• 9 czerwca, 2022

Testy immunologiczne enzymatyczne (EIA) do serodiagnozy ludzkiej leptospirozy: swoiste izotypowanie IgG3/IgG1 może dodatkowo pomóc w diagnostyce ostrej choroby

Pracochłonny mikroskopowy test aglutynacji (MAT) jest złotym standardem serologicznym w diagnostyce laboratoryjnej leptospirozy. Opracowaliśmy testy serologiczne oparte na EIA z wykorzystaniem białek rekombinowanych (rLigA, rLigB, rLipL32) i ekstraktów całych komórek z ośmiu serotypów Leptospira jako antygenu i oceniliśmy wydajność diagnostyczną nowego testu w każdej klasie w stosunku do paneli surowic ludzkich MAT+ (MAT+) z Portugalia/PT (n…

Read More

2- i 2,7-podstawione para-N-metylopirydyniowe pireny

Obecnie konieczne jest opracowanie nowatorskich, tańszych nanoformulacji do kontrolowanego in situ i bezpiecznego dostarczania fotouczulaczy (PS) przeciwko patogenom oportunistycznym w obszarach infekcji organizmu. Przeciwdrobnoustrojowa terapia fotodynamiczna (aPDT) to obiecujące podejście do leczenia zakażeń bakteryjnych opornych na antybiotyki. W niniejszym artykule proponujemy zaprojektowanie i scharakteryzowanie nowego nanofototerapeutyku opartego na handlowej cyklodekstrynie CAPTISOL (eter sulfobutylowy-beta-cyklodekstryny, SBE-βCD) i 5,10,15,20-tetrakis(1-metylopirydynium-4-yl) tetrakis(p-toluenosulfonian) porfiny…

Read More

Przedni stosunek alfa-delta EEG i lęk społeczny we wczesnym okresie dojrzewania

Cztery nowe hydrochinony seskwiterpenowe, xishaeleganiny AD (<b>6</b>-<b>9</b>) wraz z jedenastoma znanymi pokrewnymi (<b>12</b> i <b>14</b >-<b>23</b>) wyizolowano z gąbki morskiej Xisha <i>Dactylospongia elegans</i> (rodzina Thorectida). Ich struktury zostały określone przez obszerną analizę spektroskopową, obliczenia ECD oraz przez porównanie z danymi spektralnymi przedstawionymi w literaturze. Związki <b>7</b>, <b>15</b>, <b>20</b> i <b>21</b> wykazały znaczące działanie przeciwbakteryjne przeciwko <i>Staphylococcus…

Read More

Szybkie i zautomatyzowane wykrywanie

Szybkie i zautomatyzowane wykrywanie wspólnych genów karbapenemaz za pomocą multipleksowego PCR w czasie rzeczywistym w systemie BD MAX Quick detection of carbapenemases in Gram-negative bacilli is important for correct antibiotic therapy, prevention of additional spreading and surveillance functions. We analyzed the present incidence of gene variants and designed two multiplex PCRs with hydrolysis probes. The…

Read More
ewaagroart

Serologia SARS-CoV-2 zwiększa dokładność

Serologia SARS-CoV-2 zwiększa dokładność diagnostyczną u pacjentów z COVID-19 z podejrzeniem CT i ujemnym wynikiem testu PCR podczas pandemii  Background: Within the absence of PCR detection of SARS-CoV-2 RNA, correct analysis of COVID-19 is difficult. Low-dose computed tomography (CT) detects pulmonary infiltrates with excessive sensitivity, however findings could also be non-specific. This examine assesses the diagnostic…

Read More
ewaagroart

Wariant genu SARS-CoV-2 E zmienia

Wariant genu SARS-CoV-2 E zmienia charakterystykę czułości analitycznej wykrywania wirusów przy użyciu komercyjnego testu RT-PCR  Diagnostic assays for detecting SARS-CoV-2 are important for affected person administration, an infection prevention, and the general public well being response for COVID-19. The efficacy and reliability of those assays are of paramount significance in each monitoring and controlling unfold…

Read More
ewaagroart

Przydatność kliniczna cyfrowej PCR kropli

Przydatność kliniczna cyfrowej PCR kropli do monitorowania transkryptów BCR-ABL1 pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z dodatnim chromosomem Philadelphia Publish-chimeryczny receptor antygenowy 19/22 T-Cell Cocktail Remedy  Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) accounts for 20-30% of grownup sufferers with ALL, characterised by translocation of t (9, 22). Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) have considerably improved the end result although…

Read More
ewaagroart

Bardzo czuły i specyficzny PCR w czasie rzeczywistym

Bardzo czuły i specyficzny PCR w czasie rzeczywistym oparty na sondach do wykrywania Avibacterium paragallinarum w próbkach klinicznych pochodzących od drobiu  Avibacterium paragallinarum (traditionally referred to as Hemophilus paragallinarum) causes infectious coryza (IC), which is an acute respiratory illness of chickens. Not too long ago, outbreaks of IC have been reported in Pennsylvania (PA) in broilers, layer pullets, and…

Read More
ewaagroart

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa nanocząsteczek

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa nanocząsteczek srebra z drzewa kamforowego przeciwko chorobom zgnilca i wykrycie nowego szczepu Serratia marcescens za pomocą DGGE-PCR jako wtórnego zakażenia larw pszczół miodnych  American foulbrood (AFB) and European foulbrood (EFB) are the 2 main bacterial ailments affecting honeybees, resulting in a lower in viability of the hive, lowering honey manufacturing, and leading to vital financial losses…

Read More

Histo-Clear

It has all the properties of Histo-Clear with a very reduced citrus odor. It can be substituted for toluene and xylene without any protocol change. Safety and handling Product Identifier Histo-Clear II Keyword Danger Hazard category Flammable liquid Category 3 Aspiration toxicity Category 1 Skin corrosion / irritation Category 2 Skin sensitizer Category 1 LONG-TERM…

Read More