLIA Kit for Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

MBS2709767-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 305 EUR

General species CLIA Kit for Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

MBS2709767-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 445 EUR

General species CLIA Kit for Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

MBS2709767-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2455 EUR

General species CLIA Kit for Polyethylene Glycol (PEG) CLIA Kit

MBS2709767-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 585 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709632-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4230 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709632-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 290 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709632-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 405 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709632-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

General species 5-Hydroxytryptamine (5-HT)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709632-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 530 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125221-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 7145 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125221-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 460 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125221-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 720 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125221-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3935 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2125221-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 980 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709624-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4405 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709624-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 295 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709624-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 415 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709624-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2270 EUR

General species 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG)(Competitive CLIA) CLIA Kit

MBS2709624-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 550 EUR

Pan-species (General) HA Matched Antibody Pair Kit

MBS2111473-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 1665 EUR

Pan-species (General) HA Matched Antibody Pair Kit

MBS2111473-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 1050 EUR

LBP, various species, ELISA Kit

MBS584521-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 6100 EUR

LBP, various species, ELISA Kit

MBS584521-96Tests MyBiosource 96Tests 1315 EUR

genesig Easy kit for Leishmania species

Z-Path-Leishmania-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for B.bubalis

Z-Path-SS-B.bubalis-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for Shigella (all species)

Z-Path-Shigella_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for all Ehrlichia species

Z-Path-Ehrlichia_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for all Entamoeba species

Z-Path-Entamoeba_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for A.graveolens

Z-Path-SS-A.graveolens-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for C.familiaris

Z-Path-SS-C.familiaris-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for M.aeglefinus

Z-Path-SS-M.aeglefinus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for all Plasmodium species

Z-Path-Plasmodium_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for Rickettsia (all species)

Z-Path-Rickettsia_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for Acanthamoeba species v2.0

R00951 Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Bos taurus

Z-Path-SS-B.taurus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Sus scrofa

Z-Path-SS-S.scrofa-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for A.platyrhynchos

Z-Path-SS-A.platyrhynchos-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

EK20256 SAB 96Т 768 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21709RA-48Tests Abebio 48 Tests 345 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21709RA-96Tests Abebio 96 Tests 650 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21709RA-48T Abebio 48T 345 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21709RA-96T Abebio 96T 650 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

RK15283 Abclonal 96T 280 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

MBS2802061-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6580 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

MBS2802061-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 465 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

MBS2802061-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3475 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

MBS2802061-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 770 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7170.06 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 695.65 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 942.36 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3880.62 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

4-CEX053Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Spermidine ELISA Kit (SMD)

RK00718 Abclonal 96 Tests 687.6 EUR

General SMD (Spermidine) ELISA Kit

MBS8807240-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

General SMD (Spermidine) ELISA Kit

MBS8807240-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 315 EUR

General SMD (Spermidine) ELISA Kit

MBS8807240-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1710 EUR

General SMD (Spermidine) ELISA Kit

MBS8807240-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 385 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2700698-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3950 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2700698-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2700698-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 385 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2700698-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2700698-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 505 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2097815-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6480 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2097815-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 425 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2097815-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 655 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2097815-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3570 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

MBS2097815-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 885 EUR

genesig Easy Species specific kit for Felis catus

Z-Path-SS-F.catus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

Rat reactive oxygen species (ROS) Elisa Kit

EK720415 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.57 EUR

Rat reactive oxygen species( ROS) Elisa Kit

EK720895 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.61 EUR

Rat reactive oxygen species,ROS ELISA Kit

YLA0379RA-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Rat reactive oxygen species,ROS ELISA Kit

YLA0379RA-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Rat reactive oxygen species,ROS ELISA Kit

ELA-E1924r Nova Lifetech 96tests 756 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

GA-E0312RT-48Tests GenAsia Biotech 48 Tests Ask for price

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

GA-E0312RT-96Tests GenAsia Biotech 96 Tests 420 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

GA-E0312RT-48T GenAsia Biotech 48T 380.4 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

GA-E0312RT-96T GenAsia Biotech 96T 595.2 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS) ELISA Kit

NSL1146r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

QY-E11340 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat reactive oxygen species( ROS) ELISA Kit

SL1189Ra Sunlong - 498 EUR

genesig Easy kit for Chlamydiaceae (all species)

Z-Path-Chlamydia-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Capra hircus

Z-Path-SS-C.hircus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Equus asinus

Z-Path-SS-E.asinus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Gadus morhua

Z-Path-SS-G.morhua-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

Human Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

EK20181 SAB 96Т 768 EUR

Mouse Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

EK20255 SAB 96Т 768 EUR

Mouse Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21711MO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Mouse Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21711MO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Human Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21710HU-48T Abebio 48T 325 EUR

Nasze wyniki wykazały, że rdzeń genomu składa się z 1166 zachowanych genów wśród tych gatunków, co stanowi niewielką część pangenomu (7036 genów). Pozostałe geny w pangenomie (5870) to geny pomocnicze, dodające dużej różnorodności międzygatunkowej. Co więcej, rdzeń genomu zawiera kilka genów związanych z wirulencją, co może wyjaśniać rzadki potencjał zakaźności niektórych atenuowanych szczepów szczepionkowych u niektórych pacjentów. Badanie to ujawnia, że ​​przy opracowywaniu kandydatów na szczepionki można wziąć pod uwagę małą liczbę konserwatywnych genów w ludzkich gatunkach MTBc zaadaptowanych przez człowieka i dużą różnorodność międzygatunkową pangenomu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *